Firma:

PSNPH

ul. Pruszkowska 29 m.269

02-119

Warszawa

Poland

Polskie Stowarzyszenia Najemców Powierzchni Handlowych jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem, powołanym dla zacieśnienia współpracy między najemcami powierzchni handlowych w centrach handlowych i realizacji celów wskazanych w statucie stowarzyszenia. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą miasto Warszawa. Dla właściwego realizowania swoich celi statutowych może również prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Stowarzyszenie działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności ustawy Prawo
o stowarzyszeniach (Dz.U. z 1989 r. nr 20, poz.104 ze zm.), oraz statutu.

Pełna nazwa firmy:

Polskie Stowarzyszenia Najemców Powierzchni Handlowych

Status firmy:

działająca

NIP:

7252034019

KRS:

Typ firmy:

  • instytucje

Informacje SCF News | Retailnet.pl

Scroll to Top