ShopperTrak: rusza szczyt zakupowy w Europie

Europejski sezon letnich wyprzedaży daje poczucie świetnych okazji zarówno lokalnym mieszkańcom, jak i turystom. Jest to idealny okres dla mniej zamożnych kupujących, na poszukiwanie przecenionych ubrań, akcesoriów i artykułów gospodarstwa domowego, których standardowa cena przekraczałaby ich budżet – piszą eksperci firmy ShopperTrak.

Wyprzedaże to także ulubiony czas detalistów, pozwalają one domom towarowym, butikom, sklepom markowym, a nawet sklepom z narzędziami pozbyć się zeszłorocznego asortymentu, poprzez stopniowe obniżanie cen na przestrzeni okresu wyprzedaży. Mogą wówczas równocześnie pozbyć się zalegających towarów  oraz przyciągnąć do sklepów licznych klientów.

Aby zapewnić owym klientom optymalne wrażenia z wizyty w  okresie szalonych wyprzedaży, personel musi dopilnować porządku w sklepie oraz  i utrzymać wysoki poziom obsługi klienta. Wiedza o tym, kiedy przypadną szczyty frekwencji pomaga sklepom zaplanować pracę i działania odpowiednio do oczekiwanego ruchu. Jaka będzie frekwencja w sklepach podczas tegorocznych letnich wyprzedaży?

Niemcy

Tegoroczne wyprzedaże rozpoczną się w Niemczech w poniedziałek 29 lipca. Trendy frekwencji podczas letnich wyprzedaży w Niemczech zależą od tego, kiedy rozpoczyna się dwutygodniowy okres wyprzedaży. Dniem wielkiego rozpoczęcia jest ostatni poniedziałek lipca,  gdy termin ten przypada wcześniej (jak było w 2015 i 2016 r.), wówczas najruchliwszym dniem wyprzedaży jest pierwsza sobota tego dwutygodniowego okresu. Gdy ostatni poniedziałek lipca przypada później (jak było w 2017 i 2018 r.), więcej klientów odwiedza sklepy w drugą sobotę wyprzedaży. W oparciu o dotychczasowe trendy można przewidzieć, że szczyt frekwencji przypadnie na sobotę 10 sierpnia.

Włochy

We Włoszech letnie i zimowe wyprzedaże poprzedza niekiedy okres bez rabatów. Z kolei rozpoczęte już wyprzedaże mogą trwać nawet 60 dni. Dokładne daty określają lokalne samorządy, więc różnią się one w poszczególnych regionach kraju.

Z naszych danych wynika, że najbardziej intensywnym weekendem letnich wyprzedaży we Włoszech jest pierwszy pełny weekend lipca. W oparciu o wcześniejsze trendy przewidujemy, że tych wakacji najpracowitsze dla sklepów będą 6 i 7 lipca. Z danych historycznych wynika, że zwiększony ruch utrzymuje się przez cały następny miesiąc, aż do przypadającego 15 sierpnia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, kiedy to ruch maleje.  W 2018 r. pierwszy pełen weekend lipca przyniósł wzrost ruchu o ponad 9 proc. powyżej średniej w sobotę i o 5 proc. w niedzielę. Był to nieznaczny spadek w stosunku do roku 2017, kiedy w oba te dni frekwencja wzrosła o 11 proc. Tak więc najruchliwszymi dniami włoskich wyprzedaży będą 6 i 7 lipiec.

Wielka Brytania

Sprzedawcy detaliczni nie mają ustalonej daty rozpoczęcia wyprzedaży w Wielkiej Brytanii, co oznacza, że nie ma jasno zdefiniowanego schematu, czy też wyraźnego trendu w zakresie letnich wyprzedaży. Nasze dane pokazują jednak tendencję, że szczyt frekwencji przypada na ostatni  weekend lipca, kiedy zakończenie roku szkolnego sprzyja dodatkowym odwiedzinom w sklepach. Ruch zaczyna wzrastać w przedostatni piątek miesiąca, a w dni powszednie rośnie w stosunku do średniej z ostatnich czterech lat. Jednak ruch weekendowy jest nieco poniżej średniej. Jako, że w 2019 r. przedostatni piątek lipca przypada dość wcześnie (19 lipca), prawdopodobnie najruchliwszym dniem dla sklepów będzie 26 lipca.

Francja

W 2019 r. letnie wyprzedaże rozpoczną się we Francji w środę 26 lipca, a zakończą we wtorek 6 sierpnia. Detaliści liczą, że do tego czasu zakończą się już protesty „żółtych kamizelek”, które zakłócają ich pracę. Jeśli spojrzymy na dane z ostatnich czterech lat, widać wyraźny wzrost frekwencji, już od samego rozpoczęcia wyprzedaży, największe rzesze klientów przyciągają one w pierwszych dwóch tygodniach, a czasem nawet dłużej. Z przebiegu wydarzeń w latach ubiegłych wiemy, że największy wzrost liczby klientów przypada na pierwsze cztery dni. W latach ubiegłych, wzrost w stosunku do średniej, wyniósł w środę (czyli pierwszy dzień wyprzedaży) 35,5 proc. w latach 2015, 2016 i 2018 (zaś w 2017 osiągnął aż 55 proc.). W ostatnich czterech latach ruch w czwartek był wyższy o 28 proc., w piątek o 21 proc. i sobotę o 14 proc. Przewidujemy, że w roku bieżącym 26, 27, 28 i 29 lipca przyniosą największe szczyty frekwencji w intensywnym sezonie wyprzedaży.