Penta zwiększa zaangażowanie w Grupie EM&F

Penta Investments dotychczasowy 38,2 proc. akcjonariusz Empik Media & Fashion S.A. oraz Krockella Limited przejęły 37,2 proc. akcji EM&F należące do podmiotów zależnych Eastbridge. Firmy posiadają teraz łącznie 75,4 proc. akcji EM&F.

Penta aktualnie kontroluje, poprzez swoje podmioty zależne, 50 proc. (minus dwie) akcji EM&F, reprezentujące 50 proc. (minus dwa) całkowitej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki i ze względu na posiadany pakiet pełni wiodącą rolę w inwestycji. Z kolei partner Penty w tej inwestycji, Krockella Limited, kontroluje poprzez swoje podmioty zależne 25,4 proc. akcji EM&F, reprezentujące taki sam procent całkowitej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Penta Investments, Krockella Limited i ich podmioty zależne zawarły 3 marca 2016 roku umowę współpracy oraz umowę akcjonariuszy oraz ogłosiły wspólne wezwanie do zapisywania się na sprzedaż pozostałych 24,6 proc. akcji EM&F, reprezentujących 24,6 proc. całkowitej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Zgodnie z umową, Krockella s.r.o. (podmiot zależny Krockella Limited) będzie jedynym podmiotem nabywającym akcje w wezwaniu.  Cena w wezwaniu została ustalona na 3,49 złotych za jedną akcję. Zapisy na sprzedaż akcji w wezwaniu będą przyjmowane od 25 marca do 25 kwietnia 2016 roku przez Trigon Dom Maklerski S.A.

– Penta rozpoczęła inwestycję w EM&F w 2012 r. W tamtym czasie Grupa posiadała zdywersyfikowane portfolio, skupiała ciekawe aktywa z potencjałem rozwoju, ale jednocześnie stojące przed dużymi wyzwaniami oraz częściowo – potrzebą głębokiej restrukturyzacji. Rozległe kompetencje i doświadczenie Penty w sektorze handlu detalicznego pozwoliły nam na przeprowadzenie skutecznego procesu restrukturyzacji Grupy EM&F i uzyskania przez nią stabilności finansowej. Poprzez zwiększenie naszego zaangażowania w EM&F, we współpracy z Krockella Limited, potwierdzamy gotowość do dalszego rozwijania Grupy – w szczególności Empik i empik.com – mówi Thomas von Werner, dyrektor inwestycyjny w Penta Investments.

Po rozpoczęciu inwestycji w EM&F w marcu 2012 roku – Penta pozostawała do końca 2013 roku raczej pasywnym inwestorem. Ze względu na zmiany otoczenia gospodarczego, które poważnie obciążyły operacje i wyniki finansowe niektórych spółek portfelowych Grupy EM&F – od początku 2014 roku Penta była zdeterminowana do przyjęcia bardziej aktywnej roli w nadzorze nad Grupą i stopniowo zwiększała swoje prawa zarządcze.

– Po zrestrukturyzowaniu zadłużenia, rozwinięciu poszczególnych spółek portfelowych oraz sprzedaży niekluczowych aktywów i Grupy Smyk – sytuacja Grupy EM&F ustabilizowała się i Grupa planuje zdelewarowanie zadłużenia, co stanowi dobrą podstawę do dalszego rozwoju Empiku – mówi Thomas von Werner.

Przypomnijmy, Penta Investments jest środkowoeuropejską grupą inwestycyjną założoną w 1994 r. Penta działa w sektorach: ochrony zdrowia, usług finansowych, przemysłowym, handlu detalicznego i nieruchomości. Grupa zarządza funduszem typu evergreen – należącym do partnerów, jedynych udziałowców firmy. Spółki portfelowe Penta zapewniają ponad 35.000 miejsc pracy. Całkowita wartość aktywów Penta wyniosła w 2014 r. 6,7 mld euro. Aktualnie portfolio inwestycyjne Penta w Polsce obejmuje takie podmioty jak: Fortuna zakłady bukmacherskie, Dr. Max, Empik Media & Fashion, Iglotex, EMC Instytut Medyczny, Learning Systems Poland i Clar System. Penta działa w ponad 10 krajach Europy i ma biura w Pradze, Bratysławie, Warszawie i Monachium.