scf-news-retailnet-pl-logo-white.svg

Firma : Fundacja Między Niebem a Ziemią

Pełna nazwa firmy:

Fundacja Między Niebem a Ziemią

Typ firmy:

  • instytucje

Adres:

ul. Kazimierza Wielkiego 1

50-077

Wrocław

Naszym najważniejszym celem jest pomoc dzieciom śmiertelnie i nieuleczalnie chorym oraz ich rodzinom.

Organizujemy kreatywne akcje charytatywne w całej Polsce i pomagamy kilkudziesieciu rodzinom z całego kraju. Dajemy wsparcie finansowe i duchowe. Poczucie, że nie są sami i mogą zawsze na kogoś liczyć.

Pomagamy pokryć koszty leczenia, rehabilitacji, leków, operacji, sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego i zapewnić codzienną pomoc w trudnych sytuacjach. Dajemy wsparcie prawne.

Nasze cele statutowe:

udzielanie pomocy rodzicom i dzieciom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej związanej z powstaniem bądź ujawnieniem się chorób zagrażających życiu dzieci oraz podnoszenie komfortu i jakości życia rodzin i dzieci, działanie na rzecz niepełnosprawnych i nieuleczalnie chorych dzieci, działalność charytatywna, promocja i organizacja wolontariatu, promocja działalności prawnej pro publico bono, nauka, edukacja, oświata i wychowanie, integracja dzieci zdrowych z dziećmi niepełnosprawnymi i nieuleczalnie chorymi.