TXM

Niższe przychody i powierzchnia handlowa TXM w lutym

TXM Textilmarket, polska sieć dyskontów odzieżowych, na koniec lutego składała się z 380 sklepów własnych o łącznej powierzchni 101,3 tys. mkw. i była o 3,9 proc. niższa niż na koniec lutego 2018 r. Spółka wypracowała

TXM: kolejny miesiąc ze spadkiem obrotów

TXM Textilmarket, polska sieć dyskontów odzieżowych, wypracowała w styczniu 2019 roku przychody w wysokości ok. 22 mln zł, co oznacza spadek o 8 proc. w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Zarząd TXM kontynuuje pogłębianie

TXM osiągnął w grudniu 42 mln zł przychodów

TXM Textilmarket, polska sieć dyskontów odzieżowych, wypracowała w grudniu 2018 r. przychody w wysokości ok. 42 mln zł. Zarząd TXM rozpoczął w tym czasie pogłębienie restrukturyzacji sieci, która ma przywrócić Spółce trwałą rentowność. W całym

Wzrosły obroty Top Secret

O 5 proc. do 27 mln zł wzrosły w grudniu ub.r. obroty Top Secret w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. To efekt m.in. zwiększenia oferty prezentowej i imprezowej, a także dobrej sprzedaży kolekcji męskiej.

TXM ma pomysł na restrukturyzację sieci

TXM Textilmarket, polska sieć dyskontów odzieżowych, wypracowała w listopadzie 2018 r. przychody w wysokości ok. 30 mln zł. W związku z niesatysfakcjonującymi wynikami sprzedaży w ostatnich miesiącach, Zarząd TXM podjął decyzję o pogłębieniu restrukturyzacji sieci, która

Upusty cenowe wpłynęły na wyniki Top Secret

W listopadzie br. obroty Top Secret wzrosły o 11 proc. w porównaniu do analogicznego okresu minionego roku. Grupa Redan, uwzględniająca łącznie wyniki sieci modowej Top Secret oraz dyskontowej spółki TXM, uzyskała w listopadzie sprzedaż na

31 mln zł przychodów TXM w październiku

TXM Textilmarket, polska sieć dyskontów odzieżowych, pomimo spadku przychodów ze sprzedaży o 13 proc. r/r, wypracowała wolumen marży handlowej na niezmienionym poziomie. Wyższe obroty w 2017 roku były wynikiem intensywnych działań wyprzedażowych, które nie były prowadzone w roku

Bogusz Kruszyński będzie pełnił obowiązki prezesa TXM

Marcin Gregorowicz w październiku zrezygnował z funkcji prezesa zarządu TXM S.A. W związku z tym Rada Nadzorcza TXM postanowiła powierzyć pełnienie obowiązków prezesa spółki dotychczasowemu Członkowi Rady Nadzorczej Boguszowi Kruszyńskiemu. – Będę pełnił powierzoną przez

Prezes TXM: nie jesteśmy usatysfakcjonowani wynikami

TXM Textilmarket, polska sieć dyskontów odzieżowych, wypracowała we wrześniu 2018 r. przychody w wysokości ok. 29 mln zł. W ujęciu narastającym, od stycznia do września, obroty Grupy wyniosły 248 mln zł i były o 6

Prezes Grupy Redan: czekamy na silny impuls pogodowy

Przychody Top Secret we wrześniu br. wyniosły około 17 mln zł i były nieco wyższe w porównaniu do analogicznego okresu minionego roku. Po słabszym początku miesiąca kiedy utrzymywała się letnia pogoda, znaczna poprawa obrotów nastąpiła

Top Secret po pierwszym półroczu już na plusie

Sieć Top Secret w pierwszym półroczu br. wypracowała 2,5 mln zł zysku z działalności operacyjnej, przy obrotach na poziomie 111,4 mln zł. Tym samym kontynuowała pozytywną tendencję wzrostu zysku na podstawowej działalności. Poprawa jest efektem

TXM poprawia wyniki i zdradza priorytety na przyszłość

TXM, polska sieć dyskontów odzieżowych, opublikowała wyniki za I półrocze 2018 r. W omawianym okresie TXM udało się poprawić wynik o ponad 4,5 mln zł przy przychodach pozostających na niemal niezmienionym poziomie w ujęciu rocznym,

Udany sierpień w wykonaniu Top Secret

O 21 proc. do 20 mln zł wzrosła w sierpniu br. sprzedaż Top Secret w porównaniu do analogicznego okresu minionego roku. Poprawa obrotów została uzyskana głównie w zakresie nowej kolekcji dobrze dopasowanej do potrzeb klientów.

TXM wciąż boryka się z problemami

TXM Textilmarket, polska sieć dyskontów odzieżowych, wypracowała w sierpniu 2018 r. przychody w wysokości ok. 28 mln zł. Sprzedaż Grupy osiągnęła tym samym o 12 proc. niższą wartość w porównaniu do sprzedaży zrealizowanej w sierpniu

TXM pozyska z emisji akcji i obligacji 31,9 mln zł

TXM Textilmarket, polska sieć dyskontów odzieżowych, poinformował o sfinalizowaniu dokapitalizowania Spółki poprzez emisję akcji i obligacji o łącznej wartości 31,9 mln zł. Zarząd poinformował także o podpisaniu z bankami finansującymi umów zmieniających, które gwarantują Spółce utrzymanie

Redan pozyska kilka milionów złotych na wzmocnienie TXM

Redan uzyskał od potencjalnego inwestora potwierdzenie objęcia dwuletnich obligacji o wartości nominalnej 13 mln zł w ramach emisji kierowanej. Pozyskane środki zostaną z kolei w większości wykorzystane na objęcie nowych akcji emitowanych przez zależną spółkę

TXM wynegocjował z bankami utrzymanie finansowania

Zarząd TXM Textilmarket, polskiej sieci dyskontów odzieżowych, poinformował o zamknięciu procesu negocjacji z bankami warunków dalszego finansowania Spółki. Jest to kolejnym etap w procesie sfinalizowania dokapitalizowania TXM. – Po przekonaniu naszych Akcjonariuszy co do zasadności dokapitalizowania Spółki,

Dynamiczny wzrost sprzedaży Top Secret w lipcu

O 26 proc. do 23 mln zł wzrosła w lipcu br. sprzedaż Top Secret w porównaniu do tego samego okresu poprzedniego roku. To efekt aktywnej polityki handlowej, lepszego niż przed rokiem zaopatrzenia sklepów, skutecznego zarządzania

TXM: emisja obligacji przyspieszy realizację planu naprawczego

Walne Zgromadzenie spółki TXM Textilmarket, polskiej sieci dyskontów odzieżowych, podjęło decyzję o emisji akcji serii G oraz emisji obligacji serii A zamiennych na akcję. Będą one w pierwszej kolejności skierowane do wszystkich obecnych akcjonariuszy TXM. Wcześniej,

TXM: 29 mln zł przychodów w czerwcu

TXM Textilmarket, polska sieć dyskontów odzieżowych, wypracowała w czerwcu 2018 r. przychody w wysokości ok. 29 mln zł. Sprzedaż Grupy osiągnęła tym samym o 2 proc. niższą wartość w porównaniu do sprzedaży zrealizowanej w czerwcu 2017 r. W

Grupa Redan z 5 proc. spadkiem przychodów

Letnia pogoda w maju zachęciła klientów Top Secret do kupna odzieży lekkiej z nowej kolekcji. Zapewniło to sieci modowej kontynuację wzrostu marży handlowej. Uwzględniając wyniki dyskontowej spółki TXM wchodzącej w skład Grupy Redan łączne obroty