Intersport podsumowuje wyniki w roku obrotowym 2020/2021

Spółka Intersport Polska S.A. za rok obrotowy zakończony 31 marca 2021 roku wypracowała przychody netto ze sprzedaży w wysokości 156.321 tys. zł, czyli o 25,1% niższe wobec 208.700 tys. zł osiągniętych w analogicznym okresie (od 1 kwietnia 2019 do 31 marca 2020 roku) – podała spółka w raporcie okresowym.

W okresie od 01 kwietnia 2020 roku do 31 marca 2021 r., spółka zanotowała stratę brutto w wysokości 27.112 tys. zł przy stracie brutto na poziomie 6.666 tys. zł w analogicznym okresie. EBIT wyniósł -26.544 tys. zł, zaś EBITDA kształtowała się na poziomie -20.052 tys. zł.

– Bez wątpienia można powiedzieć, że miniony rok dla spółki był wyjątkowy. Obfitował w bardzo dużą ilość zdarzeń, które miały bezpośredni wpływ na jej bieżące funkcjonowanie i rozwój. Oczywiście głównym motorem aktywności była pandemia koronawirusa COVID-19, która dzięki swojemu zasięgowi wprowadziła wiele fundamentalnych zmian w życie społeczeństwa oraz nasze działania biznesowe. Wydarzenie to, bez precedensu w naszej najnowszej historii wymusiło potrzebę adoptowania procesów biznesowych do nowej rzeczywistość – komentuje wyniki finansowe Marek Kaczmarek, Prezes Zarządu Intersport Polska S.A.

Przychody Intersport

Przychody roku obrotowego 2020/2021 netto ze sprzedaży wyniosły 156.320 tys. zł i były o 25,1% niższe w stosunku do analogicznego okresu roku 2019/2020, głównie za sprawą drastycznego spadku obrotów związanego z rozwojem w Polsce pandemii koronawirusa COVID-19, a tym samym zamknięciem sklepów co skutkowało całkowitym brakiem sprzedaży w kanale offline sumarycznie przez okres 3 miesięcy (74 dni robocze mniej niż w poprzednim roku).

Spółka osiągnęła wyniki w poszczególnych kanałach:

Sklepy stacjonarne – netto ze sprzedaży wyniosły 83.980 tys. zł i były o 43,3 % niższe w stosunku do analogicznego okresu;

W kanale e-commerce netto ze sprzedaży wyniosły 19.720tys. zł i były o 63,9% wyższe w stosunku do analogicznego okresu.

W kanale hurtowym netto ze sprzedaży wyniosły 52.620 tys. zł i były o 11,9% wyższe w stosunku do analogicznego okresu.

Strategia Intersport

W dniu 28 lutego 2020 roku Uchwałą Zarządu została uchwalona strategia spółki na lata 2020-2024. Z uwagi na pandemię COVID-19 działania Zarządu oraz kluczowych menadżerów spółki skupiły się na bieżącej aktywności mającej na celu przeprowadzić spółkę przez bardzo ciężki czas i przygotować się do funkcjonowania po pandemii. Działania skupiły się wokół czterech głównych filarów determinujących utrzymanie na rynku: 1) pozyskanie finasowania, 2) ograniczenie kosztów, 3) porozumienie z dostawcami i bankami w zakresie spłaty zobowiązań; 4) optymalizacja procesów sprzedaży w kanale e-commerce.

Spółka pozyskała finasowanie z instytucji i banków na łączną kwotę 31 mln PLN. (w tym pożyczka z PFR). W okresie trwania lockdawnów Spółka ograniczyła koszty wynagrodzeń o ok 20%, poza ustawowymi zwolnieniami z opłat czynszowych za wynajem lokali w Centrach handlowych wynegocjowano rabat w wysokości 12% sumy wszystkich rocznych opłat. Ustalono harmonogramy spłat zobowiązań ze wszystkim kluczowymi Partnerami biznesowymi, co pozwoliło na przygotowanie oferty sprzedażowej do kolejnych sezonów roku 21/22. Zorganizowano nowy magazyn dla kanału e-commerce oraz poprawiono procesy obsługi Klienta e-commerce z wykorzystaniem sklepów stacjonarnych. Dla wsparcia sprzedaży w kanale e-commerce wdrożono nowe standardy komunikacji marketingowej.

Optymalizacja sieci Intersport

Intersport systematycznie wdraża w Polsce nowy koncept sklepu w formacie Intersport 2.0. Kolejnym sklepem, w którym wdrożono nowoczesne rozwiązania był salon Arkadia w Warszawie (format 2.0 – otwarcie dla klientów 04.05.20). Zwiększenie numeryczne sieci poprzez kolejny otwarty sklep w Warszawie Złotych Tarasach – otwarcie dla klientów 08.10.20. Na uwagę zasługuje również przejęcie 3 salonów 4feaces od OTCF, otwarcie dla klientów 06.05.20 Warszawa, Katowice i Poznań. Ważnym elementem optymalizacji sieci był remont sklepu Białystok do formatu 1.5 – otwarcie dla klientów 07.03.2. Zarząd Spółki podjął decyzję dot. otwarcia „pop-up” w Factory Kraków i Warszawa oraz PTAK Łódź – 02.11.20 otwarcie dla klientów. Aktualnie funkcjonuje jeden w Krakowie.

– Dziękując wszystkim Akcjonariuszom za wspieranie bieżącej działalności Spółki deklaruję, że zebrane doświadczenia z ub. roku zostaną wykorzystane przy budowie planów strategicznych i operacyjnych na kolejne lata. Jednocześnie zapewniam, że potencjał jaki drzemie w zasobach Spółki pozwoli na jej dynamiczny rozwój – napisał w liście do akcjonariuszy Marek Kaczmarek.

Facebook
LinkedIn
PARTNERZY PORTALU
NAJNOWSZE INFORMACJE
SCF DATABASE

Najemcy

odzież i artykuły sportowe
Lokalizacji: 35
Intersport to grupa zrzeszająca podmioty gospodarcze prowadzące samodzielną działalność handlową, mające prawo do posługiwania się znakiem towarowym Intersport. Grupa jest…
Baza danych

Firmy

Grupa Intersport jest organizacją zajmującą się detaliczną sprzedażą artykułów turystycznych i sportowych. Około 80 proc. oferty sieci Intersport to asortyment…
Baza danych
Scroll to Top