Eurocash zdradza strategię rozwoju do 2023 roku

Zarząd spółki Eurocash podsumował wyniki działalności w 2018 roku. Luis Amaral, prezes Grupy zaprezentował również strategię rozwoju firmy do 2023 roku. W planach min. rozwój sieci franczyzowej oraz otwarcie około 900 nowych sklepów Delikatesy Centrum. Całkowitą wartość inwestycji łącznie ze środkami przeznaczonymi przez deweloperów inwestujących w nieruchomości Eurocash szacuje na ok. 1-2 mld zł.

– W dość krótkim czasie rozbudowaliśmy skalę sieci małych supermarketów, docelowo działających pod szyldem Delikatesy Centrum, do ponad 1,5 tys. sklepów. Tworzona przez nas sieć, to dziś ogólnopolska i największa sieć supermarketów w kraju, osiągająca łącznie ok. 7,4 mld zł sprzedaży detalicznej. W tej chwili jesteśmy w trakcie integracji i połączenia trzech niezależnie działających spółek, która będzie trwać jeszcze w 2019 roku, ale jestem pewien, że idziemy w dobrym kierunku. Integracja sprawia, że rentowność biznesu detalicznego jest krótkoterminowo pod presją, natomiast musimy przeprowadzić ją dokładnie, tak by dostarczyć konsumentom wiarygodną ofertę i być gotowym na dalszą ekspansję razem z naszymi franczyzobiorcami – mówi Luis Amaral, Prezes Grupy Eurocash.

Sprzedaż Eurocash w 2018 r. osiągnęła poziom 14 775,94 mln zł, EBITDA znormalizowana wyniosła 249,65 mln zł, a zysk netto znormalizowany 104,87 mln zł. Natomiast za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 r. Eurocash osiągnął przychody ze sprzedaży w wysokości 13 658,04 mln zł, EBITDA znormalizowaną w wysokości 206,52 mln zł, a znormalizowany zysk netto w wysokości 42,69 mln zł. Obecna i przewidywana sytuacja finansowa Eurocash nie wykazuje istotnych zagrożeń. Sieć placówek Cash&Carry na koniec 2017 r. liczyła 180 hurtowni. Liczba sklepów franczyzowych abc osiągnęła liczbę 8 708 sklepów. Liczba małych supermarketów wzrosła do poziomu 1 539, w tym 1 328 działających pod marką Delikatesy Centrum.

 Sieci franczyzowe i partnerskie Eurocash zrzeszają blisko 15 tys. sklepów

Grupa Eurocash to największa polska firma zajmująca się hurtową dystrybucją produktów żywnościowych oraz wsparciem marketingowym dla niezależnych polskich przedsiębiorców prowadzących działalność detaliczną. Wspierane przez Eurocash sieci franczyzowe i partnerskie zrzeszają blisko 15 tysięcy niezależnych sklepów działających pod takimi markami jak abc, Groszek, Delikatesy Centrum, Lewiatan, Euro Sklep czy Gama. Poprzez szereg formatów dystrybucji, Grupa Eurocash koncentruje swoją działalność w szczególności dla tradycyjnych sklepów detalicznych (małe supermarkety i sklepy spożywcze), sklepów convenience, segmentu stacji benzynowych oraz sieci restauracji, hoteli i kawiarni.

Na dzień 31 grudnia 2018 r. sieć handlu hurtowego Grupy Eurocash obejmowała 180 Hurtowni Cash& Carry, w ramach której organizowana jest sieć sklepów partnerskich „abc”, do której należało 8 708 lokalnych sklepów spożywczych. W sieciach franczyzowych i partnerskich współpracujących z Eurocash Dystrybucja zrzeszonych natomiast było 5 024 sklepów. Do sieci detalicznej należało natomiast 1 539 małych supermarketów w tym 1 328 działających pod marką Delikatesy Centrum oraz 448 saloników prasowych Inmedio W tabeli poniżej przedstawiono informacje na temat liczby Hurtowni Cash & Carry, liczby małych supermarketów, w tym Delikatesów Centrum, sieci sklepów „abc”, salonów Inmedio oraz sklepów zrzeszonych w ramach Eurocash.

W odpowiedzi na postępujący proces konsolidacji na rynku dystrybucji artykułów żywnościowych w Polsce, w tym na rynku hurtowej dystrybucji produktów FMCG w Polsce, strategia Grupy Eurocash zakłada także dalszy wzrost organiczny w każdym formacie dystrybucji oraz kontynuowanie przejęć innych sprzedawców hurtowych, sieci franczyzowych i sieci detalicznych.

Zgodnie ze zaktualizowaną strategią na 2023 rok, zamiarem Grupy Eurocash jest stworzenie największej w Polsce sieci supermarketów w oparciu o sklepy własne oraz franczyzowe. Źródłem ekspansji, której założeniem jest stworzenie sieci sklepów liczącej 2,4 tys. placówek, będzie rozwój sieci w modelu franczyzowym, wspierany kolejnymi przejęciami lokalnych sieci oraz budową sklepów od podstaw (wspólnie z partnerami z sektora nieruchomości). W ten sposób przedsiębiorcy z całej Polski będą mieli dostęp do rozpoznawalnej marki detalicznej oraz narzędzi marketingowych na poziomie kosztowym porównywalnym do sieci sklepów wielkopowierzchniowych. Misją Grupy Eurocash jest podnoszenie konkurencyjności sklepów detalicznych prowadzonych przez niezależnych przedsiębiorców w Polsce. Doświadczenia wypracowane w sklepach własnych docelowo będą przekazywane franczyzobiorcom.

Plany rozwoju sieci Delikatesy Centrum

Grupa Eurocash kontynuuje rozbudowę sieci franczyzowej Delikatesy Centrum i przewiduje otwarcie około 900 nowych sklepów Delikatesy Centrum do 2023 r. Rozbudowa sieci Delikatesy Centrum zakłada trzy źródła wzrostu: przejęcia regionalnych sieci supermarketów, otwarcia sklepów prowadzonych przez franczyzobiorców, oraz otwarcia własnych sklepów detalicznych (we współpracy z partnerami inwestującymi w nieruchomości).

W celu zachowania konkurencyjności handlu sklepów niezależnych w Polsce, Grupa Eurocash kontynuuje także inwestycje w projekty innowacyjne: Duży Ben, abc na kołach, Kontigo, dystrybucja wysokiej jakości produktów świeżych i inne. Rezultaty tych projektów mają negatywny wpływ na wyniki Grupy, jednak w ocenie Zarządu istnieje potrzeba kontynuacji tych inwestycji w celu zagwarantowania dalszego wzrostu w perspektywie 5 do 10 lat. Po zrealizowanych z sukcesem w ubiegłych latach projektów: Faktoria Win i PayUp, spółka zdecydowała o rozwinięciu: konceptu Duży Ben i udostępnieniu go franczyzobiorcom oraz dystrybucji wysokiej jakości produktów świeżych do klientów Eurocash Dystrybucja.

Grupa Eurocash to największa polska firma zajmująca się hurtową dystrybucją produktów żywnościowych oraz wsparciem marketingowym dla niezależnych polskich przedsiębiorców prowadzących działalność detaliczną. Wspierane przez Eurocash sieci franczyzowe i partnerskie zrzeszają około 15 tysięcy niezależnych sklepów działających pod takimi markami jak abc, Groszek, Delikatesy Centrum, Lewiatan, Euro Sklep, Gama, Duży Ben oraz Kontigo.