Projekt:

Centrum Handlowe Osowa

ul. Spacerowa 48

80-299

Gdańsk

Poland

Cen­trum Han­dlo­we Oso­wa jest jed­nym z pierw­szych cen­trów han­dlo­wych w Trój­mie­ście

Inwestor:

Komercjalizacja / zarządzanie:

GLA:

39820 m2

Rodzaj projektu:

park handlowy

Liczba miejsc parkingowych:

1350

Liczba najemców:

63

Status projektu:

otwarte

Data otwarcia:

1998-11-18

Kontakty:

Informacje SCF News | Retailnet.pl

Scroll to Top