scf-news-retailnet-pl-logo-white.svg

[WYWIAD] Agnieszka Jachowicz, PINK: oczekujemy symetrii w traktowaniu najemców i właścicieli nieruchomości

Agnieszka Jachowicz, Dyrektor Operacyjny, Polska Izba Nieruchomości Komercyjnych (PINK)

Sektor nieruchomości handlowych w momencie kolejnego lockdownu oczekuje symetrii w traktowaniu najemców i właścicieli nieruchomości jak również systemowego rozwiązania pozwalającego na bezkosztowe zmiany warunków kredytowych w związku z utratą dochodów w okresie lockdownu – mówi w rozmowie z redakcją Retailnet.pl / SCF News Agnieszka Jachowicz, Dyrektor Operacyjny, Polska Izba Nieruchomości Komercyjnych (PINK)

Jak oceniają Państwo decyzję rządu o ponownym zamknięciu galerii handlowych?

Agnieszka Jachowicz: Decyzja o ponownym zamknięciu centrów handlowych była niespodziewana dla właścicieli i najemców. Łącznie z poprzednimi ograniczeniami decyzja ta oznacza zamknięcie ich działalności na około 13 tygodni. Powoduje to olbrzymie straty zarówno dla właścicieli centrów jak i najemców.

Audyty wskazywały, że galerie były dobrze przygotowane do działania w czasie pandemii. W większości obiektów stosowano się do obostrzeń sanitarnych. Czy to nie wystarczyło?

AJ: Decyzja może budzić tym większe wątpliwości, że nie wydaje nam się, aby istniały przesłanki wskazujące na większe zagrożenie w centrach handlowych niż w innych obiektach, zwłaszcza wobec daleko idących środków ostrożności narzuconych przez rząd, ale też samodzielnie wybieranych przez zarządców.

Czy Stowarzyszenie PINK planuje wraz ze swoimi członkami podjąć jakieś działania wspierające branżę deweloperską?

AJ: PINK od początku pandemii wielokrotnie apelował o zachowanie symetrii w tarczach pomocowych i objęcie nimi również deweloperów oraz właścicieli nieruchomości. Organizacje branżowe związane z handlem zaapelowały dziś (red.18.12) o cofnięcie decyzji zamknięcia centrów handlowych.

Czy pomoc rządowa dla branży deweloperskiej w opinii  PINK jest wystarczająca?

AJ: Niestety deweloperzy dotychczas nie otrzymali żadnej pomocy a wręcz zostaliśmy wykluczeni z pomocy tarczy tzw. PFR obok sektora finansowego i działalności np. hazardowej. Kolejne zamknięcia mogą skutkować utratą płynności niektórych podmiotów. Deweloperzy i właściciele nieruchomości pozbawieni dochodów z czynszu i pozbawieni po raz kolejny pomocy muszą nadal regulować koszty stałe związane z utrzymaniem nieruchomości, a także zobowiązania kredytowe – specyfiką sektora nieruchomości jest, że prawie 100 proc. nieruchomości jest nabytych lub wybudowanych przy dużym udziale finansowania dłużnego.

Jakiej pomocy oczekujecie?

AJ: Sektor nieruchomości handlowych w momencie kolejnego lockdownu oczekuje symetrii w traktowaniu najemców i właścicieli nieruchomości jak również systemowego rozwiązania pozwalającego na bezkosztowe zmiany warunków kredytowych w związku z utratą dochodów w okresie lockdownu.

Rozmawiała: Katarzyna Łabuz

Facebook
LinkedIn
PARTNERZY PORTALU
PULS RYNKU
SCF DATABASE

Firmy

pink-logo
instytucje
Polska Izba Nieruchomości Komercyjnych (PINK) to stowarzyszenie, którego misją jest reprezentowanie deweloperów, inwestorów, usługodawców sektora nieruchomości komercyjnych w środowisku gospodarczym,…
Baza danych
logo blue SCF News - Retailnet.pl-clear
Codzienny newsletter

Codzienny newsletter kierowany jest do profesjonalistów rynku centrów handlowych: najemców, deweloperów i inwestorów oraz dostawców nowoczesnych usług i technologii dla rynku retail

* indicates required