Program Forum

26 września 2017

19.00 – 23.00

Welcome Mixer (zapraszamy wszystkich uczestników Forum)

Bierhalle Hala Koszyki
ul. Koszykowa 65, 00-001 Warszawa

27 września 2017

08.00

Rejestracja uczestników

09.25

Oficjalne otwarcie Shopping Center Forum 2017 CEE Edition

Radosław Rybiński, Dyrektor Zarządzający, Evigo.com

09.30

Jak globalny jest rynek powierzchni handlowych w regionie Europy Środkowej i Wschodniej – warunki ekspansji sieci handlowych

 • środkowoeuropejski rynek centrów handlowych po globalnym kryzysie ekonomicznym
 • dominujące kierunki ekspansji sieci handlowych w regionie CEE
 • rynkowe i formalno-prawne uwarunkowania wejścia nowych marek
 • perspektywy ekspansji polskich sieci handlowych

Prezentacja: Agata Czarnecka, Associate Director, Research & Consultancy, CBRE

Panel z udziałem:

 • Agata Czarnecka, Associate Director, Research & Consultancy, CBRE
 • Feda Kovacevic, Head of Real Estate, Palmers
 • Anna Duchnowska, Director Asset Management, Invesco
 • Anita Csörgő, Head of Retail HU, CBRE
 • Sebastian Lenard, International Expansion Manager, Kazar

Moderator: Lukas Schwarz, Head of Shopping Center Services, Austria, CBRE

10.30

Rynek czeski: stabilność i potencjał

 • dlaczego oraz w jakich lokalizacjach warto rozwijać sprzedaż w Czechach?
 • bieżące trendy rynkowe
 • oczekiwania czeskich konsumentów

Prezentacja: Veronika Tebichová, Head of Shopping Center Leasing, CBRE Czech Republic

10.50

Rynek rumuński: Nowa społeczna rola centrów handlowych

 • lokalne społeczności i ich potrzeby
 • marketing i warunki najmu
 • cele i rezultaty: perspektywa czasowa

Prezentacja: Luiza Moraru, Head of Retail and Asset Services, CBRE Romania

11.10

Rynek centrów handlowych na Słowacji

 • dominujące formaty handlowe
 • atrakcyjność słowackiego rynku dla najemców regionu CEE
 • wskaźniki rynkowe i kierunki rozwoju

Prezentacja: Peter Pohanka, Associate Director – Head of Retail Leasing, CBRE Slovakia

11.30

Rynek powierzchni handlowych na Węgrzech

 • wyższe pensje i rosnący ruch turystyczny wpływają na poziom konsumpcji
 • nowi właściciele centrów handlowych, nowe możliwości rynkowe
 • rozwój rynku handlowego poza Budapesztem

Prezentacja: Anita Csörgő, Head of Retail, CBRE Hungary

11.50

Rola rozrywki i rekreacji w budowaniu pozycji rynkowej centrum handlowego

Prezentacja: Marta Machus – Burek, Director, Retail Advisory Services, Retail Agency, Colliers International Poland

I część panelu z udziałem ekspertów rynku nieruchomości oraz najemców z sektora rozrywki

 • wzrost znaczenia rozrywki i rekreacji w strategii rynkowej centrów handlowych
 • zmiana preferencji konsumentów oraz ich odpowiedź na ofertę rozrywkową w obiektach handlowych
 • najpopularniejsze rodzaje rozrywki w centrach handlowych w Polsce i zagranicą

Paneliści:

 • Gastón Gaitán, Leisure Consultant, theleisureway
 • Agnieszka Kowalewska, Shopping Center Research Manager, IQS
 • Tomasz Jagiełło, Prezes Zarządu, Helios

II część panelu z udziałem właścicieli centrów handlowych

 • potrzeba wypełnienia GLA czy strategiczna decyzja o kreowaniu unikalnego USP centrum – powody wdrażania stref rozrywki w centrach handlowych
 • analiza kosztów i zwrotu z inwestycji w rozrywkę i rekreację w obiektach handlowych
 • bariery w rozszerzaniu oferty rozrywkowej centrum: rynkowe, techniczne, finansowe

Paneliści:

 • Ronan Martin, Expansion and Shopping Malls Director / Vice President, Carrefour Polska
 • Yoram Reshef, Dyrektor Generalny, Blue City
 • Jolanta Wawrzyszuk, COO, Atrium Poland Real Estate Management

Moderator: Marta Machus – Burek, Director, Retail Advisory Services, Retail Agency, Colliers International

13.05

Asset Management w dobie rosnącej konkurencji: strategiczne i operacyjne wyzwania w obszarze rynku centrów handlowych

 • co zmieniać aby ciągle być atrakcyjnym miejscem dla najemców i klientów
 • jak najlepiej przygotować się na nadejście konkurencji
 • na co może liczyć właściciel w przypadku powierzenia projektu firmie zewnętrznej

Panel dyskusyjny z udziałem:

 • Anna Malcharek, Dyrektor Zarządzający, Gemini Holding
 • Anna Thomas, Dyrektor Galerii Handlowej Madison
 • Marek Noetzel, Retail Director, Rockastle Poland
Moderator: Grzegorz Mroczek, Wiceprezes Zarządu, CREAM

13.50

Centrum handlowe jako integrator przestrzeni miejskiej

 • rola centrów handlowych w tworzeniu miejsc spotkań i codziennych kontaktów lokalnych społeczności
 • otwarte centrum, czyli jak rozszerzyć obszar oddziaływania projektów handlowych
 • hub komunikacyjny, jako jeden ze strategicznych kierunków ewolucji centrów handlowych

Prezentacja : Szymon Mińczuk, Commercial Leasing Team Manager, Echo Investment

Panel dyskusyjny z udziałem:

 • Anna Wysocka – Head of Retail JLL
 • Lucyna Śliż – Head of Retail C&W
 • Jarosław Tutaj – Head of Retail Savills
 • Tomasz Nowakowski – Leasing Manager ECE

14.35

Rynek centrów handlowych w przestrzeni społecznej
Case studies: programy Karty Dużej Rodziny i SIEMACHA Spot

Karta Dużej Rodziny jako wyraz społecznej odpowiedzialności biznesowej oraz skuteczne narzędzie budowania zasięgu sieci handlowej

Prezentacja: Paweł Borządek, Doradca Zarządu, Związek Dużych Rodzin

Panel dyskusyjny z udziałem:

 • Paweł Borządek, Doradca Zarządu, Związek Dużych Rodzin
 • Mecenas Marcin Gąsiorek, Pełnomocnik Zarządu Martes Sport
 • Małgorzata Słowik, Leasing Director, Multi Poland
 • Anna Litwora, Wiceprzewodnicząca Zarządu, Stowarzyszenie SIEMACHA

Moderator: Radosław Rybiński, Dyrektor Zarządzający, Evigo.com

19.00 – 01.00

After Party (zapraszamy uczestników VIP)

Club Mirage
plac Defilad 1, 00-901 Warszawa

Gwiazda wieczoru: Margaret

28 września 2017

08.00

Rejestracja

10.00

Nadchodzi pokolenie „Z”, czyli czas redefinicji modeli centrów handlowych

 • potencjał zakupowy, czyli 44 mld USD w rękach nastolatków
 • nowe zwyczaje zakupowe, czyli jak wygrać ze smartfonem
 • jak przyciągnąć do galerii handlowych pokolenie „sto procent omnichannel”
 • nowe kanały komunikacji z generacją Z

Prezentacja: Andrew Phipps, EMEA Head of Retail Research, CBRE

10.45

Następna generacja centrów handlowych: dominujące wektory zmian

 • innowacyjne rozwiązania wpływające na komfort zakupów i Customer Experience
 • rewolucja technologiczna i architektoniczna w galeriach handlowych
 • case study wiodących projektów

Prezentacja: Mark Gurney – Dyrektor Concept Studio Unibail-Rodamco France

11.25

Emocje na zakupach. Nowe narzędzie neuro zamknięte w smartfonie

 • człowiek na zakupach, czyli jak w procesie zakupowym Homo Sapiens zmienia się w Emo Sapiens a gorące emocje zastępują chłodne kalkulacje
 • badania neuronaukowe umożliwiają dotarcie do prawdziwych doświadczeń emocjonalnych, a nie tylko zracjonalizowanych deklaracji kupujących
 • przełomowa technologia IMPLICIT pozwala odkryć prawdziwe emocje, stojące za decyzją kupującego
 • case studies, obrazujące działanie neuronauki w praktyce w kontekście branży retail

Prezentacja: Prof. Rafał Ohme, Neurohm

12.10

Jak uruchomić omnichannel i zoptymalizować procesy magazynowe w retailu.

Case studies: Greenpoint, Bureau Vallee, Natura Brasil

 • omnichannel – konieczność czy przemijający trend: wnioski z badania „Przyszłość zakupów”
 • efektywna realizacja procesów sprzedażowych i posprzedażowych
 • automatyzacja procesów magazynowych

Prezentacja: Witold Podgórski, Product Manager, Comarch

12.55

Koniec centrum handlowego jakie znamy. Dokąd prowadzi nowa formuła?

 • trendy w myśleniu o nowoczesnych centrach handlowych: z czego wynikają, dokąd prowadzą?
 • jaką rolę odgrywa design i sztuka?
 • w poszukiwaniu nowej definicji centrum handlowego

Prezentacja: Robert Pełka, Prezes Zarządu, Marro

Panel dyskusyjny z udziałem:

 • Agnieszka Nowak, Galeria Północna General Director, GTC
 • Filip Kowalik, założyciel i wydawca serwisu Miasto2077.pl
 • Robert Pełka, Prezes Zarządu Marro

13.40

BlackBox – jedyny system pozyskujący i analizujący dane o sprzedaży, czyli absolutny MUST HAVE dla każdego zarządcy centrum handlowego

 • analiza sprzedaży możliwa w każdym momencie, dzięki bieżącym danym przekazywanym on –line,
 • pozyskiwanie kluczowych danych – istota prowadzenia biznesu,
 • podstawowe funkcje i zalety unikalnego systemu BIS wspomagającego procesy zarządzania,
 • case studies: Centrum Handlowe Manufaktura Łódź, Centrum Handlowe Posnania w Poznaniu.

Prezentacja: Piotr Naszkowski, Członek Zarządu IPP/ Dyrektor Pionu Systemów Teleinformatycznych              

Bartosz Mateja, Prezes Zarządu, Prografix

Panel dyskusyjny z udziałem:

 • Sławomir Murawski, dyrektor Apsys LAB, dyrektor Manufaktury
 • Piotr Naszkowski, Członek Zarządu IPP/Dyrektor Pionu Systemów Teleinformatycznych
 • Bartosz Mateja, Prezes Zarządu, Prografix
 • Monika Idźkowska, Senior Asset Manager, Balmain Asset Management

Moderator: Radosław Rybiński, Dyrektor Zarządzający, Evigo.com