Strona główna Newsletter SCF 2023 Spring

[WYWIAD] Bożena Tabor, Perfect Clean: najemcy nie będą w stanie udźwignąć pełnej wysokości czynszów

Trudno dziś szacować jak dotkliwie dotknie nas kolejny lockdown. Po wiosennej fali jeszcze nie odbudowaliśmy poziomu przychodów sprzed pandemii, choć tendencja była wzrostowa, co dawało nadzieję na przyszłe okresy – mówi w rozmowie z redakcją retailnet.pl / SCF News Bożena Tabor, dyrektor generalna Perfect Clean Sp. z o.o.

Decyzja o ponownym lockdownie nie dotyczy sieci świadczących usługi. Czy to Was ratuje?

Bożena Tabor: Najemcy centrów handlowych funkcjonują w swoistej symbiozie, objęcie lockdownem większości sklepów galerii powoduje natychmiastowy drastyczny spadek odwiedzalności tych obiektów co bezpośrednio przekłada się na przychody tych, którzy decyzją rządu pozostają otwarci. Mieliśmy doskonały obraz tych zależności wiosną. Wówczas poziom naszych przychodów był na poziomie 10 procent w porównaniu z analogicznym okresem roku 2019. Większość klientów odebrała informację o zamknięciu wielkopowierzchniowych obiektów handlowych jako całości, nie wiedzieli że część – w tym pralnie – pozostają otwarte. Teraz jest to nieco lepiej zakomunikowane, więc liczymy na mniejszy spadek przychodów, choć trudno dziś szacować jak dotkliwie dotknie nas kolejny lockdown. Po wiosennej fali jeszcze nie odbudowaliśmy poziomu przychodów sprzed pandemii, choć tendencja była wzrostowa, co dawało nadzieję na przyszłe okresy.

Wszystkie placówki Perfect Clean działają w centrach handlowych. Czy wynajmujący są gotowi na renegocjacje czynszów?

BT: Nie nazwałabym tego renegocjacją czynszów, z tym tematem mamy nadzieję się mierzyć w najbliższym czasie mądrzejsi o doświadczenia z tych kilku miesięcy pomiędzy lockdownami, muszę jednak przyznać że część wynajmujących wykazała się zrozumieniem i udzieliła czasowych upustów. Niestety byli też tacy, którzy uznali, że skoro możemy działać to czynsz należny jest w 100 procentach, pojawiły się też groźby sięgnięcia do zabezpieczeń. W takich krytycznych momentach zachowania tak dalece nie fair mocniej zapadają w pamięć, wynajmujący powinni mieć to na uwadze, by w przyszłości ich galerie wypełnione były klientami, a nie pustostanami.

Musieliście zamykać lokale?

BT: Zrezygnowaliśmy z dwóch placówek – w Bytomiu i Opolu. Te decyzje nie były bezpośrednią konsekwencją pandemii – w pierwszym przypadku kończyła się umowa najmu, której nie planowaliśmy przedłużać, w drugim pandemia jedynie przyspieszyła decyzję o zamknięciu.

Spadki obrotów związane z częściowym zamknięciem galerii handlowych wszędzie są na jednakowym poziomie?

BT: W mniejszych miastach są większe, niewątpliwie wpływ ma brak imprez okolicznościowych. Generalnie rzecz biorąc w retail parkach odwiedzalność jest wyższa i obroty również, ale wszystko zależy od lokalizacji czy wielkości galerii. Klienci chętniej odwiedzali mniejsze obiekty. Teraz zapewne będzie podobnie.

Rząd zapewnia o wsparciu przedsiębiorców. Na ile skuteczna była pomoc udzielona wiosną?

BT: Wiosną dostaliśmy pomoc z tarczy i dzięki niej, a także wsparciu ze strony wynajmujących mogliśmy w miarę normalnie funkcjonować pomimo utrzymujących się znacznie niższych przychodów. Obniżyliśmy wymiar czasu pracy, w banku zawiesiliśmy spłatę kredytu, były to jednak czasowe rozwiązania na 3-6miesiecy. Obecnie jeszcze nie wiemy co postanowi rząd i czy w ogóle będziemy mogli liczyć na jakąkolwiek pomoc. Słyszymy o wsparciu tylko dla niektórych branż. Władze uważają, że pomoc z marca zapewni działalność firmom do grudnia, a to nie jest prawdą. W ramach pomocy można było odroczyć płatności składek do ZUS czy należności do US, one i tak były / będą wymagalne jedynie nieco później, czyli problem został rozłożony w czasie. Ratowałoby to sytuacje gdyby nie kolejna fala pandemii.

Najemcy pomocy oczekują od wynajmujących. Czy Wam udało się renegocjować umowy?

BT: Porozumieliśmy się z częścią wynajmujących, tymi którzy dostrzegli powagę sytuacji. Te firmy bardzo szybko przedstawiły swój pomysł i plan działania na ratowanie sytuacji. W efekcie obniżyliśmy czasowo część czynszów, są to jednak rozwiązania tymczasowe o renegocjacjach umów jako takich nie było mowy. Każdy traktował tę sytuację jak bezprecedensową, wyjątkową, która miała się już nie powtórzyć. Założenie było takie, że do końca roku sytuacja powróci do stanu wyjściowego, obecnie wiadomo, że to niemożliwe. Dodam również, że w 30 proc. z ogółu naszych placówek negocjacje spełzły na niczym lub w ogóle nie udało się ich nawiązać. Wymagalny więc był również pełny czynsz za okres zamknięcia centrów handlowych. Czynsze mają ogromny udział w kosztach stałych. W lepszej sytuacji były zatem sklepy, które zostały odgórnie zamknięte a ich zobowiązania wobec Wynajmujących się zniosły.

Pomocna byłaby dla Was opcja czynszu od obrotu?

BT: Czynsz od obrotu wiele by pomógł, chociażby tymczasowo. W dwóch przypadkach mamy takie umowy i to się sprawdza. Generalizując można przyjąć, że druga strona nie jest na to gotowa, zapewne z uwagi na fakt, że wartość centrum handlowego jest wyceniana na podstawie przychodu z czynszów więc taka zmiana wymagałaby przedefiniowania sposobu wyceny. Dla najemców w centrów handlowych czynsze były już i tak bardzo wyśrubowane, a pandemia tylko ujawniła cała skalę problemu. Już wcześniej widzieliśmy, że ten problem eskaluje, bo umowy są wieloletnie, a w międzyczasie mamy waloryzacje, zmienia się kurs euro. Wszystko to powodowało, że obciążenia były już tak duże, że każde większe zachwianie groziło katastrofą. Przy tak znaczącym spadku obrotów do jakiego doszło w wyniku pandemii okazało się, że pracujemy już tak naprawdę tylko na ten czynsz.

Co mogłoby pomóc wyjść z drugiego lockdownu?

BT: Wszystko zależy od tego, co zaproponuje rząd. I czy będzie szansa uzyskania jakiejkolwiek pomocy. Tego na razie nie wiemy. Liczymy również na zrozumienie Wynajmujących. W tej sytuacji Najemcy i Wynajmujący muszą znaleźć platformę porozumienia i ze sobą współpracować. Najemcy po prostu nie będą w stanie udźwignąć pełnej wysokości czynszów. Jeśli nie będą w stanie porozumieć się z wynajmującymi to część nie przetrwa, w konsekwencji galerie opustoszeją i bardzo trudno będzie wynajmującym zapełnić te powierzchnie. W niektórych galeriach już to niestety widać. Należy z tego wyciągnąć wnioski.

Rozmawiała Katarzyna Łabuz