Newsletter SCF News
Dołącz do 7000 odbiorców!

PARTNERZY SERWISU

Metro Properties
Designer Outlet Kraków

AmRest podsumował I kwartał. Na rynku widać pozytywne trendy

AmRest, wiodący europejski operator restauracyjny, zaobserwował oznaki poprawy sytuacji w I kwartale 2021 r., co znalazło odzwierciedlenie w wynikach finansowych Spółki za ten okres.

Skonsolidowane przychody Grupy wyniosły 380,0 mln Euro w porównaniu z 411,9 mln Euro w zeszłym roku (spadek o 7,8%), z kolei EBITDA w I kwartale 2021 r. osiągnęła poziom 49,6 mln Euro (16,5% wzrost w ciągu roku), marża EBITDA natomiast wzrosła o 2,8 punktu procentowego do 13,1%. Szereg inicjatyw w zakresie optymalizacji kosztów, w tym kosztów sprzedaży, oszczędności w kluczowych kategoriach, a także inne programy wsparcia pozwoliły osiągnąć solidną poprawę marży.

AmRest dostrzega pozytywne trendy

Pomimo lockdownu i związanych z nim ograniczeń występujących na większości rynków działalności AmRest, Grupa zwiększyła liczbę funkcjonujących restauracji z 92% na koniec grudnia 2020 roku do 95% na koniec marca 2021 roku. Ograniczenia w sprzedaży dine-in zostały częściowo zrównoważone wzrostem udziału innych kanałów sprzedaży, takich jak zamówienia z dostawą do domu, na wynos oraz realizowane w punktach drive thru. Dzięki umacnianiu obecności AmRest w obszarze digital, Spółka sukcesywnie powiększała dostępność swoich usług dla klientów, osiągając 26% wzrost bazy danych nowych klientów.

– Pierwszy kwartał 2021 roku wciąż stawiał przed branżą restauracyjną wiele wyzwań, ale przy odpowiednim podejściu operacyjnym i zaangażowaniu naszych pracowników, byliśmy w stanie udowodnić odporność naszego biznesu. Nie tylko zwiększyliśmy nasze możliwości sprzedażowe zwiększając udział funkcjonujących restauracji w porównaniu z końcem 2020 roku, ale również realizowaliśmy plan nowych otwarć. W tym okresie dodaliśmy do naszego portfolio 21 nowych restauracji, więcej niż w porównywalnym kwartale 2020 roku. Biorąc pod uwagę rosnącą liczbę wykonanych szczepień na naszych kluczowych rynkach, liczymy na utrzymanie tych pozytywnych trendów w kolejnych miesiącach – powiedział Mark Chandler, CEO AmRest.

AmRest: różna sytuacja na poszczególnych rynkach

Na niektórych rynkach AmRest widać już znaczącą poprawę. Marża EBITDA w Chinach wzrosła w porównaniu do I kwartału 2020 roku o 28,7 punktu procentowego do 26,3%, w Rosji natomiast zanotowano wzrost marży o 5 punktów procentowych do 20,3%. Pomimo tego, iż rynki Europy Zachodniej oraz Europy Środkowo-Wschodniej pozostawały pod presją, sprzedaż w kanale dostawy i na wynos zrekompensowała blisko połowę nominalnego wolumenu utraconej sprzedaży w segmencie dine-in.

Skuteczna realizacja strategii online i delivery w ostatnich latach pozwoliła AmRest znacząco zwiększyć sprzedaż uzyskaną za pośrednictwem tych kanałów. W pierwszym kwartale 2021 r. przychody z zamówień z dostawą do domu, na wynos oraz realizowanych w punktach drive thru stanowiły 84% całkowitej sprzedaży w porównaniu do 51% w pierwszym kwartale 2020 roku.