Regulamin SCF Exhibition & Awards obowiązujący dla zamówień podpisanych do dnia 3 marca 2020

Regulamin SCF Exhibition & Awards dla nowych zamówień złożonych od dnia 3 marca 2020

Regulamin SCF Exhibition & Awards dla nowych zamówień złożonych po dniu 6 kwietnia 2020

Zgodnie z § 10 pkt. 1 Regulaminu SCF 2020 Exhibition & Awards następuje zmiana terminu najbliższej edycji SCF na 7-8 lipca 2020