Intersport: spadek obrotów i wzrost marży

Zarząd Intersport Polska S.A. informuje, że w maju 2017 roku spółka wypracowała przychody netto ze sprzedaży w wysokości 13,6 mln zł, czyli o 23,3 proc. niższe w stosunku do analogicznego okresu 2016 roku (było: 17,7 mln zł); przy czym w ujęciu LFL (na bazie porównywalnych sklepów) sprzedaż rok do roku była niższa o 18,9 proc.

Jednocześnie w maju 2017 roku sieć Intersport wypracowała o 3,5 p.p. wyższą marżę ze sprzedaży w sklepach.

Głównym powodem niższych obrotów na sklepach w maju br. był niższy o ok. 60 proc. stan towarów marek własnych Intersport. Jest to wynikiem zmiany modelu zakupowego marek własnych – wstrzymanie zakupów od pośrednika i rozpoczęcie odbiorów towarów bezpośrednio z fabryk od końca sierpnia br.

Narastająco, od stycznia do maja 2017 roku, spółka odnotowała przychody netto ze sprzedaży w wysokości 75,1 mln zł, czyli o 16,8 proc. mniej niż w analogicznym okresie 2016 roku (było: 90,2 mln zł).

Sieć zamyka nierentowne salony

Przypomnijmy, że Intersport na koniec 2016 roku posiadał 35 salonów zlokalizowanych w 23 największych miastach Polski o łącznej powierzchni sprzedaży wynoszące ponad 33 tys. mkw. W zeszłym roku spółka zamknęła 3 nierentowne sklepy. W 2017 roku, w związku z planowym zakończeniem umów, IPL zapowiadało zamknięcie kolejnych 3 salonów

Grupa Intersport posiada około 5,4 tys. sklepów i jest obecnie reprezentowana w 65 krajach na pięciu kontynentach. Po Europie, Kanadzie, Bliskim Wschodzie, Azji i Australii, nadszedł czas na Amerykę Południową. Do 2020 roku w Chile planowane jest uruchomienie ponad 40 sklepów pod szyldem Intersport. Roczne obroty Grupy Intersport kształtują się na poziomie 11 mld euro łącznie z podatkiem VAT.