Savills: Polska odnotowuje znaczący wzrost aktywności inwestycyjnej

Rynek nieruchomości komercyjnych w Polsce jest na dobrej drodze do kolejnego rekordu i wolumenu powyżej 6 miliardów euro – uważa Marek Paczuski, zastępca dyrektora działu doradztwa inwestycyjnego Savills w Polsce.

Według międzynarodowej firmy doradczej Savills, w pierwszej połowie br. wolumen transakcji inwestycyjnych na europejskim rynku nieruchomości komercyjnych wyniósł ponad 97 mld euro – to o 5 proc. mniej niż w pierwszym półroczu rok wcześniej, ale o 42 proc. więcej, niż wynosi średnia za pierwsze sześć miesięcy w ostatnich 10 latach.

Na tym tle wyróżniają się w szczególności Holandia i Polska, które odnotowały wzrost aktywności inwestycyjnej w ujęciu rocznym odpowiednio o 176 proc. i 100 proc.; na dalszych miejscach znalazły się Irlandia (94 proc.) i Portugalia (35 proc.).

Firma Savills jest wystawcą Shopping Center Forum 2018 CEE Exhibition & Conference, które odbędzie się w dniach 26-27 września 2018 roku w warszawskim Centrum Expo XXI.

Savills sprawdził aktywność europejskich inwestorów

Udział głównych rynków inwestycyjnych w łącznym wolumenie transakcji utrzymał się na dotychczasowym poziomie 65 proc.. W pierwszej połowie 2018 roku wartość obrotów nieznacznie się zmniejszyła w porównaniu z ubiegłym rokiem zarówno w Wielkiej Brytanii (-9 proc.), jak i w Niemczech (-7 proc.), ale wzrosła o 27 proc. we Francji po spowolnieniu aktywności inwestycyjnej w pierwszym półroczu w 2017 roku, spowodowanym wyborami prezydenckimi w tym kraju. Inwestycje miejskie i infrastrukturalne związane z projektem Wielkiego Paryża i przygotowaniami do igrzysk olimpijskich w 2024 roku oraz lepszy klimat polityczny zachęcają inwestorów do lokowania kapitału we Francji, a zwłaszcza w regionie paryskim.

Europa nadal przyciąga kapitał zagraniczny, na który przypadła – zgodnie ze średnią z ostatnich pięciu lat – połowa łącznego wolumenu transakcji inwestycyjnych. W pierwszym półroczu najbardziej aktywni byli inwestorzy z krajów europejskich. W porównaniu z ubiegłym rokiem zmniejszyła się natomiast wartość kapitału ulokowanego w nieruchomościach przez podmioty z USA i Azji. Inwestorzy amerykańscy stopniowo rezygnują ze strategii oportunistycznych, koncentrując się w większym stopniu na inwestycjach w segmencie core i core plus. Mniejszy strumień kapitału napływającego z Azji to efekt głównie wprowadzenia przez rząd chiński ograniczeń dotyczących inwestowania poza granicami kraju; utrzymuje się jednak zainteresowanie lokowaniem kapitału w Europie wśród inwestorów z Korei i Singapuru.

Pozytywne sygnały z polskiego rynku

W Polsce pierwsza połowa 2018 roku zakończyła się wysokim wolumenem transakcji na poziomie ponad 3,24 miliarda euro, wzmocnionym miliardową transakcją w sektorze handlowym, sfinalizowaną na początku roku. Biorąc jednak pod uwagę liczbę transakcji, wyraźnie widoczne jest przesunięcie uwagi inwestorów w kierunku sektorów biurowego i magazynowego. Ponadto dynamicznie rośnie udział kapitału spoza Europy, w szczególności z Azji i Południowej Afryki. Stopy kapitalizacji na polskim rynku nieruchomości komercyjnych uległy w ostatnich miesiącach wyraźnej kompresji, przełamując po raz pierwszy w historii psychologiczną barierę 5,0 proc., osiągając poziom około 4,75 proc. w przypadku najlepszych nieruchomości biurowych w Warszawie.

– Po bardzo dobrym 2017 roku, z rekordowo wysokim wolumenem transakcji inwestycyjnych na poziomie 5,03 miliarda euro, rynek nieruchomości w Polsce jest na dobrej drodze do kolejnego rekordu i wolumenu powyżej 6 miliardów euro. Sentyment inwestycyjny na rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce pozostaje pozytywny. Pomimo zwiększonego ryzyka politycznego, co obecnie nie jest odosobnionym zjawiskiem na arenie europejskiej, wzrost gospodarczy pozostaje wysoki i stabilny. Rynek nieruchomości komercyjnych w Polsce w dalszym ciągu oferuje znacząco wyższy poziom zwrotu z inwestycji w porównaniu do rynków Europy Zachodniej, a solidne fundamenty rynku dają realną szansę na kontynuowanie pozytywnego trendu – mówi Marek Paczuski, zastępca dyrektora działu doradztwa inwestycyjnego Savills w Polsce.