Newsletter SCF News
Dołącz do 7000 odbiorców!

PARTNERZY SERWISU

Metro Properties
Designer Outlet Kraków

LPP wdraża kolejne ekologiczne standardy

Spółka LPP, jako pierwsza polska firma, rozpoczęła współpracę z Canopy – organizacją, której celem jest rozwijanie wśród przedsiębiorców praktyk biznesowych na rzecz zrównoważonego korzystania z zasobów leśnych na świecie, poprzez wdrażanie zmian w sferze zakupów papieru, opakowań i tkanin z masy celulozowej.

Przystępując do międzynarodowej inicjatywy polska firma odzieżowa zobowiązała się m.in. do wspierania idei ochrony lasów zarówno w zakresie prowadzonej przez nią polityki opakowaniowej, jak i użytkowania materiałów pochodzenia celulozowego bardziej przyjaznych środowisku.

LPP tworzy trwałe rozwiązania służące zrównoważeniu łańcucha dostaw

Canopy jako organizacja non-profit od ponad 20 lat zajmuje się ochroną zagrożonych lasów współpracując z ponad 750 największymi firmami korzystającymi z surowców leśnych oraz dostawcami produktów z nich wytwarzanych. Angażuje się w działania wśród firm poligraficznych, producentów opakowań czy wiodących marek odzieżowych i projektantów mody. Pomaga kształtować ich praktyki zakupowe i tworzyć trwałe rozwiązania służące zrównoważeniu łańcucha dostaw w odniesieniu do zakupów papieru, opakowań i tkanin z masy celulozowej. Podejmując te starania dąży do zachowania do 2030 roku 30–50 proc. pierwotnych i zagrożonych lasów na świecie. Jednocześnie pomaga w ten sposób chronić zdrowie ludzi, różnorodność biologiczną, systemy słodkowodne oraz stabilizować klimat. Spółka LPP rozpoczynając od czerwca br. współpracę z Canopy, jako pierwsza polska firma, również przyłączyła się do tych działań.

– Podjęta współpraca jest dla nas jednym z elementów realizacji strategii zrównoważonego rozwoju, w której od dawna kluczowe miejsce zajmują kwestie środowiskowe dotyczące gospodarki obiegu zamkniętego – eliminacja plastiku i odpowiedzialne zarządzanie opakowaniami, czy korzystanie z tkanin bardziej przyjaznych środowisku. Współpraca z Canopy wpisuje się więc w nasze plany i będzie wsparciem szczególnie w procesie odejścia od tworzyw sztucznych jednorazowego użytku oraz poszukiwania dla nich zamienników. Rozumiemy, że może się to wiązać ze wzrostem zapotrzebowania na produkty leśne, dlatego zależy nam na takim podejściu do zakupu masy włóknistej, papieru, opakowań i tkanin, by jednocześnie chronić lasy pierwotne i zagrożone – mówi Dorota Jankowska–Tomków, dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju i zakupów LPP.

Współpracując z Canopy spółka będzie korzystała z zasobów leśnych w sposób zrównoważony, m.in. kontrolując swój łańcuch dostaw pod względem metod pozyskiwania i wykorzystywania materiałów celulozowych.

– Będziemy towarzyszyć naszym dostawcom w wypracowywaniu rozwiązań, które pozwolą uniknąć wykorzystywania w produkcji materiałów pochodzących ze źródeł zagrażających lasom i związanym z nimi ekosystemom – zarówno w kwestii opakowań, jak i tkanin – wymagając, by te były pozyskiwane z miejsc zarządzanych w sposób odpowiedzialny. Skupimy się na wdrażaniu kolejnych ekologicznych standardów w naszej działalności oraz wspieraniu rozwoju innowacyjnych, neutralnych dla środowiska źródeł pozyskiwania surowców. W przypadku stwierdzenia, że którykolwiek z naszych produktów został wytworzony z surowców pochodzących z zagrożonych lasów, czy z nielegalnego wyrębu, zaangażujemy naszych dostawców do zmiany praktyk i wyeliminowania tych materiałów – dodaje Dorota Jankowska–Tomków.

W ramach rozpoczętej od czerwca współpracy z Canopy LPP już w tym roku preferować będzie zakup tkanin z celulozy, które zawierają co najmniej 50 proc. włókien pochodzących z recyklingu czy pozostałości rolniczych. W swoich kolekcjach Eco Aware LPP chętnie wykorzystuje innowacyjne, pochodzące z recyklingu oraz powstające w obiegu zamkniętym materiały. Dlatego teraz opracuje też docelowy poziom zamówień dla takich materiałów wiskozowych aż do 2025 roku.

LPP zmniejsza zużycie opakowań

Ten rok będzie też czasem na przygotowanie strategii redukcji i ponownego wykorzystania papieru oraz opakowań. W ciągu ostatnich lat spółka przeszła prawdziwą rewolucję w tym zakresie m.in. zmieniając design i trwałość opakowań, co przyczyniło się do wydłużenia ich cyklu życia oraz stosując w nich recyklingowany papier makulaturowy. LPP wprowadziło też standaryzację gabarytów kartonów zbiorczych. Dzięki temu spółka zmniejszyła ich zużycie odzyskując w ciągu ostatniego pół roku blisko 900 tys. opakowań – w ten sposób ratując przed wycinką 17 tys. drzew.

W ramach współpracy z Canopy spółka będzie dalej pracować nad wdrażaniem najlepszych praktyk gospodarki obiegu zamkniętego oraz poprawiać jakość środowiskową opakowań i papieru. Będzie też rozwijać praktykę stosowania pudełek wysyłkowych wielokrotnego użytku, tak w zewnętrznych jak i wewnętrznych operacjach firmy. W celu zmniejszenia zużycia papieru i kartonu falistego, wdroży także systemy e-commerce, wysyłki, ekspozycji i pakowania, które zminimalizują zużycie papieru oraz zwiększy wykorzystanie cyfrowych systemów komunikacji, marketingu i księgowości. Co więcej, będzie dokonywać też corocznego przeglądu wszystkich stosowanych w firmie sposobów wykorzystania papieru i opakowań w celu zidentyfikowania obszarów, w których można zwiększyć efektywność ich wykorzystania czy zmniejszyć gramaturę. Natomiast w wyborze papieru i jego wyrobów będzie się kierować wysokim stopniem zawartości materiałów z recyklingu, zwłaszcza odpadów pokonsumenckich czy włókien alternatywnych.

LPP będzie także zachęcać swoich dostawców do ciągłego ulepszania i zwiększania dostępności zawartości włókien pochodzących z recyklingu w papierze i opakowaniach oraz wspierać badania i rozwój produkcji masy celulozowej z włókien ze źródeł alternatywnych, na skalę komercyjną. Podjęte działania, w ciągu 3 lat, mają doprowadzić do osiągnięcia średniej zawartości włókien z recyklingu w papierach i opakowaniach LPP na poziomie co najmniej 50 proc.

– Lasy odgrywają bardzo istotną rolę w utrzymaniu stabilności klimatu – zarówno jako magazyny dwutlenku węgla, jak i systemy regulacji obiegu wody – na poziomie lokalnym oraz globalnym, co w dobie zachodzących w środowisku zmian ma niezwykle istotne znaczenie, także pod względem bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Dlatego ochrona ograniczonych zasobów leśnych na świecie ma dziś pierwszorzędne znaczenie. Z tego względu, mając na uwadze dobro przyszłych pokoleń i otoczenie w jakim przyjdzie im żyć, poprzez współpracę z Canopy oraz naszymi dostawcami chcemy wspierać utrzymanie nienaruszonego stanu lasów oraz ich funkcji w ekosystemie – tłumaczy Dorota Jankowska–Tomków z LPP.

LPP posiada sieć ponad 1800 salonów sprzedaży o łącznej powierzchni 1,4 mln mkw.

LPP jest polską firmą rodzinną, jedną z najdynamiczniej rozwijających się w branży odzieżowej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Przez 30 lat z sukcesem prowadzi działalność w Polsce i za granicą, sprzedając dziś stacjonarnie kolekcje na 25 rynkach, w tym w tak prestiżowych stolicach jak Londyn, Berlin, Tel Awiw czy Moskwa. LPP zarządza 5 markami modowymi: Reserved, Cropp, House, Mohito i Sinsay. Posiada sieć ponad 1800 salonów sprzedaży o łącznej powierzchni 1,4 mln mkw. Oferta online kolekcji marek dostępna jest na 30 rynkach. W oparciu o globalną sieć zaopatrzenia, polski producent odzieży dystrybuuje rocznie przeszło 259 mln sztuk odzieży na 3 kontynenty. LPP pełni też ważną rolę tworząc miejsca pracy dla blisko 22 tys. osób w biurach i strukturach sprzedaży w Polsce, krajach Europy, Azji i Afryki. Spółka jest notowana na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych w ramach indeksu WIG20 oraz należy do prestiżowego indeksu MSCI Poland.