AmRest przejmie 21 restauracji KFC na rynku rosyjskim

Zarząd AmRest chce umocnić swoją pozycję na rynku rosyjskim przejmując 21 restauracji KFC. AmRest jest wystawcą i partnerem jesiennej edycji Shopping Center Forum 2017 CEE Edition

Zarząd AmRest Holdings informuje o podpisaniu w dniu 5 czerwca br. umowy dotyczącej prawa do nabycia 21 restauracji KFC działających na rynku rosyjskim. Umowa została zawarta pomiędzy OOO AmRest (AmRest Rosja) – będącej spółką w 100 proc. zależną od AmRest – a Svetlaną Mikhailovna Popova.

Intencją stron jest podpisanie umowy zakupu-sprzedaży, a w konsekwencji nabycie przez AmRest Rosja restauracji KFC oraz finalizacja transakcji w ciągu kilku najbliższych miesięcy. Cena sprzedaży zostanie ustalona na dzień zakończenia transakcji. Szacowane przychody wspomianych 21 restauracji KFC wyniosły w 2016 roku ok. 98 mln zł.

Finalizacja umowy uzależniona będzie od uzyskania zgód właściwych organów antymonopolowych, podpisania dodatkowych umów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania restauracji po finalizacji, oraz braku wystąpienia istotnej, niekorzystnej zmiany warunków.

Zarząd AmRest postrzega transakcję jako kolejny krok umacniający pozycję AmRest na rosyjskim rynku restauracyjnym, gdzie obecnie spółka prowadzi 120 restauracji KFC.

Rozwój sieci

AmRest jako największa publicznie notowana spółka restauracyjna w Europie Środkowo-Wschodniej, w 2016 roku otworzyła 146 restauracji.

Od 1993 roku spółka rozwija portfolio takich marek, jak KFC, Pizza Hut, Burger King i Starbucks w oparciu o franczyzę i współpracę typu joint venture. AmRest jest właścicielem marki La Tagliatella, która rozwijana jest zarówno przez restauracje zarządzane przez spółkę, jak i poprzez franczyzę. W 2012 roku do portfolio AmRest dołączyły dwie doskonale prosperujące chińskie marki: Blue Frog i KABB.