Monnari chce zmian w sposobie naliczania czynszów

Spadek przychodów i niepewna sytuacja związana z pandemią koronawirusa sprawia, że zarząd Monnari musi szukać oszczędności. Jednym z najważniejszych aspektów w tym zakresie są kwestie związane z czynszami. 

Na koniec czerwca 2020 r. sieć grupy liczyła 166 salonów marki Monnari o powierzchni 36,8 tys. mkw. i 29 salonów Femestage o powierzchni 4,7 tys. mkw.

Renegocjacja umów

Monnari podało, że uzależnia ilość salonów od wyniku renegocjacji umów z poszczególnymi właścicielami centrów handlowych.

„W obecnej chwili trudno ocenić konsekwencje pandemii w kolejnych miesiącach bieżącego roku. Zarząd Monnari Trade nie jest w stanie określić jak duże negatywne odchylenia na wszystkich poziomach rachunku zysków i strat będą w 2020 r. w relacji do 2019 r., ponieważ czynniki te są uwarunkowane wydarzeniami zewnętrznymi” – napisano w sprawozdaniu zarządu cytowanym przez PAP Biznes. „Przestrzeń, która leży w zasięgu zarządzania kryzysowego, to dalsza dyscyplina kosztowa w jak największym zakresie. Do jednego z najważniejszych obszarów kosztów, który należy renegocjować są umowy najmu w centrach handlowych. W opinii emitenta, konieczna jest zmiana sztywnych – stałych obciążeń z tytułu najmu na relacje powiązane z generowanymi obrotami” – dodano. 

Niższe przychody Monnari

Przychody spółki Monnari spadły w I półroczu 2020 roku o 24,2 proc. i wyniosły 93,2 mln zł. W II kwartale spadek wyniósł aż 39 proc. rok do roku. 

Zarząd spółki poinformował, że “prowadzi działania w celu rozbudowania nowych kanałów dystrybucji, w tym budowy sieci franczyzowej, oraz poszerzenia dostępności towarów w kanale e-commerce”.

Strata operacyjna grupy w I półroczu wyniosła 18,1 mln zł wobec 1 mln zł zysku rok wcześniej, strata EBITDA sięgnęła 8,1 mln zł wobec 11,6 mln zł zysku w I półroczu 2019 r. Strata netto wyniosła 17,8 mln zł, a w analogicznym okresie zysk wyniósł 0,5 mln zł.

Marża brutto na sprzedaży wyniosła 54 proc. wobec 56,22 proc. przed rokiem.

W samym II kwartale strata operacyjna wyniosła 11,7 mln zł (3,2 mln zł zysku przed rokiem), a strata netto 10,2 mln zł (2,5 mln zł zysku przed rokiem).