Stokrotka: wzrost przychodów i większa powierzchnia handlowa

Zarząd Emperia Holding S.A. informuje, że spółka zależna Stokrotka Sp. z o.o. osiągnęła w maju 2017 roku wstępne wyniki sprzedaży towarów na poziomie 203 mln zł i były one wyższe od osiągniętej sprzedaży towarów w maju 2016 roku o ok. 9,6 proc. Powierzchnia handlowa sklepów powiększyła się o 1,1 tys. mkw.

Przychody ze sprzedaży towarów za okres kwiecień-maj wyniosły 414 mln zł i były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie 2016 roku o 9,7 proc. Przychody ze sprzedaży towarów za okres styczeń-maj wyniosły 1 001 mln zł i były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie 2016 roku o 5,5 proc.

W maju 2017 roku sprzedaż towarów LFL w sklepach własnych Stokrotki wzrosła o około 2,7 proc. w porównaniu do maja 2016 roku, natomiast LFL w sklepach własnych Stokrotki za okres kwiecień-maj 2017 roku wzrósł o około 3,4 proc. oraz za okres styczeń-maj 2017 roku spadł o około 0,3 proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2016 roku.

Sprzedaż towarów LFL w sklepach własnych Stokrotki w maju 2017 roku wzrosła o około 6,8 proc. w porównaniu do maja 2015 roku, a wzrost LFL w sklepach własnych Stokrotki za okres kwiecień-maj 2017 roku wyniósł 7,4 proc. oraz za okres styczeń-maj 2017 roku w porównaniu do analogicznego okresu 2015 roku wyniósł około 5,5 proc.

Wzrost powierzchni handlowej

W maju 2017 roku otworzono 3 sklepy: 2 supermarkety oraz 1 market Stokrotka. W konsekwencji powierzchnia handlowa sklepów powiększyła się o 1,1 tys. mkw: 0,9 tys. mkw w supermarketach oraz 0,2 tys. mkw w marketach Stokrotka. Łączna liczba sklepów na koniec maja 2017 roku wyniosła 383. Natomiast łączna powierzchnia handlowa na koniec maja 2017 roku wyniosła 177,4 tys. mkw.

Przypomnijmy, że sklepy Stokrotka zlokalizowane są na osiedlach, w mini-centrach i galeriach handlowych. Typowe placówki handlowe mają od 200 mkw. do 1 tys. mkw. powierzchni sprzedaży i oferują od 4 do 10 tys. pozycji asortymentowych.