Kloepfel Consulting: redukcja kosztów na poziomie 6,6 mln zł

Firma Kloepfel Consulting, specjalizująca się w opracowywaniu koncepcji i strategii optymalizacji kosztów, w 2017 roku podjęła się dużego wdrożenia. Jedna z największych sieci handlowych w Europie, mająca również kilkaset sklepów w Polsce, zleciła firmie wykonanie projektu optymalizacji kosztów w całym przedsiębiorstwie.

– Nasz klient był bardzo wymagającym partnerem. Jako cel oszczędności wskazał kwotę 4 mln zł. Projekt poprzez opracowanie odpowiedniej koncepcji zakończył się sukcesem większym od zakładanego. Przedstawione przez naszych analityków rozwiązania pozwoliły uzyskać w skali roku ponad 6,6 mln zł realnych oszczędności – mówi Łukasz Sokołowski, Sales Director w firmie Kloepfel Consulting, która jest Partnerem Merytorycznym Shopping Center Forum 2019 Exhibition & Awards.

Strategia szyta na miarę

– W ramach projektu zespół Kloepfel Consulting miał za zadanie zoptymalizować w przedsiębiorstwie zakupy dokonywane regularnie, jak również te realizowane podczas otwarcia nowych lokalizacji. Szczególnie w tym drugim przypadku nasi konsultanci stanowili olbrzymią wartość dla klienta, ponieważ znacznie poszerzyli jego bazę dostawców oraz  poprawili pozycję negocjacyjną względem dotychczasowych partnerów – podkreśla Łukasz Sokołowski.

W ramach umowy z klientem, firma Kloepfel Consulting zobligowana została do skupienia się na kilkudziesięciu pozycjach zakupowych. Oto kilka najważniejszych:

a) wieszaki i wszelkiego rodzaju asortyment służący do prezentowania towaru w sklepie,
b) torby zakupowe dla klientów,
c) elektroniczne systemy zabezpieczeń,
d) materiały marketingowe (ulotki, gazetki oraz
inne materiały drukowane),
e) elementy wykończenia i dekoracji sklepów,
f) ochrona,
g) obsługi sprzątania,
h) urządzenia do klimatyzacji,
i) usługi pocztowe i transportowe.

Zastosowane rozwiązania pozwoliły zmniejszyć koszty zakupu na różnym poziomie procentowym. Na przykład w obszarze toreb na zakupy klient zaoszczędził 15,1 proc., na ulotkach 22,8 proc., elektronicznych systemach zabezpieczeń 7,3 proc., usługach transportowych 44,3 proc., ochronie 10,4 proc., a na wyposażeniu sklepów 5,1 proc.

Decydujące czynniki

Projekt optymalizacji kosztów przedstawiony przez Kloepfel Consulting zakończył się całościowym wdrożeniem w przedsiębiorstwie. O powodzeniu całej inwestycji zadecydowało kilka istotnych czynników.

– Po pierwsze, merytoryczna i świadoma kadra zarządzająca. Menedżerowie klienta zdawali sobie sprawę, że przy tak dużej organizacji współpraca z doświadczonym partnerem może być istotną wartością dodaną i czynnikiem stymulującym dodatkowe oszczędności w firmie. Ponadto nawet najlepiej zorganizowana firma powinna regularnie dokonywać gruntownej analizy swojej struktury zakupowej – mówi Łukasz Sokołowski.

– Druga kwestia dotyczyła bardzo dobrej współpracy z kadrą średniego szczebla zarządzania na poziomie operacyjnym. Przecież cokolwiek zadecydują decydenci, największą część pracy zawsze należy oprzeć na pracownikach operacyjnych. Nasi konsultanci wypracowali skuteczne kanały komunikacji z pracownikami klienta i zdobyli ich zaufanie, prezentując życzliwość, wiedzę i profesjonalizm – podsumowuje Łukasz Sokołowski.

Kloepfel Consulting jest firmą doradczą, która specjalizuje się w optymalizacji kosztów zaopatrzenia dla sieci handlowych. Proponuje swoim klientom kompleksowe analizy i koncentruje się na zdefiniowaniu nowych rozwiązań. Głównym celem firmy jest nie tylko stworzenie gotowej koncepcji czy strategii, ale przede wszystkim ich wdrożenie. Usługi doradcze Kloepfel Consulting to wymierny i długotrwały wzrost zysku.