PARTNERZY PORTALU

[KOMENTARZ] Marcin Krysiński, Mihiderka: obecnie prowadzenie lokali stacjonarnych nie ma ekonomicznego uzasadnienia

Miało tu być nasze tradycyjne podsumowanie minionego miesiąca, czyli kolejnego etapu „wychodzenia z lockdownu” – jednak wobec gwałtownego wprowadzenia przez rząd najpierw żółtych, a potem czerwonych stref w całym kraju, takie podsumowanie nie ma już żadnego uzasadnienia – komentuje Marcin Krysiński – współwłaściciel sieci 10 restauracji Mihiderka.

W obecnej sytuacji, dalsze prowadzenie działalności w lokalach stacjonarnych nie ma ekonomicznego sensu. Załączamy nasze oświadczenie:

Oświadczenie

Wobec wprowadzenia z dniem 24.10.2020 r. drakońskich obostrzeń dotyczących działalności gastronomicznej oczekujemy od władz krajowych (Prezydent, Rząd, Sejm, Senat) jednoczesnego podjęcia działań osłonowych, które dadzą szansę przetrwać naszej branży.

Domagamy się minimum następujących zapisów o charakterze ustawowym:

1.      Natychmiastowe zawieszenie wszelkich opłat o charakterze podatków i świadczeń okresowych, takich jak:

a.      Czynsze za najem lokalu, w którym znajduje się restauracja oraz magazynów;

b.     Raty kredytowe wraz z odsetkami;

c.      Raty leasingowe;

d.     Opłaty za koncesje, reklamy, zajęcie pasa drogowego, itd.;

e.      Podatki od nieruchomości;

f.       Składki na ZUS,

g.      Inne, o podobnym charakterze.

2.      Zakaz naliczania jakichkolwiek kar i opłat dodatkowych przez wynajmujących/kredytodawców/leasingodawców, które wynikają z zawartych umów.

3.      Automatyczne przedłużenie ważności gwarancji bankowych i innych dokumentów o podobnym charakterze, wystawionych jako zabezpieczenie płatności z tytułu umów najmu i podobnych na okres do zniesienia obostrzeń, nie krócej niż do 31.12.2021r.

4.      Uwolnienie środków z bankowych rachunków VAT oraz dokonywanie zwrotu nadwyżki VAT w ciągu maksymalnie 7 dni od złożenia wniosku.

5.      Wprowadzenie obligatoryjnej zasady obliczania czynszów najmu w okresie do minimum 31.12.2021r. jako niższej z dwóch kwot: dotychczasowej stawki czynszowej lub 10 proc. od obrotu osiągniętego przez restaurację w okresie rozliczeniowym (najczęściej miesiąc kalendarzowy).

6.      Wprowadzenie możliwości odstąpienia od umowy przez najemcę w sytuacji, gdyby dalsze działanie w warunkach pandemii nie byłoby uzasadnione ekonomicznie (koszty wyższe od przychodów) za odszkodowaniem w wysokości poniesionych nakładów na remont i adaptację lokalu.

7.      Zniesienie wszelkich obligatoryjnych opłat z tytułu postępowań naprawczych i upadłościowych – niezależnie od szczegółów samego postępowania.

Nie kwestionujemy zasadności decyzji podejmowanych przez rząd. Uważamy jedynie, że ich skutki nie mogą pozostać bez odpowiednich działań pozwalających oddalić od firm widmo bankructwa i utraty dorobku wielu lat ciężkiej pracy. Zastosowanie akcji osłonowych wynikających ze zgłoszonych tutaj postulatów da – w naszej ocenie – całej gastronomii szansę na przetrwanie tego trudnego czasu i uniknięcie najgorszego scenariusza, tj. de facto likwidacji rodzimej branży restauracyjnej.

Facebook
LinkedIn

Informacje partnerów portalu

Najnowsze informacje

Scroll to Top