Wittchen nie rezygnuje z zagranicznej ekspansji

Grupa Wittchen wygenerowała w okresie 9 miesięcy zakończonych 30 września 2020 roku przychody niższe o 25 proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2019 roku. Marża brutto zrealizowana na sprzedaży w 2020 roku wyniosła 58,2 proc. i była na poziomie zbliżonym do marży osiągniętej w analogicznym okresie roku poprzedniego.

W samym trzecim kwartale marża brutto była o 0,3 p.p. wyższa w stosunku do tego samego kwartału roku ubiegłego. Jednocześnie, spadek przychodów ze sprzedaży w porównaniu do okresu 9 miesięcy 2019 roku, przełożył się na spadek marży brutto w ujęciu wartościowym o 26,8 mln złotych. EBITDA Grupy za 9 miesięcy 2020 roku wyniosła 22,3 mln złotych, natomiast rentowność EBITDA osiągnęła poziom 16,5 proc.

Rozwój sprzedaży za granicą

W czerwcu 2020 roku Grupa otworzyła kolejne 2 salony sprzedaży detalicznej marki Wittchen w Czechach, tym samym kontynuując rozwój sprzedaży na rynkach zagranicznych. Poza posiadanymi obecnie 4 salonami sprzedaży detalicznej w Czechach, Grupa prowadzi także działalność zagraniczną poprzez własne strony internetowe na rynku ukraińskim (www.wittchen.ua), czeskim (www.wittchen.cz), niemieckim (www.wittchenshop.de) oraz rosyjskim (www.wittchen.ru) jak również poprzez platformy sprzedażowe na rynkach europejskich.

Ze względu na panującą pandemię koronawirusa, łączne przychody ze sprzedaży generowane za granicą spadły o 12 proc. w porównaniu do trzech kwartałów 2019 roku, a jednocześnie ich udział w przychodach całej Grupy za trzy kwartały 2020 roku wyniósł 10 proc. Dodatkowo, w sierpniu 2020 roku, zarejestrowana została na Węgrzech spółka Wittchen Hungary Kft., która docelowo będzie prowadziła sprzedaż produktów Grupy na rynku węgierskim

Facebook
LinkedIn
NAJNOWSZE INFORMACJE
REKLAMA
PARTNERZY PORTALU
SCF DATABASE

Najemcy

dodatki modowe
Lokalizacji: 103
Firma Wittchen została założona w 1990 roku przez Jędrzeja Wittchena. Wittchen posiada rozległą sieć własnych salonów firmowych i stoisk patronackich…
Baza danych

Firmy

Wittchen to właściciel sieci sklepów z galanterią skórzaną. Firma Wittchen została założona w 1990 roku przez Jędrzeja Wittchena. Na koniec…
Baza danych
Scroll to Top