Newsletter SCF News
Dołącz do 7000 odbiorców!

Wkrótce SCF 2024 Fall

Leasing, inwestycje, zarządzanie. Trwa rejestracja uczestników na najważniejsze spotkanie decydentów rynku centrów handlowych. 1400 uczestników. 25-26.09.24, Warszawa, Expo XXI.

Rejestracja uczestników

Metro Properties: blisko 8 tys. aktywności w rok od uruchomienia aplikacji iMall

Aplikacja iMall, której założeniem było usprawnienie współpracy i osiągnięcie wyższego poziomu digitalizacji zarządzania, okazała się również doskonałym narzędziem pracy w czasie pandemii w obiektach M1, prowadzonych przez Metro Properties. W rok od jej uruchomienia korzysta z niej już ponad 750 najemców z blisko 30 branż.

Aplikacja iMall umożliwia zdalne zarządzanie i błyskawiczną wymianę informacji. Jej podstawową funkcją jest zapewnienie sprawnego kontaktu najemców z administracją centrum i komunikacja we wszystkich ważnych obszarach działania danego obiektu. Ponadto upraszcza procedurę zgłaszania usterek serwisowych, umożliwia awizację w formie cyfrowej, kontakt z technikami, a także raportowanie i korzystanie z danych. Aplikacja umożliwia też publikowanie ogłoszeń dostępnych dla wszystkich pracowników danego centrum handlowego, czy rozmowę na chacie. iMall składa się z aplikacji mobilnej i webowego CMS-u.

iMall Metro Properties: aplikacja do komunikacji z najemcami

– iMall pozwala na bardzo szybką komunikację ze wszystkimi najemcami w przypadku konieczności przekazania ważnych informacji np. dotyczących nowych regulacji prawnych, czy bieżących zarządzeń w danym obiekcie. Nie bez znaczenia pozostaje również możliwość uzyskania zestawienia obrotów poszczególnych najemców bezpośrednio po zakończeniu miesiąca. Dla obsługi sklepów ważnym elementem aplikacji jest też możliwość wygenerowania cichego alarmu do ochrony obiektu, sygnalizującego konieczność wsparcia. Do tego możliwość rezerwacji nośników reklamowych czy korzystanie z tablicy ogłoszeń. Aplikacja znacząco zmniejszyła ilość pism, kierowanych wcześniej w tradycyjny, papierowy sposób – wylicza Tomasz Buława, dyrektor M1 w Radomiu z Metro Properties.

Prace nad aplikacją rozpoczęły się jeszcze przed lockdownem. Informatyzacja procesów wewnętrznych, jaka dokonała się w Metro Properties sprawiła, że firma jest teraz o krok przed konkurencją. iMall jest narzędziem, które zapewnia skuteczną optymalizację i podnoszenie efektywności działań, dzięki wygodnym rozwiązaniom cyfrowym. Daje też możliwość pracy zdalnej w obszarach, w których dotychczas było to niemożliwe, co w obecnej sytuacji stanowi dodatkową korzyść dla zarządcy centrów, najemców i firmy serwisowe.

Pierwszy rok działania iMall Metro Properties

iMall została uruchomiona w dziewięciu obiektach M1 w kraju: w Bytomiu, Czeladzi, Częstochowie, Markach, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Radomiu i Zabrzu. Aktualnie korzysta z niej ponad 750 najemców i aktywnych użytkowników z 30 branż. W pierwszym roku funkcjonowania przekazano za jej pośrednictwem 7197 awizacji, opublikowano 348 ogłoszeń i utworzono 205 zgłoszeń.

Metro Properties sp. z o.o. jest spółką serwisową międzynarodowego koncernu METRO AG, oferującą usługi w zakresie profesjonalnego zarządzania nieruchomościami i procesami inwestycyjnymi. Spółka odpowiada za strategiczny rozwój nieru-chomości, planowanie, budowę, wynajem, sprzedaż/kupno nieruchomości. W za-kresie odpowiedzialności spółki leży center i facility management.