Atrium prezentuje wyniki za 2015 rok

‚- W 2015 roku nasza działalność rozwijała się dynamicznie, co znalazło swoje odzwierciedlenie w dobrych wynikach osiągniętych przez Grupę na kluczowych rynkach – mówi Josip Kardun, Prezes Atrium European Real Estate

– Poczyniliśmy znaczne postępy w realizacji naszej strategii, której celem jest restrukturyzacja portfela poprzez zwiększenie udziału dużych, dominujących centrów handlowych oraz wysokiej jakości źródeł dochodu na najsilniejszych rynkach regionu. Na szczególną uwagę zasługują pozytywne zmiany w naszym portfelu nieruchomości w Czechach. Te działania złagodziły wprawdzie negatywne skutki sytuacji, jaka panuje obecnie w Rosji, nie zdołały jednak całkowicie zrekompensować jej niekorzystnego wpływu na ogólny wynik finansowy Grupy. Ogólnie rzecz biorąc, niskie zadłużenie, płynność finansowa oraz solidna wydajność operacyjna pozwalają nam optymistycznie patrzeć w przyszłość – skomentował Josip Kardun.

Poniżej znajdują się najważniejsze informacje dotyczące portfela w Polsce.

Wartość rynkowa portfela 24 nieruchomości komercyjnych Atrium w Polsce wzrosła o 7,2 mln euro (5,3%) w porównaniu do roku ubiegłego i przekroczyła nieznacznie 1,5 mld euro. Jest to najlepszy wynik w Grupie w 2015 roku. Stanowi to 56,5% wynoszącej 2,7 mld euro całkowitej wartości portfela Grupy, obejmującego 77 nieruchomości komercyjnych zlokalizowanych w Europie Środkowo-Wschodniej.

Dochód brutto z najmu (GRI) w polskim portfelu Atrium wzrósł o 13,5% i osiągnął wartość 103,4 mln euro w porównaniu do 2014 roku. Na taki wynik wpływ miało, m.in. nabycie w listopadzie 2014 roku obiektu Focus Mall w Bydgoszczy, otwarcie nowego centrum handlowego Atrium Felicity w Lublinie w marcu 2014 roku, a także otwarcie rozbudowanego centrum handlowego Atrium Copernicus w Toruniu w marcu 2015 roku.

Dochód netto z najmu (NRI) wzrósł o 10,9% i wyniósł 101,5 mln euro. Natomiast w ujęciu porównywalnym (like-for-like) według definicji EPRA, pozostał on na niezmienionym poziomie 79,2 mln euro w stosunku do 2014 roku.

W 2015 komercjalizacja wszystkich 24 obiektów wg definicji EPRA pozostała na wysokim poziomie i wyniosła 96,6%.

W marcu 2015 roku została otwarta rozbudowana część centrum handlowego Atrium Copernicus w Toruniu, które powiększyło się o 17,3 tys. mkw. GLA. oraz dodatkowe 640 miejsc parkingowych. Powierzchnia najmu brutto w Atrium Copernicus wynosi obecnie 47,4 tys. mkw. Obiekt, w którym znajdują się 144 sklepy i 1470 miejsc parkingowych, jest obecnie największym centrum handlowym w Toruniu, a także jednym z największych w regionie.

Zgodnie z planem przebiegają prace budowlane realizowane w ramach pierwszego etapu rozbudowy centrum handlowego Atrium Promenada w Warszawie, która zakończy się jeszcze w tym roku. Cały projekt zakłada gruntowną przebudowę i powiększenie centrum o 44 tys. mkw. W dniu wczorajszym, 9 marca 2015 oddano do użytku klientów pierwszą dobudowaną część obiektu, w której znajduje się między innymi flagowy sklep sieci H&M zajmujący powierzchnię 3 tys. mkw.

W maju 2015 roku Grupa dokonała dobrowolnej spłaty kredytu zaciągniętego w banku BerlinHannoverische Hypoteken AG na sfinansowanie inwestycji w Polsce na łączną kwotę 105,3 mln euro obejmującą opłaty i rozwiązanie umowy swap.