Newsletter SCF News
Dołącz do 7000 odbiorców!

Grupa GTC zaangażowana w zrównoważony rozwój

Globe Trade Centre przedstawiło swój pierwszy raport ESG, podsumowując osiągnięcia z 25 lat działalności na sześciu rynkach Europy Środkowo Wschodniej. Raport za 2020 rok prezentuje kluczowe dla branży dane, potwierdzające zaangażowanie GTC w zrównoważony rozwój, odpowiedzialne budownictwo i zarządzanie nieruchomościami, a także współpracę ze społecznościami lokalnymi oraz dialog z interesariuszami. GTC jest pierwszym deweloperem komercyjnym, który przedstawił raport ESG na rynku Europy Środkowo-Wschodniej.

Deweloper od lat poświęca się tworzeniu obiektów przyjaznych środowisku i społecznościom lokalnym na wszystkich rynkach, na których jest obecny. Opublikowany właśnie raport to pierwszy tego typu dokument w historii firmy. Kompleksowo podsumowuje ćwierćwiecze obecności GTC w branży, a także szczegółowo informuje o wszystkich inwestycjach dewelopera oraz ich wpływie na środowisko. Raport ESG prezentuje unikalne podejście Grupy do zrównoważonego rozwoju i zasad odpowiedzialnego biznesu. Co więcej, GTC jest pierwszym deweloperem komercyjnym, który opublikował tak szczegółowy przegląd własnej działalności w Europie Środkowo-Wschodniej.

– Od 25 lat z sukcesem rozwijamy naszą działalność w oparciu o wysokiej jakości ofertę, transparentność oraz długotrwałe relacje z interesariuszami. Raport ESG za 2020 rok odzwierciedla nasze podejście i pokazuje bogatą historię firmy w sześciu krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Fundamentem GTC są ludzie: pracownicy, najemcy, inwestorzy, a naszą ambicją – dostarczanie rozwiązań, które poprawiają jakość ich życia. Dlatego chcemy informować o naszym wpływie na najbliższe otoczenie w transparentny sposób. W związku z tym, mam ogromną przyjemność zaprezentować pierwszy w historii GTC raport ESG, który przygotowaliśmy z myślą o potrzebach naszych kluczowych interesariuszy oraz w duchu współodpowiedzialności za środowisko naturalne – komentuje Yovav Carmi, Prezes Zarządu GTC.

R E K L A M A

Działalność GTC na sześciu rynkach Europy

Raport gromadzi dane dotyczące działalności GTC na sześciu rynkach Europy – na Węgrzech oraz w Polsce, Serbii, Chorwacji, Bułgarii i Rumunii. Szczególną uwagę poświęca wyzwaniom wywołanym przez pandemię COVID-19, jako że 2020 rok wystawił na próbę relacje deweloperów z najemcami. GTC po raz kolejny wykazało się wyczuciem biznesowym, potwierdzając, że społeczna odpowiedzialność jest integralną częścią strategii Grupy niezależnie od okoliczności. Skoncentrowane na zabezpieczeniu interesów najemców podejście „tenant-first” umożliwiło utrzymanie kluczowych wskaźników na satysfakcjonującym poziomie. Pod koniec 2020 roku, deweloper mógł też pochwalić się wysokim wskaźnikiem wynajmu powierzchni biurowej. Dzięki umiejętności prowadzenia dialogu i dostosowywania działań do zmieniającej się sytuacji pandemicznej, GTC utrzymało wysoki poziom najmu w centrach handlowych, zachęcając najemców detalicznych do otwierania nowych sklepów. Co więcej, po raz pierwszy w historii Grupy dwa podmioty: Globe Trade Centre S.A. i GTC Real Estate Development Hungary Zrt, otrzymały rating inwestycyjny na poziomie BBB-/z perspektywą stabilną.

Wchodząc naprzeciw wysokim oczekiwaniom interesariuszy i będąc odpowiedzialnym sąsiadem dla współtworzonych społeczności, GTC znacząco zmniejszyło wpływ środowiskowy swojej działalności. W porównaniu do 2019 roku, grupa obniżyła zużycie energii elektrycznej o 10% (193 195 MWh) i ograniczyła zużycie wody o 36% (325 353 m3). Deweloper zredukował również emisję CO2 do 108 069 tCO2e. Ponadto, w 91% nieruchomości podlegających kontroli operacyjnej Grupy GTC zrealizowano programy zaangażowania społecznego i projekty rozwojowe. W różnych projektach CSR, firma wsparła łącznie 145 organizacji oraz instytucji publicznych i niepublicznych.

– Branża nieruchomości odgrywa ważną rolę w procesie łagodzenia zmian klimatycznych i zmniejszania zagrożeń dla środowiska. Naszym celem jako GTC jest budowanie i zarządzanie nieruchomościami, które spełniają najwyższe standardy środowiskowe. Tym samym podejmujemy zdecydowane działania ograniczające niekorzystne dla środowiska zmiany na wszystkich poziomach – strategicznym, finansowym oraz rozwojowym. W 2020 roku opracowaliśmy i wdrożyliśmy „Green Bond Framework”, dokument przedstawiający wytyczne z zakresu emisji zielonych obligacji przez spółki wchodzące w skład naszej Grupy. Pozyskane w ten sposób środki zostaną przeznaczone na finansowanie lub refinansowanie istniejących i przyszłych projektów, promujących zrównoważone rozwiązania oraz wykorzystanie alternatywnych źródeł energii. Dużym sukcesem okazała się również pierwsza emisja dziesięcioletnich obligacji na łączną kwotę 110 mln euro, którą zrealizowaliśmy w grudniu 2020 roku na Węgrzech. Obligacje zostały wyemitowane w ramach „Green Bond Framework” i ocenione przez agencję Scope Rating na poziomie inwestycyjnym. Systematycznie zwiększamy też wartość certyfikowanych aktywów GTC. W ubiegłym roku biurowce Matrix A i Matrix B w Zagrzebiu otrzymały certyfikaty LEED na najwyższym możliwym poziomie Platinum. Nie zamierzamy na tym poprzestać – obecnie ubiegamy się o certyfikaty dla wszystkich naszych budynków w budowie, jak również dla ukończonych projektów, które znajdują się w Europie Środkowo-Wschodniej – komentuje Ariel Ferstman, dyrektor finansowy i członek zarządu GTC.

84 proc. nieruchomości, GTC posiada certyfikaty środowiskowe LEED i BREEAM

Grupa GTC działa w 6 krajach Europy, zarządzając 48 budynkami i oferując swoim klientom 752 500 mkw. najwyższej jakości powierzchni komercyjnej, stworzonej w oparciu o zasadę poszanowania ludzi i środowiska. Deweloper dąży do minimalizowania wpływu własnej działalności na społeczności lokalne, realizując 10 z 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ, m.in. w zakresie czystej i przystępnej cenowo energii, rozwoju zrównoważonych miast oraz zapewnienia odpowiedzialnej konsumpcji oraz produkcji. Wszystkie nowe inwestycje GTC oraz, jeśli to możliwe, zrealizowane inwestycje spełniają kryteria ekologiczne i zapewniają najwyższe standardy bezpieczeństwa. Dzięki temu 84% nieruchomości, o łącznej wartości 1,6 mld euro, posiada certyfikaty środowiskowe LEED i BREEAM.

Grupa GTC jest wiodącym inwestorem i deweloperem działającym na rynku nieruchomości, koncentrującym się na Polsce i stolicach krajów Europy Środkowo-Wschodniej. W ciągu 25 lat działalności, GTC wybudował w Europie Środkowo-Wschodniej 76 nowoczesnych obiektów biurowych i handlowych o wysokim standardzie, o łącznej powierzchni ponad 1,3 mln mkw.
Obecnie GTC aktywnie zarządza portfelem nieruchomości komercyjnych, na który składa się 48 budynków komercyjnych oferujących ok. 752,5 tys. mkw. powierzchni biurowej i handlowej do wynajęcia w Polsce, Budapeszcie, Bukareszcie, Belgradzie, Zagrzebiu i Sofii. Ponadto Grupa realizuje 325 tys. m kw. powierzchni handlowej i biurowej w stolicach Europy Środkowo-Wschodniej, z których 37 tys. m kw. są w trakcie budowy. Akcje GTC S.A. notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, w indeksie mWIG40 oraz na Giełdzie Papierów Wartościowych w Johannesburgu.