Newsletter SCF News
Dołącz do 7000 odbiorców!

Wkrótce SCF 2024 Fall

Leasing, inwestycje, zarządzanie. Trwa rejestracja uczestników na najważniejsze spotkanie decydentów rynku centrów handlowych. 1400 uczestników. 25-26.09.24, Warszawa, Expo XXI.

Rejestracja uczestników

[WYWIAD] Maciej Kawecki, Green Lights: kogeneracja przynosi wymierne korzyści finansowe

Zachęcamy naszych klientów do zainstalowania jednostek kogeneracyjnych. Zwrot z takiej inwestycji następuje już nawet po 2-3 latach, a oszczędności mogą wynieść od 10 do 30 proc. dotychczasowych kosztów – mówi w rozmowie z redakcją retailnet.pl / SCF News Maciej Kawecki, Dyrektor Handlowy, Green Lights.

Właściciele i zarządcy centrów handlowych, zwłaszcza w obecnych czasach, szukają sposobów na zoptymalizowanie ponoszonych przez siebie kosztów. Jednym z takich elementów mogą być wydatki ponoszone na energię elektryczną.

Zdecydowanie na tym polu można zaoszczędzić bardzo realne pieniądze. Nasze działania mają charakter wielotorowy. Wspieramy właścicieli obiektów już na etapie projektowania, ale również pomagamy w optymalizacji zużycia energii w już istniejącej galerii czy parku handlowym. Wśród naszych klientów są zarówno duże galerie o powierzchni  powyżej 50 000 mkw. GLA, jak również niewielkie parki handlowe o powierzchni 500-5000 mkw.

Na jakie elementy trzeba zwrócić uwagę w tym pierwszym przypadku?

Na etapie projektowania budynku pojawiają się przede wszystkim pytania dotyczące wszelkiego rodzaju liczników i opomiarowania, które należy zastosować w celu lepszego zarządzania zużyciem energii, a także samej infrastruktury umożliwiającej dystrybucję energii do i wewnątrz obiektu. Co ważne, na tym etapie nasza firma oferuje możliwość przejęcia istniejących oraz finansowania budowy nowych sieci elektroenergetycznych, zlokalizowanych na terenie biurowców, obiektów przemysłowych i handlowych. Swoje działania poprzedzamy kompleksowym audytem technicznym, który pozwala na maksymalną optymalizację inwestycji. W wyniku przejęcia sieci, jej dotychczasowy właściciel zwolniony będzie z wszelkich kosztów związanych z utrzymaniem technicznym, remontami czy przebudowami. To bardzo wygodne rozwiązanie, zwłaszcza biorąc pod uwagę wprowadzoną od bieżącego roku ustawę mocową.

Prawdopodobnie jednak właściciele obiektów zgłaszają się do Państwa już na późniejszym etapie, czyli w momencie gdy budynek funkcjonuje. Jakie działania optymalizacyjne można wdrożyć na tym etapie?

Faktycznie najczęściej klienci zgłaszają się do nas w momencie poszukiwania operatora, który dostarczy energię elektryczną do ich budynków. Na tym etapie skupiamy się głównie na zaproponowaniu najbardziej dogodnej formy współpracy oraz maksymalnym obniżeniu kosztów związanych z zużyciem energii.

Jakie to mogą być działania?

W pierwszej kolejności zwracamy uwagę na optymalizację parametrów zakupu energii, to w największym stopniu wpływa na koszty. Następnie analizujemy, gdzie można zoptymalizować samo zużycie energii. Mówimy tu o takich elementach jak kwestie ogrzewania, wentylacji czy oświetlenia obiektu. Kolejnym elementem jest oczywiście kwestia samego zakupu energii. Zachęcamy właścicieli czy zarządców do prowadzenia w tej kwestii długofalowej polityki, dzięki czemu można uniezależnić się od skoków cen energii na światowych giełdach.

Długofalowej, czyli jakiej?

Sądzę, że optymalne są umowy zawarte nawet na 2-3 lata do przodu. Tym bardziej, jeżeli dany inwestor posiada w swoim portfolio kilka nieruchomości. Kupując większe pakiety, można uzyskać lepsze, stabilne ceny.

Na jaką pomoc z Państwa strony mogą jeszcze liczyć właściciele obiektów?

Jako operator dostarczający energię do danego budynku, zdejmujemy z barków zarządcy wszelkie koszt związane z rozliczaniem kosztów z najemcami, w tym windykacje, co za tym idzie obniżamy koszty OPEX. Dodatkowo płacimy im tzw. czynsz dzierżawny. Jednocześnie współpraca z naszą firmą daje możliwość swobodnego dostępu do rynku dla najemców galerii i parków handlowych oraz biurowców w zakresie zmiany sprzedawcy.

Wiele się mówi o dodatkowych lub alternatywnych źródłach energii.

Zdecydowanie zachęcamy naszych klientów do zainstalowania jednostek kogeneracyjnych. Chodzi o silniki gazowe, które wytwarzają w skojarzeniu energię elektryczną i cieplną na potrzeby odbiorcy końcowego, czyli działają na zasadzie elektrociepłowni. Green Lights jest nie tylko wykonawcą, ale również inwestorem i operatorem takiego alternatywnego źródła energii.

Jakie są największe zalety takiego rozwiązania?

Oszczędność pieniędzy. Zwrot z takiej inwestycji następuje już nawet po 2-3 latach, a oszczędności mogą wynieść od 10 do 30 proc. dotychczasowych kosztów. Zastosowanie urządzeń kogeneracyjnych zwiększa także niezależność w stosunku do dostaw energii z sieci elektroenergetycznej i obniża ryzyka strat w produkcji wynikającej z zaniku napięcia w sieci. I co ważne, obniża poziom emisji zanieczyszczeń i CO2 w wyniku jednoczesnego wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej w wysokosprawnym źródle energii zasilanym czystym paliwem gazowym.

Możemy spróbować oszacować te oszczędności na konkretnym przykładzie?

Oczywiście. W przypadku obiektu o powierzchni ok. 60 tys. mkw. oszczędności będą sięgały ok. 1,5 mln zł w skali roku.

Wspomniał Pan o obniżeniu poziomu emisji zanieczyszczeń i CO2. Na ile instalacje fotowoltaiczne sprawdzają się w obiektach handlowych?

Moim zdaniem w obiektach komercyjnych nie możemy uznać ich za główne źródło zasilania. Powód jest prozaiczny – mało słonecznych dni, oraz niewielka dostępna powierzchnia dachów do zainstalowania paneli.. Nikomu jednak nie odradzamy takiej inwestycji, wręcz przeciwnie, bardzo lobbujemy za takim rozwiązaniem, ponieważ nawet małe kroki wykonane w wielu miejscach pozytywnie wpłyną na stan naszego środowiska, co w dobie wysokiej społecznej odpowiedzialności firm jest szczególnie ważne.

Rozmawiał: Łukasz Izakowski