ZAMÓWIENIE PRENUMERATY

Zamawiam roczną prenumeratę czasopisma Shopping Center Forum Magazine w formie drukowanej od najbliższego numeru. Należność ureguluję na podstawie przesłanego emailem dokumentu proforma.