Intersport szacuje wyniki za okres lockdownu

Właściciel sieci sklepów sportowych Intersport przedstawił szacunkowe wyniki za I kwartał roku obrotowego 2020/2021 (od 1 kwietnia do 30 czerwca 2020 r), które znacząco odbiegały od wyników analogicznego okresu ubiegłego roku. 

Spółka Intersport osiągnęła we wszystkich kanałach sprzedaży (sklepy, e-com, hurt) łączne przychody netto w wysokości 35.233 tys. zł, czyli o 28,5% mniejsze niż rok temu. Natomiast obroty netto w ujęciu LFL wyniosły 18.192 tys. zł, czyli były o 52,8% niższe rok do roku – przy czym sprzedaż e-commerce wzrosła w tym okresie o 108,7% i stanowiła 20,5% udziału w ogólnej sprzedaży detalicznej. Intersport zanotowało stratę brutto w wysokości 3.882 tys. zł i EBITDA na poziomie – 2.393 tys. zł.

Zamknięcie sklepów 

„W związku z wprowadzeniem w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego COVID-19 oraz ograniczenia pracy galerii handlowych – w okresie od 1 kwietnia do 3 maja br. sklepy stacjonarne Intersport były zamknięte. Po re-otwarciu sklepów tj. w okresie od 4 do 31 maja br. sprzedaż w ujęciu LFL była niższa o 35,8% rok do roku, co znalazło swoje odzwierciedlenie w wynikach osiągniętych w kwietniu i maju br., które znacząco odbiegały od wyników analogicznego okresu ubiegłego roku. W czerwcu br. sprzedaż LFL była już tylko o 21,6% niższa r/r – co wpłynęło na wypracowanie dodatniej EBITDA za ten miesiąc.”- podała spółka w komunikacie.

W I kwartale roku obrotowego 2020/2021 spółka Intersport odnotowała rok do roku o 39% mniejsze koszty na każdym poziomie działalności. Przyczyniło się to do ograniczenia strat w czasie pandemii COVID-19, która pogrążyła w kryzysie wiele firm handlowych. 

Intersport liczy na poprawę wyników 

Ten okres był dla spółki okresem wielkiej mobilizacji oraz wytężonej pracy ukierunkowanej na adaptację do nowych warunków i funkcjonowania w innej rzeczywistości. Zmodyfikowano w Intersport procesy i standardy działań operacyjnych oraz znacznie ograniczono koszty działalności m.in. dzięki wynegocjowanym niższym stawkom czynszów najmu i ograniczeniu kosztów osobowych. Optymalizacja wielu płaszczyzn działalności wypracowana w czasie pandemii będzie miała swoje odzwierciedlenie w poprawie wyników finansowych w nadchodzącym okresie.

Obecnie w Polsce funkcjonują 33 sklepy Intersport. Zlokalizowane są głównie w prestiżowych centrach handlowych dużych i średnich miast. Sieć uruchomiła w marcu 2019 roku pierwszy w Polsce sklep w formacie Intersport 2.0. Dodatkowo, marka realizuje lokalne projekty unowocześnienia wybranych sklepów do formatu Intersport 1.5.