Atrium z korzystną dynamiką przychodów

‚- Dla Atrium rok rozpoczął się obiecująco, gdyż w pierwszym kwartale 2017 roku we wszystkich naszych lokalizacjach odnotowaliśmy poprawę kluczowych wskaźników i porównywalnych danych dochodu netto z najmu. Są to niewątpliwie korzyści płynące z obecnie realizowanego przez nas repozycjonowania portfela i przyjętej strategii modernizacji nieruchomości – mówi Liad Barzilai, prezes zarządu Grupy Atrium.

Atrium European Real Estate Limited będąca wiodącym właścicielem, zarządcą i inwestorem na rynku centrów handlowych i innych obiektów usługowo-handlowych w Europie Środkowo-Wschodniej, przedstawia swoje wyniki finansowe za pierwszy kwartał zakończony dnia 31 marca 2017 roku. Przedstawiciele firmy będą obecni podczas jesiennej edycji Shopping Center Forum 2017 CEE Edition na stoisku 3.8.

Korzystne wyniki

Jak podaje Grupa, w oparciu o porównywalne dane, dochód netto z najmu zwiększył się o 8,5 proc., co było wynikiem wzrostu we wszystkich krajach, zaś w Rosji nawet o 31 proc. (+6 proc. w porównaniu do czwartego kwartału 2016).

Na poziomie operacyjnym Grupa wypadła bardzo dobrze, odnotowując poprawę zysku operacyjnego EBITDA o 13,5 proc., a o 6,3 proc. wzrost skorygowanych zysków spółki według danych EPRA i 19,9 proc. wzrost zysku po opodatkowaniu.

Sytuacja bilansowa jest bardzo korzystna dla przyszłego rozwoju spółki. Suma gotówki
i zbywalnych papierów wartościowych kształtuje się na poziomie 135 mln euro, do dyspozycji pozostaje 175 mln euro niewykorzystanego kredytu odnawialnego, a poziom dźwigni finansowej jest niski.

Realizowane są projekty przebudowy i rozbudowy na 300 mln euro, co zwiększy powierzchnię najmu brutto (GLA) o 70 tys. mkw.

Podpisanie porozumienia ramowego, będącego podstawą rozstrzygnięcia większości roszczeń, stanowi ważny etap w zakresie roszczeń w przejętych sprawach sądowych w Austrii. Z kolei w marcu 2017 roku ogłoszono program poprawy efektywności kosztowej, który – w wyniku podpisania porozumienia ramowego o zobowiązaniach i zidentyfikowania usprawnień w ramach działalności operacyjnej – począwszy od 2018 roku ma przynosić oszczędności kosztów administracyjnych na poziomie 10 mln euro rocznie (5 – 6 mln euro w 2017 roku).

– Po rekordowo niskich wynikach w IV kwartale 2016 roku, w I kwartale 2017 roku cieszy nas również zmiana trendu w Rosji, gdzie według porównywalnych danych, dochody z naszych aktywów wzrosły aż o 31 proc. Ten wzrost, w połączeniu z bardzo dobrymi wynikami pozostałych nieruchomości Grupy na wszystkich rynkach, na których jesteśmy obecni, stworzył impuls do rozpoczęcia roku przez Grupę Atrium z korzystną dynamiką przychodów. Sukces z początku roku z pewnością wykorzystamy do dalszego rozwoju działalności, podobnie jak efekty realizowanego przez nas programu ograniczania kosztów i planu poprawy efektywności kosztowej. Jednocześnie będziemy kontynuować inwestowanie w projekty przebudowy i rozbudowy naszych obiektów – mówi Liad Barzilai, prezes zarządu Grupy Atrium.