Strona główna Newsletter SCF 2023 Spring

W. Buczkowski, Komputronik: działania restrukturyzacyjne przynoszą efekty

Zgodnie z zapowiedziami i przyjętą strategią skoncentrowaliśmy się na sprzedaży wybranych grup towarowych. Dzięki temu i rosnącemu popytowi na elektronikę wzmacniamy swoją pozycję na rynku – mówi Wojciech Buczkowski, Prezes Zarządu Grupy Komputronik.

Pomimo wejścia w sanację w marcu br. Grupa Komputronik notuje wzrosty sprzedaży i generuje zysk. Spółka już w 2019 r. rozpoczęła proces optymalizacji, który trwa do dziś. W efekcie wprowadzonych zmian i podjętych działań, pomimo zmniejszenia przychodów w drugim kwartale o około 19 proc. rok do roku, Grupa Komputronik prognozuje osiągnięcie analogicznego dochodu ze sprzedaży towarów i usług jak w roku ubiegłym – około 30 mln zł. Zysk w pierwszym kwartale Zarząd Spółki szacuje na 4,2 mln zł. Dokładne wyniki za I kwartał bieżącego roku finansowego Spółka przedstawi 15 października 2020 roku.

Komputronik: pandemia przyspieszyła restrukturyzację

Rekalma Apsys
r e k l a m a

Po ponownym uruchomieniu sprzedaży w sklepach stacjonarnych Grupa Komputronik, podobnie jak cała branża retail odnotowała spadek liczby klientów. Frekwencja klientów w centrach handlowych mocno odbiegała od tej, jaką notowano w podobnych okresach w ubiegłych latach. Obecnie sytuacja powoli się stabilizuje i pomimo tego, iż ilość klientów nadal jest mniejsza, wśród nich jest znacznie więcej osób, które przychodzą w konkretnym celu i są zmotywowani do realizacji zakupów. Jak wynika z danych Spółki przekłada się to na znacznie większą konwersję zakupów – mówi Wojciech Buczkowski, Prezes Zarządu Grupy Komputronik.

Pandemia COVID-19 mocno wpłynęła na funkcjonowanie przedsiębiorstw, które z dnia na dzień musiały przełączyć się na pracę zdalną. Ten proces wymagał wsparcia profesjonalnych integratorów IT, które pomogły wdrożyć odpowiednie rozwiązania i przede wszystkim zabezpieczyć dane firm.

– Dla nas jako integratora IT, który posiada ogromne kompetencje i doświadczenie, ten czas był bardzo intensywny. W ostatnich miesiącach otrzymaliśmy wiele zapytań i próśb o pomoc we wdrożeniu efektywnych rozwiązań dla biznesu. Dzięki elastyczności oraz dobrym relacjom z producentami i dystrybutorami udało nam się przygotować spersonalizowane oferty pod kątem każdego klienta i je skutecznie wdrożyć – mówi Jarosław Bańkowski, dyrektor sprzedaży Komputronik Biznes.

Pandemia spowodowała wstrzymanie większości małych i średnich inwestycji infrastrukturalnych. Duże inwestycje nie spowolniły z powodów finansowych, ale ze względu na słabą dostępność sprzętu i ograniczoną moc przerobową. Ostatnie tygodnie przyniosły jednak większa stabilizację i odmrożenie zaplanowanych wcześniej inwestycji. Jak wynika z danych Komputronik Biznes największym zainteresowaniem przedsiębiorstw cieszą się głównie rozwiązania sieciowe i serwerowe, w których wykorzystywana jest technologia Aruba i Cisco, aplikacje biznesowe takie jak elektroniczny obieg dokumentów – JobRouter i e-commerce – autorskie rozwiązanie Netcorner. W ostatnich tygodniach spółka zrealizowała także wiele wdrożeń z zakresu outsourcingu druku i IT.