TXM

31 mln zł przychodów TXM w październiku

TXM Textilmarket, polska sieć dyskontów odzieżowych, pomimo spadku przychodów ze sprzedaży o 13 proc. r/r, wypracowała wolumen marży handlowej na niezmienionym poziomie. Wyższe obroty w 2017 roku były wynikiem intensywnych działań wyprzedażowych, które nie były prowadzone w roku

Bogusz Kruszyński będzie pełnił obowiązki prezesa TXM

Marcin Gregorowicz w październiku zrezygnował z funkcji prezesa zarządu TXM S.A. W związku z tym Rada Nadzorcza TXM postanowiła powierzyć pełnienie obowiązków prezesa spółki dotychczasowemu Członkowi Rady Nadzorczej Boguszowi Kruszyńskiemu. – Będę pełnił powierzoną przez

Prezes TXM: nie jesteśmy usatysfakcjonowani wynikami

TXM Textilmarket, polska sieć dyskontów odzieżowych, wypracowała we wrześniu 2018 r. przychody w wysokości ok. 29 mln zł. W ujęciu narastającym, od stycznia do września, obroty Grupy wyniosły 248 mln zł i były o 6

Prezes Grupy Redan: czekamy na silny impuls pogodowy

Przychody Top Secret we wrześniu br. wyniosły około 17 mln zł i były nieco wyższe w porównaniu do analogicznego okresu minionego roku. Po słabszym początku miesiąca kiedy utrzymywała się letnia pogoda, znaczna poprawa obrotów nastąpiła

Top Secret po pierwszym półroczu już na plusie

Sieć Top Secret w pierwszym półroczu br. wypracowała 2,5 mln zł zysku z działalności operacyjnej, przy obrotach na poziomie 111,4 mln zł. Tym samym kontynuowała pozytywną tendencję wzrostu zysku na podstawowej działalności. Poprawa jest efektem

TXM poprawia wyniki i zdradza priorytety na przyszłość

TXM, polska sieć dyskontów odzieżowych, opublikowała wyniki za I półrocze 2018 r. W omawianym okresie TXM udało się poprawić wynik o ponad 4,5 mln zł przy przychodach pozostających na niemal niezmienionym poziomie w ujęciu rocznym,

Udany sierpień w wykonaniu Top Secret

O 21 proc. do 20 mln zł wzrosła w sierpniu br. sprzedaż Top Secret w porównaniu do analogicznego okresu minionego roku. Poprawa obrotów została uzyskana głównie w zakresie nowej kolekcji dobrze dopasowanej do potrzeb klientów.

TXM wciąż boryka się z problemami

TXM Textilmarket, polska sieć dyskontów odzieżowych, wypracowała w sierpniu 2018 r. przychody w wysokości ok. 28 mln zł. Sprzedaż Grupy osiągnęła tym samym o 12 proc. niższą wartość w porównaniu do sprzedaży zrealizowanej w sierpniu

TXM pozyska z emisji akcji i obligacji 31,9 mln zł

TXM Textilmarket, polska sieć dyskontów odzieżowych, poinformował o sfinalizowaniu dokapitalizowania Spółki poprzez emisję akcji i obligacji o łącznej wartości 31,9 mln zł. Zarząd poinformował także o podpisaniu z bankami finansującymi umów zmieniających, które gwarantują Spółce utrzymanie

Redan pozyska kilka milionów złotych na wzmocnienie TXM

Redan uzyskał od potencjalnego inwestora potwierdzenie objęcia dwuletnich obligacji o wartości nominalnej 13 mln zł w ramach emisji kierowanej. Pozyskane środki zostaną z kolei w większości wykorzystane na objęcie nowych akcji emitowanych przez zależną spółkę

TXM wynegocjował z bankami utrzymanie finansowania

Zarząd TXM Textilmarket, polskiej sieci dyskontów odzieżowych, poinformował o zamknięciu procesu negocjacji z bankami warunków dalszego finansowania Spółki. Jest to kolejnym etap w procesie sfinalizowania dokapitalizowania TXM. – Po przekonaniu naszych Akcjonariuszy co do zasadności dokapitalizowania Spółki,

Dynamiczny wzrost sprzedaży Top Secret w lipcu

O 26 proc. do 23 mln zł wzrosła w lipcu br. sprzedaż Top Secret w porównaniu do tego samego okresu poprzedniego roku. To efekt aktywnej polityki handlowej, lepszego niż przed rokiem zaopatrzenia sklepów, skutecznego zarządzania

TXM

TXM: emisja obligacji przyspieszy realizację planu naprawczego

Walne Zgromadzenie spółki TXM Textilmarket, polskiej sieci dyskontów odzieżowych, podjęło decyzję o emisji akcji serii G oraz emisji obligacji serii A zamiennych na akcję. Będą one w pierwszej kolejności skierowane do wszystkich obecnych akcjonariuszy TXM. Wcześniej,

TXM: 29 mln zł przychodów w czerwcu

TXM Textilmarket, polska sieć dyskontów odzieżowych, wypracowała w czerwcu 2018 r. przychody w wysokości ok. 29 mln zł. Sprzedaż Grupy osiągnęła tym samym o 2 proc. niższą wartość w porównaniu do sprzedaży zrealizowanej w czerwcu 2017 r. W

Grupa Redan z 5 proc. spadkiem przychodów

Letnia pogoda w maju zachęciła klientów Top Secret do kupna odzieży lekkiej z nowej kolekcji. Zapewniło to sieci modowej kontynuację wzrostu marży handlowej. Uwzględniając wyniki dyskontowej spółki TXM wchodzącej w skład Grupy Redan łączne obroty

TXM ze spadkiem przychodów w maju

TXM Textilmarket, polska sieć dyskontów odzieżowych, wypracowała w maju 2018 r. przychody w wysokości ok. 31 mln zł. Sprzedaż Grupy osiągnęła tym samym o 6 proc. niższą wartość w porównaniu do sprzedaży zrealizowanej w maju 2017 r. W

Grupa Redan: lepsze wyniki w segmencie modowym

W pierwszym kwartale 2018 roku Grupa Redan poniosła stratę na sprzedaży w wysokości -15,9 mln zł. Oznacza to nieznaczną poprawę w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, konkretnie o 0,4 mln zł. Ujemny wynik jest

TXM

TXM: są pierwsze efekty nowej strategii

TXM, polska sieć dyskontów odzieżowych, opublikował wyniki za I kwartał 2018 r. Zarządowi Spółki w okresie pierwszych trzech miesięcy tego roku udało się powstrzymać spadki sprzedaży, podwyższyć marżę handlową oraz zdyscyplinować obszar kosztów. – Konsekwentnie

Redan: Widzimy pierwsze efekty wdrażanej nowej strategii

W kwietniu br. sprzedaż Top Secret spadła o 16 proc. w ujęciu r./r. Jak podkreśla zarząd spółki, to głównie efekt zmniejszenia średniej ceny sprzedaży produktów w związku z nagłym ociepleniem. Na poziomie wyników spadek sprzedaży

TXM: nowa strategia przynosi efekty sprzedażowe

TXM Textilmarket, polska sieć dyskontów odzieżowych, wypracowała w kwietniu 2018 r. przychody w wysokości ok. 32 mln zł. Sprzedaż Grupy osiągnęła tym samym o 6 proc. wyższą wartość w porównaniu do sprzedaży zrealizowanej w kwietniu

TXM wdraża plan działań poprawiających sprzedaż

Zarząd spółki TXM kontynuuje optymalizację biznesu – skupia się na poprawie sprzedaży i optymalizacji kosztów. TXM, największa polska sieć dyskontów odzieżowych, podsumowuje 2017 r. W tym okresie zaszły w spółce znaczące zmiany kadrowe oraz organizacyjne.

Przychody TXM rosną mimo zakazu handlu w niedzielę

TXM Textilmarket, polska sieć dyskontów odzieżowych, wypracowała w marcu 2018 r. przychody w wysokości ok. 28 mln zł. Sprzedaż Grupy osiągnęła tym samym o 9 proc. wyższą wartość w porównaniu do sprzedaży zrealizowanej w marcu

Rośnie sprzedaż internetowa marki Top Secret

Szacunkowa wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży towarów zrealizowanych przez Grupę Redan w lutym 2018 r. wyniosła ok. 35 mln co oznacza spadek o 5 proc. w porównaniu do osiągniętych w tym samym okresie roku poprzedzającego.

Newsletter
SCF News | Retailnet.pl