Esotiq & Henderson: sprzedaż e-commerce wzrosła o 100 proc.

Zarząd spółki Esotiq & Henderson poinformował, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w sierpniu 2019 r. przez Grupę Kapitałową wyniosły około 18 mln zł i były wyższe o około 33 proc. od przychodów osiągniętych w sierpniu 2018 r.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w okresie styczeń – sierpień 2019 wyniosły około 119 mln zł i były wyższe o około 19 proc. wobec analogicznego okresu ubiegłego roku.

E-commerce rośnie najszybciej

Przychody Grupy Kapitałowej ze sprzedaży internetowej w sierpniu 2019 r. wyniosły około 1,8 mln zł i były wyższe o około 100 proc. rok do roku. Narastająco, w okresie styczeń – sierpień 2019 skonsolidowane przychody ze sprzedaży internetowej wyniosły około 11 mln zł i były wyższe o około 100 proc. niż w analogicznym okresie 2018 roku.

Szacunkowa marża brutto na sprzedaży Grupy Kapitałowej wyniosła około 57 proc. i była niższa o około 6 p.p. w porównaniu z marżą zrealizowaną w sierpniu roku poprzedniego. W ujęciu narastającym skonsolidowana marża ze sprzedaży w okresie styczeń – sierpień 2019 r. wyniosła około 61 proc. i według szacunków była niższa o około 3 p.p. w porównaniu z marżą osiągniętą w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Powierzchnia handlowa Grupy Kapitałowej na koniec sierpnia 2019 r. wynosiła 18 845 mkw. i była większa o około 7 proc. niż rok wcześniej.