Plus Energia na SCF: zielona energia rozwiązaniem dla centrów handlowych

Polska przeżywa obecnie boom na rynku instalacji fotowoltaicznych (PV), a obiekty komercyjne nadają się doskonale do tego typu rozwiązań. Przy obecnych cenach energii elektrycznej, realny okres zwrotu z inwestycji to 8-13 lat przy wkładzie własnego kapitału – mówią Danuta Tyrowicz (key account manager) i Bartłomiej Chlebek (key account manager) z firmy Plus Energia.

Firma Plus Energia jest Partnerem merytorycznym Shopping Center Forum 2019 CEE Exhibition & Conference. Panel Plus Energii „Od petenta do partnera – Rynek Energii Elektrycznej w Polsce” odbędzie się pierwszego dnia Shopping Center Forum, 25 września, w godzinach 12:35-13:20. Poprowadzi go Danuta Tyrowicz, Key Account Manager, Plus Energia.

Porozmawiajmy o zielonej energii – gdzie widzicie Państwo możliwości dla branży nieruchomości komercyjnych?

Bartłomiej Chlebek: Polska przeżywa obecnie boom na rynku instalacji fotowoltaicznych (PV). Na koniec 2018 roku łączna moc zainstalowanych instalacji PV w Polsce osiągnęła prawie 0,5 GW według  danych Instytutu Energii Odnawialnej, a już w maju 2019 r. przekroczyła 700 MW. Koszty produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii stale spadają i nie stanowią już bariery w wytwarzaniu czystej energii. Jak podkreśla dr Christoph Kost, kierownik badania przeprowadzonego przez  Instytut Fraunhofera n. właśnie spadające koszty i rosnące ceny energii przekładają się na okres zwrotu z inwestycji. Przy obecnych cenach energii elektrycznej, realny okres zwrotu z inwestycji to 8-13 lat przy wkładzie własnego kapitału, lub 13-15 lat w przypadku finansowania zewnętrznego. Warto podkreślić, że jest to inwestycja o długoterminowym charakterze, a okres niespadającej efektywności paneli to minimum 25 lat.

Danuta Tyrowicz: A obiekty komercyjne nadają się doskonale do tego typu instalacji. Zarówno dachy jak i parkingi naziemne, czy nawet elewacje można w sposób wydajny i estetyczny zagospodarować panelami słonecznymi. Panele słoneczne najwięcej energii generują w okresie wiosenno-letnim, nie mogą więc stać się wyłącznym źródłem prądu dla obiektu, mogą jednak znacząco pomóc w ograniczeniu poboru w trakcie upałów, co przekłada się na realne oszczędności. Nie należy też zapominać o społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), która oprócz wartości samej w sobie przekłada się też na wartość inwestycji, szczególnie w oczach zachodnich inwestorów.

Kwestie związane z energią nie są oczywistymi tematami dla zarządców i właścicieli centrów handlowych. 

Danuta Tyrowicz: Mamy świadomość, że to co dla nas jest podstawą biznesu, dla właścicieli galerii czy parków handlowych jest tylko jedną z wielu składowych. Dlatego właśnie zdecydowaliśmy się być partnerem wrześniowego Shopping Center Forum, by móc się spotkać z Państwem osobiście i wymienić doświadczeniami.

Bartłomiej Chlebek: W naszym wystąpieniu podczas pierwszego dnia targów oprócz prezentacji merytorycznych moich i koleżanki Danuty będziemy też mieli wielu panelistów – ekspertów z rynku nieruchomości jak i energetycznego. Zapraszamy Państwa serdecznie na część konferencyjną, jak i do naszego stolika na rozmowy bezpośrednie!