Shopping Center Poland Magazine

magazyn rynku centrów handlowych w Polsce

SCP nr 4/2018 już dostępny!

Miesięcznik Shopping Center Poland Magazine wydajemy od 2005 r, czyli ponad 13 lat. Ukazuje się on w nakładzie 4000 egzemplarzy, a wśród jego czytelników są przedstawiciele zarządów wszystkich firm będących najemcami centrów handlowych, deweloperzy i zarządcy centrów handlowych oraz dostawcy nowoczesnych usług i technologii dla rynku retail.

Zamówienie prenumeraty