Grupa Piotr i Paweł: układy z wierzycielami wykonane w blisko 100 proc.

Wszystkie spółki z Grupy Piotr i Paweł spłaciły swoje zobowiązania układowe na rzecz kontrahentów oraz wierzycieli finansowych wynikające z układów z wierzycielami. Tym samym procedura restrukturyzacji została zrealizowana zgodnie z planem Zarządcy sanacyjnego oraz propozycjami układowymi Zarządów spółek, dzięki finansowaniu inwestora strategicznego Spar Group.

Spółki powracają do efektywnej działalności operacyjnej.

R E K L A M A
Food Fyrtel

– Postępowanie sanacyjne w Grupie Piotr i Paweł zostało zrealizowane zgodnie z założeniami i zakończone wypłatami dla blisko 100 proc. wierzycieli. To duży sukces – biorąc pod uwagę jak bardzo skomplikowany był to proces, wymagający rozmów z setkami podmiotów, wykonania kilku tysięcy wypłat i koordynowania kilku równoległych postępowań sądowych. Chociaż pandemia wydłużyła wcześniej założony harmonogram procedury sanacyjnej, to cierpliwość wierzycieli oraz konsekwencja zarządu pozwoliła na skuteczne sfinalizowanie wyznaczonych celów – komentuje dr Patryk Filipiak jako nadzorca wykonania układu.

Spar Group finansuje spłatę wierzytelności spółek z Grupy Piotr i Paweł

– Teraz spółki mają szansę na powrót do efektywnej działalności operacyjnej, a pracownicy nie muszą się martwić o stabilność zatrudnienia. Wierzę, że we współpracy z inwestorem strategicznym Spar Group uda się budować dobre relacje z partnerami handlowymi i stworzyć mocną sieć detaliczną na polskim rynku, a działania spółek mogą teraz koncentrować się wyłącznie na rozwoju SPAR w Polsce – podkreśla dr Patryk Filipiak, nadzorca wykonania układu.

Sąd Okręgowy w Poznaniu wydał postanowienia o stwierdzeniu prawomocności układu z wierzycielami dla wszystkich trzech spółek z Grupy Piotr i Paweł, co oznacza ich definitywną i niepodważalną prawomocność. Tym samym pozytywnie zakończyło się postępowanie sanacyjne.

SCF MAGAZINE

Czasopismo rynku retail

Zobacz

Codzienny newsletter

Rejestracja

Targi centrów handlowych

Weź udział