Projekt:

Galeria Gniezno

ul. Pałucka 2

62-200

Gniezno

Poland

Ga­le­ria Gnie­zno od 2005 ro­ku sta­no­wi waż­ny punkt na roz­ryw­ko­wo­-han­dlo­wej ma­pie mia­sta i re­gio­nu.

Inwestor:

Komercjalizacja / zarządzanie:

GLA:

18000 m2

Rodzaj projektu:

galeria handlowa

Liczba miejsc parkingowych:

644

Liczba najemców:

44

Status projektu:

otwarte

Data otwarcia:

2005-05-04

Kontakty:

Informacje SCF News | Retailnet.pl

Scroll to Top