Strona główna Newsletter SCF 2023 Spring

Wyprzedaże odbiły się na wynikach Monnari

W III kwartale 2020 r. Grupa Kapitałowa Monnari wygenerowała przychody w wysokości 56 198 tys. zł, które były niższe o 11 proc. w relacji do analogicznego okresu w ubiegłym roku.

Cała sieć sprzedaży odnotowała w III kwartale b.r. spadek odwiedzalności salonów przez klientów, o 18,7  proc. Narastająco przychody Grupy spadły o 20 proc. do poziomu 149 365 tys. zł. Spadek ten jest konsekwencją 7 tygodni restrykcji dot. przemieszczania się oraz zakazu handlu w obiektach powyżej 2000 mkw. , w okresie od połowy marca i w kwietniu b.r. oraz mniejszą liczbą klientów w centrach handlowych.

Polityka sprzedażowa została ukierunkowana na wyprzedaże towaru ze znaczącymi obniżkami cen, tak aby zminimalizować zapasy i poprawić przepływy kapitału, co negatywnie wpłynęło na generowaną marże brutto na sprzedaży, która w III kwartale spadła o 2,27 p.proc.

Zysk operacyjny i zysk netto

Grupa Kapitałowa poniosła stratę operacyjną w III kwartale 2020 r. w wysokości (-) 8 926 tys. zł, w relacji do III kwartału 2019 r., kiedy strata zamknęła się kwotą (-) 2 951 tys. zł. Narastająco pozycja ta zamyka się stratą na poziomie (-) 27 071 tys. zł vs.(-) 1 937 tys. zł w analogicznym okresie. Na poziomie wyniku netto, wartości wyniosły odpowiednio – strata w wysokości 7 615 tys. zł w III kwartale 2020 r. w relacji do straty w wysokości (-) 3 979 tys. zł w analogicznym okresie 2019 r. Narastająco na koniec III kwartału b.r. Grupa Kapitałowa wygenerowała stratę netto w wysokości (-) 25 383 tys. zł w porównaniu do (-) 3 505 tys. zł.

Sieć sprzedaży

Powierzchnia handlowa dla marki Monnari i Femestage na koniec III kwartału 2020 r. była na podobnym poziomie, co w ubiegłym roku i wynosiła odpowiednio 41,1 tys. mkw. oraz w 2019 r. 41,3 tys. mkw. Na dzień 30 września 2020 marka Monnari posiadała 164 sklepy o pow. 36,5 mkw. vs. 169 salonów o pow. 36,9 tys. m2 w 2019 r.  Z kolei pod marką Femestage działało 28 salonów o pow. 4,5 tys. mkw. vs. 27 salonów o łącznej powierzchni 4,4 tys. mkw. w 2019 r. Obecnie łączna powierzchnia dla obu marek wynosi 42,8 tys. mkw. , przy czym dla marki Monnari jest to 38,2 tys. mkw. (171 salonów), a dla Femestage 4,6 tys. mkw. (29 salonów).