P.A. Nova podsumowuje działalność w 2015 roku

‚- W ubiegłym roku skoncentrowaliśmy się na realizacji inwestycji własnych – nieruchomości inwestycyjnych na wynajem, w tym największego w dotychczasowej historii Grupy obiektu handlowego – Galeria Galena w Jaworznie o powierzchni najmu ponad 31,5 tys. mkw. – mówi Ewa Bobkowska, prezes zarządu P.A. Nova S.A.

– Oddanie do użytkowania tego obiektu było ogromnym sukcesem komercyjnym – otwarcie w dniu 20 listopada 2015 r. odbyło się przy poziomie wynajęcia powierzchni handlowych przekraczającym 95%, co w obecnej sytuacji rynkowej uważam za nie lada osiągnięcie. Poza galerią w Jaworznie w roku 2015 oddaliśmy do użytkowania: Park Handlowy w Kamiennej Górze (powierzchnia najmu 4,3 tys. mkw., otwarcie: 02.10.2015 r.), Park Handlowy w Krośnie (powierzchnia najmu 2,6 tys. mkw., otwarcie: 30.09.2015 r.), halę przemysłową w Wilkowicach (powierzchnia najmu 7,6 tys. mkw., otwarcie 11.09.2015 r.). Chciałabym zwrócić uwagę, że oddanie do użytkowania wyżej wymienionych obiektów spowodowało diametralną zmianę „jakości” posiadanych nieruchomości inwestycyjnych: na koniec roku 2014 posiadaliśmy nieruchomości „pracujące” o wartości ponad 379,43 mln zł, natomiast na koniec 2015 roku wartość tych nieruchomości wzrosła do 625,81 mln zł – wyjaśnia Ewa Bobkowska.

– Zwracam również uwagę, że efekt finansowy funkcjonowania oddanych do użytkowania w roku 2015 nieruchomości w postaci przychodów i zysków w pełni widoczny będzie w roku 2016, z uwagi na fakt, że największy z obiektów został praktycznie oddany do użytkowania pod koniec roku, a pozostałe również odpowiednio w III i IV kwartale – podkreśla Ewa Bobkowska

– Na realizację naszych zamierzeń inwestycyjnych w roku 2015 ponieśliśmy łączne nakłady w wysokości 160,45 mln zł, a finansowanie odbyło się przy udziale kredytowania bankowego. W roku 2015 Grupa zaciągnęła kredyty o łącznej wysokości 313,86 mln zł (w tym na finansowanie inwestycji w kwocie 200,34 mln zł) a spłaciła 163,21 mln zł. Zadłużenie Grupy z tytułu kredytów na koniec roku 2015 wyniosło 406,03 mln zł. Pragnę jednak wyjaśnić akcjonariuszom, że jest to głównie zadłużenie inwestycyjne i długoterminowe spłacane wyłącznie z wpływów osiąganych przez nasze nieruchomości, czyli bez potrzeby angażowania w spłaty kredytów środków z innych segmentów działalności Grupy. Spółka w celu finansowania inwestycji długoterminowych nie korzysta z instrumentów krótkoterminowych w postaci na przykład obligacji czy innych źródeł finansowania krótkoterminowego. Również w celu zabezpieczenia przed negatywnymi wahaniami kursu euro Grupa dąży do tego, aby waluta kredytów była zbieżna z walutą, w jakiej określane są czynsze w poszczególnych nieruchomościach – mówi Ewa Bobkowska.

– Pragnę również zwrócić uwagę, że pomimo ogromnego zaangażowania w inwestycje na własny rachunek nie zaniedbaliśmy bieżącej działalności operacyjnej w segmencie budowlano-deweloperskich realizacji na zlecenie odbiorców zewnętrznych – czyli naszego źródła zysków i wpływów gotówkowych. Grupa zakończyła rok 2015 przychodami w wysokości 138,89 mln zł, wynikiem ze sprzedaży na poziomie 33,96 mln zł i zyskiem netto na poziomie 17,88 mln zł – dodaje Ewa Bobkowska.

– W bieżącym roku rozpoczęliśmy realizację dwóch obiektów komercyjnych oraz jednego obiektu przemysłowego na własny rachunek w ramach Grupy Kapitałowej z przeznaczeniem na wynajem. Kolejne inwestycje są w trakcie przygotowania. Intensyfikujemy również nasze zaangażowanie w realizację obiektów handlowych i przemysłowych na rzecz odbiorców zewnętrznych. Biorąc pod uwagę nasze wyniki finansowe oraz plany realizacyjne ze spokojem patrzymy w przyszłość- podsumowała Ewa Bobkowska

W tym roku P.A. Nova zamierza zrealizować dwa parki handlowe: w Sosnowcu na 4 tys. mkw. powierzchni najmu oraz w Kłodzku na 3 tys. mkw.