Duże straty Grupy AmRest

Grupa AmRest opublikowała raport podsumowujący wyniki finansowe osiągnięte w II kwartale 2020 roku. Wynika z niego, że spółka miała w tym okresie ponad 119 mln euro straty. Rok wcześniej AmRest zanotował 6,7 mln euro zysku. 

Przychody spółki w II kwartale wyniosły 272,1 mln euro, podczas gdy rok wcześniej były na poziomie 482,8 mln euro. Z kolei wynik EBITDA wyniósł w tym okresie 22 mln euro. Dla porównania w analogicznym okresie 2019 roku było to 89 mln euro.

Spadki w całej Europie

Wynik EBITDA grupy na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej spadł w drugim kwartale do 24,2 mln euro z 45,7 mln euro rok wcześniej. Również w Europie Zachodniej AmRest miał ujemną EBITDA na poziomie 5 mln euro podczas gdy rok wcześniej była dodatnia i wyniosła 30,6 mln euro.

Po I połowie 2020 roku przychody Grupy Amrest wynoszą 684 mln euro, co oznacza spadek o ponad 26,3 proc.w ujęciu rok do roku. Strata netto AmRestu wyniosła w tym okresie 160,7 mln euro. Po I półroczu EBITDA jest na poziomie 64,6 mln euro.