Spółka LPP osiągnęła ponad 2,2 mld zł przychodu w II kwartale

LPP SA, gdańska spółka odzieżowa, szacuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży w II kwartale 2019 roku wyniosły 2,22 mld zł, czyli wzrosły o 8 proc. rok do roku. Przychody ze sprzedaży w sklepach porównywalnych LFL (w walutach lokalnych) w tym okresie wzrosły o 1,3 proc. Wstępne wybrane skonsolidowane dane finansowe LPP SA sporządzone zostały z uwzględnieniem MSSF16.

Ponadto spółka w II kwartale miała 330 mln zł zysku operacyjnego (EBIT), co oznacza wzrost o 6 proc. rdr., a zysk brutto na sprzedaży LPP  wzrósł o 7 proc. do 1,315 mld zł. Natomiast koszty SG&A wzrosły w tym czasie o 8 proc. do 965 mln zł.

W całym I półroczu szacunkowy zysk operacyjny LPP SA wyniósł 230 mln zł, a to oznacza wzrost o 18,5 proc. w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego, przy przychodach na poziomie 4,048 mld zł (wzrost o 11,5 proc.).

Zysk brutto na sprzedaży po I półroczu wzrósł o 9 proc. rok do roku i wyniósł 2,108 mld zł, a koszty SG&A były na poziomie 1,839 mld zł (wzrost o 7,5 proc. rdr).

Powierzchnia handlowa wszystkich sklepów należących do LPP na koniec czerwca 2019 roku wyniosła 1.134 tys. mkw., co oznacza wzrost o 10 proc. rok do roku.

Spółka informuje, że przedstawione dane finansowe są szacunkowe i mogą różnić się od ostatecznego wyniku finansowego GK LPP za I półrocze 2019 roku, który będzie znany po pełnym zamknięciu ksiąg rachunkowych. Ostateczny wynik finansowy zależeć będzie od pojawienia się dodatkowych informacji, które nie są znane na dzień sporządzania prognozy oraz od ewentualnego tworzenia dodatkowych rezerw lub odpisów na koniec II kwartału 2019. Szczegółowy raport finansowy zostanie opublikowany 12 września 2019 r.

Marki Reserved, Cropp, House, Mohito i Sinsay w portfolio gdańskiej spółki

LPP SA jest polską firmą rodzinną, jedną z najdynamiczniej rozwijających się w branży odzieżowej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Przez ponad 25 lat z sukcesem prowadzi działalność w Polsce i za granicą, sprzedając dziś kolekcje na 24 rynkach, w tym w tak prestiżowych stolicach jak Londyn, Berlin, Tel Awiw czy Moskwa. LPP zarządza 5 markami modowymi: Reserved, Cropp, House, Mohito i Sinsay. Posiada sieć ponad 1,7 tys. salonów sprzedaży o łącznej powierzchni ponad 1 mln mkw. oraz sklepy on-line w 12 krajach Europy. W oparciu o globalną sieć zaopatrzenia, polski producent odzieży dystrybuuje rocznie przeszło 200 mln sztuk odzieży na 3 kontynenty. LPP pełni też ważną rolę tworząc miejsca pracy dla ponad 25 tys. osób w biurach i strukturach sprzedaży w Polsce, krajach Europy, Azji i Afryki. Spółka jest notowana na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych w ramach indeksu WIG20 oraz należy do prestiżowego indeksu MSCI Poland.