Newsletter SCF News
Dołącz do 7000 odbiorców!

PARTNERZY SERWISU

Metro Properties
Designer Outlet Kraków

Pepco debiutuje na GPW

Akcje Pepco Group debiutują dziś o godz. 9.00 na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. – Pierwszy dzień obrotu naszych akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie to wielka chwila dla Pepco Group. Jestem bardzo dumny z naszych kolegów w całej firmie i chcę im podziękować za ich zaangażowanie i lata ciężkiej pracy – mówi Andy Bond, Dyrektor Generalny Pepco Group

Pepco Group N.V., publiczna spółka akcyjna ogłasza pierwsze notowanie akcji zwykłych Spółki oraz dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym (podstawowym) Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Notowanie następuje po przeprowadzeniu największej w tym roku oferty publicznej w Polsce, w której Cena Akcji Oferowanych wyniosła 40 złotych za Akcję, co dało szacowaną początkową kapitalizację Spółki w wysokości 23 mld zł (5,1 mld euro). W chwili rozpoczęcia notowań łącznie w wolnym obrocie znajdzie się 20,1 proc. akcji Spółki (zakładając pełne wykonanie Opcji Dodatkowego Przydziału i nabycie akcji przez podmioty finansujące, tj. Cornerstone Shares).

– Pierwszy dzień obrotu naszych akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie to wielka chwila dla Pepco Group. Jestem bardzo dumny z naszych kolegów w całej firmie i chcę im podziękować za ich zaangażowanie i lata ciężkiej pracy. Zainteresowanie inwestorów instytucjonalnych i detalicznych naszą ofertą publiczną było bardzo duże, witamy naszych nowych akcjonariuszy. Jako spółka giełdowa chcemy dalej dynamicznie zwiększać liczbę naszych sklepów i realizować naszą strategię jako wiodąca sieć dyskontowych sklepów wielobranżowych w Europie – podkreśla Andy Bond, Dyrektor Generalny Pepco Group

Oferta Pepco

Biorąc pod uwagę Cenę Akcji Oferowanych, szacowana początkowa kapitalizacja Spółki (ang. market capitalisation) wyniosła ok. 23 mld zł (5,1 mld euro). Przedmiotem oferty publicznej było 80.388.350 istniejących akcji Spółki („Akcje Sprzedawane”), o wartości około 3,2 mld zł (0,7 mld euro).  Inwestorom Indywidualnym przydzielono 2,5 mln Akcji Sprzedawanych (tj. 3,1 proc. Akcji Sprzedawanych w ramach Oferty), zaś Inwestorom Instytucjonalnym przydzielonych zostało pozostałe 77,9 mln Akcji Sprzedawanych.

Dodatkowo Akcjonariusze Sprzedający przyznali Goldman Sachs Bank Europe opcję dodatkowego przydziału 12.058.252 akcji, która, jeśli zostanie wykonana w całości, pozwoli na zwiększenie łącznej liczby akcji sprzedanych w Ofercie do 92.446.602 Akcji.

Równolegle do Oferty, Główny Akcjonariusz Sprzedający w ofercie publicznej niewymagającej sporządzenia prospektu sprzedał wybranym podmiotom finansującym, z którymi główny akcjonariusz Grupy zawarł umowy dotyczące finansowania dalsze 23.111.651 istniejących akcji (ang. Cornerstone Shares), w celu uzyskania dodatkowych wpływów brutto w wysokości około 0,9 mld złotych (0,2 mld euro).

Akcje w wolnym obrocie reprezentują 20,1 proc. kapitału zakładowego Spółki, o rynkowej wartości około 1 mld euro licząc według Ceny Akcji Oferowanych w wysokości 40 zł (w tym akcje sprzedane w wykonaniu Opcji Dodatkowego Przydziału i akcje dla podmiotów finansujących (tj. Cornerstone Shares)).

Oferta była skierowana do inwestorów indywidualnych i inwestorów instytucjonalnych w Polsce. Akcje Oferowane zostały ponadto zaoferowane wybranym zagranicznym Inwestorom Instytucjonalnym (z oraz spoza Stanów Zjednoczonych).

Spółka, Główny Akcjonariusz Sprzedający i podmioty finansujące, które nabyły akcje (ang. Cornerstone Shares) zobowiązali się do nieemitowania lub niesprzedawania kolejnych akcji Spółki przez okres 180 dni od dnia rozpoczęcia notowania akcji na GPW. Ograniczenia związane ze sprzedażą akcji podlegają pewnym zwyczajowym wyjątkom i można je uchylić jedynie za uprzednią pisemną zgodą wszystkich Globalnych Współkoordynatorów Oferty.

Pepco Group otwiera ponad 300 sklepów rocznie

Pepco Group posiada i zarządza paneuropejską wieloformatową siecią dyskontowych sklepów wielobranżowych, pod markami Pepco, Dealz oraz Poundland, obejmującą 3246 sklepów znajdujących się w 16 krajach (według stanu na dzień 31 marca 2021 r.). Sklepy Grupy oferują odzież, produkty wyposażenia domu ogólnego zastosowania, w tym produkty sezonowe, a także produkty szybko zbywalne (FMCG, ang. fast moving consumer goods) w konkurencyjnych cenach. W skład Grupy Pepco wchodzi również przedsiębiorstwo PGS zajmujące się zaopatrzeniem sklepów Grupy w towary.

W roku obrotowym zakończonym 30 września 2020 r., przychody Pepco Group wzrosły do 3,5 mld euro. Ambicją Grupy, jako wiodącej sieci dyskontowych sklepów wielobranżowych w Europie, jest osiągnięcie wyniku EBITDA przekraczającego 1 miliard euro w ciągu 5-7 lat, poprzez dalsze wzmocnienie wiodącej oferty rynkowej i planowane ponad trzykrotne zwiększenie liczby sklepów.
Grupa zaspokaja potrzeby swojej podstawowej grupy klientów, którymi są dbające o portfel rodziny, poprzez dwie silne linie biznesowe działające w dwóch odrębnych segmentach operacyjnych:

– Segmencie oferującym produkty w zróżnicowanych cenach, z wiodącym udziałem odzieży dla całej rodziny (ze szczególnym naciskiem na odzież dziecięcą), produkty wyposażenia wnętrz, zabawki i produkty sezonowe w zróżnicowanych i przystępnych cenach za pośrednictwem sklepów prowadzonych pod marką Pepco, tworzących wiodącą sieć w Europie Środkowo-Wschodniej. Na koniec marca 2021 r. sieć obejmowała 2,229 sklepów w 13 krajach Europy Środkowo-Wschodniej i we Włoszech, a w kwietniu 2021 otworzyła swój pierwszy sklep w Hiszpanii.

–  Segmencie oferującym produkty o ujednoliconych poziomach cenowych (ang. a price-anchored segment) działającym za pośrednictwem sklepów prowadzonych pod markami Poundland i Dealz. W sklepach sprzedawane są produkty spożywcze, produkty szybko zbywalne (FMCG), produkty ogólnego przeznaczenia i produkty sezonowe. Poundland prowadzi działalność w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej od 1990 r. i według stanu na dzień 31 marca 2021 r. posiada tam 818 sklepów. Dealz został założony w 2011 r. w ramach międzynarodowej ekspansji Poundland i na dzień 31 marca 2021 r. prowadził 199 sklepów w Republice Irlandii, Hiszpanii i Polsce. Większe sklepy Poundland oferują produkty szybko zbywalne (FMCG), ubrania i produkty ogólnego przeznaczenia, a sklepy Dealz i mniejsze sklepy Poundland oferują artykuły szybko zbywalne (FMCG) oraz produkty ogólnego przeznaczenia.

W okresie ostatnich trzech lat obrotowych, do 30 września 2020 r., Grupa Pepco otwierała ponad 300 sklepów rocznie. Biorąc pod uwagę sukces Dealz w Polsce i Hiszpanii, począwszy od roku obrotowego 2021 celem Grupy jest otwierać co najmniej 70 sklepów tej marki rocznie. – Grupa ma jasną, charakteryzującą się niskim poziomem ryzyka strategię ekspansji sieci sklepów i zamierza w średnim terminie jeszcze ją przyspieszyć, zarówno na rynkach, na których jest już obecna, jak i w nowych regionach. Sukces, jaki przyniosło wejście na rynki Włoch i Serbii potwierdza, że model działalności przyjęty przez Grupę jest właściwy – informuje zarząd spółki.