Newsletter SCF News
Dołącz do 7000 odbiorców!

Grupa Eurocash podsumowuje rok epidemii i nowej normalności

– Miniony 2020 rok był bezprecedensowy, z uwagi na pandemię COVID-19. Wirus uderzył w gospodarki i społeczeństwa w każdym zakątku świata. Niestety był to również rok, w którym nasza Grupa razem ze swoimi klientami – niezależnymi przedsiębiorcami – miała świętować jubileusz 25-lecia działalności w Polsce. Jednak zamiast tego, zmuszeni byliśmy szybko dostosować się do dynamicznie zmieniającej się nowej rzeczywistości – podkreśla Luis Amaral, prezes zarządu Grupy Eurocash.

–  Epidemia uświadomiła nam, jak ogromna odpowiedzialność spoczywa na naszym biznesie i jak istotną rolę społeczną on odgrywa. Z jednej strony skupialiśmy się na zachowaniu ciągłości łańcucha dostaw żywności do polskich domów, z drugiej – na stałym wsparciu naszych klientów w tych trudnych okolicznościach. Musieliśmy również zapewni bezpieczeństwo zarówno przedsiębiorcom, klientom ich sklepów, a także ponad 20 tysiącom pracowników samej Grupy. Myślę, że mogę dzisiaj powiedzieć, że poradziliśmy sobie z tymi wyzwaniami. Choć oczywiście z uwagi na aktualną sytuację epidemiologiczną nadal pracujemy na podwójnych obrotach – mówi Luis Amaral.

Społeczna odpowiedzialność Grupy w 2020 roku

Grupa Eurocash raportuje swoją działalność pozafinansową od 2012 r. „Raport społecznej odpowiedzialności Grupy Eurocash za 2020 rok” to drugie już zestawienie przygotowane zgodnie z globalnym standardem Global Reporting Initiative (GRI).

R E K L A M A

Raport prezentuje działalność Grupy w odniesieniu do 4 filarów społecznej odpowiedzialności biznesu, określonych w „Strategii zrównoważonego rozwoju Grupy Eurocash 2020+”, przyjętej w 2019 roku. Są to:

  • Rozwój przedsiębiorczości: w tej sekcji opisano formaty dystrybucji, koncepty detaliczne i narzędzia wspierające przedsiębiorczość (eurocash.pl, eurocash.pl Market, IPH, projekt Fresh) oraz podsumowano m.in. aktywności w ramach rankingu „Równi w Biznesie”, programy: Herosi na Starcie i Herosi Codzienności, a także działalność edukacyjną i szkoleniową Akademii Umiejętności Eurocash;
  • Jakość bez kompromisów dla każdego: w sekcji opisano programy certyfikacji jakości oraz zapewnienia bezpieczeństwa żywności;
  • Mniej zużywamy, nie marnujemy!: w tej części Grupa zaprezentowała swoje zaangażowanie w redukcję negatywnego wpływu na środowisko, inwestycje w „zieloną infrastrukturę” i niskooemisyjną zieloną flotę oraz współpracę z NGOsami na rzecz programu niemarnowania żywności;
  • Bezpieczeństwo i zaangażowanie Pracowników: w sekcji omówiono programy pracownicze na rzecz poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy, które przyczyniły się do spadku wskaźnika urazów związanych z pracą z 24,8 w 2019 r. do 14,6 w  2020 r., a także systemy szkoleń wewnętrznych, platformę e-learningową dla pracowników Grupy, Program Management Trainee, Program Ambasadorski, projekt „Mam ten Gen!”, a także projekty realizowane w ramach wolontariatu pracowniczego i program „Zakupy dla Seniora 60+”.

– W naszym raporcie można zobaczyć, że w zeszłym roku podjęliśmy się realizacji dziesiątek różnych inicjatyw, wspierając wszystkie grupy naszych interesariuszy – mówi Luis Amaral. Niezmiennie zależało nam, by nasi klienci – niezależni przedsiębiorcy – mogli liczyć na nasze wszechstronne wsparcie. Powołaliśmy sztab kryzysowy złożony z ekspertów różnych dziedzin oraz uruchomiliśmy szeroką akcję informacyjną i edukacyjną. Naszym klientom przekazywaliśmy wszelkie zalecenia sanitarne, informacje dotyczące zmian prawnych czy programów pomocowych, udzielaliśmy także wsparcia finansowego. Zorganizowaliśmy również kampanię społeczną Herosi Codzienności, która miała pokazać rolę pracowników handlu w trwającym kryzysie, a także edukowaliśmy ich przez internet na szeroką skalę w ramach Akademii Umiejętności Eurocash. Nasi Klienci to docenili i w jednym z badań ich satysfakcji NPS aż 81% z nich przyznało, że prowadzimy nasz biznes w sposób odpowiedzialny – dodaje Amaral.

Grupa Eurocash raportuje swoją działalność pozafinansową od 2012 r. „Raport społecznej odpowiedzialności Grupy Eurocash za 2020 rok” to drugie już zestawienie przygotowane zgodnie z globalnym standardem Global Reporting Initiative (GRI). Raport prezentuje działalność Grupy w odniesieniu do 4 filarów społecznej odpowiedzialności biznesu, określonych w „Strategii zrównoważonego rozwoju Grupy Eurocash 2020+”, przyjętej w 2019 r. Raport powstał w oparciu o współpracę i zaanagażowanie pracowników Grupy oraz dialog z jej interesariuszami.

Ponad 16 tys. niezależnych sklepów wspiera Eurocash

Grupa Eurocash to największa polska firma zajmująca się hurtową dystrybucją produktów żywnościowych oraz wsparciem marketingowym dla niezależnych polskich przedsiębiorców prowadzących działalność detaliczną. Wspierane przez Eurocash sieci franczyzowe i partnerskie zrzeszają około 16 tysięcy niezależnych sklepów działających pod takimi markami jak abc, Groszek, Delikatesy Centrum, Lewiatan, Euro Sklep, Gama, Duży Ben oraz Kontigo. W celu osiągnięcia skali odpowiedniej dla zapewnienia konkurencyjności swoich klientów, Grupa Eurocash rozwija również sieć własnych sklepów detalicznych.