Newsletter SCF News
Dołącz do 7000 odbiorców!

LPP podsumowuje I kw. 2021 r.: wzrost przychodów i powierzchni

Na koniec I kw. 2021/22 Grupa LPP SA posiadała 1 917 sklepów stacjonarnych w 25 krajach o łącznej powierzchni 1 511,7 tys. mkw. Poza granicami Polski znajdowało się 1 036 sklepów (927,4 tys. mkw). Łączna powierzchnia handlowa w porównaniu z I kwartałem 2020/21 wzrosła o 21,6 proc., głównie dzięki otwarciom sklepów poza granicami kraju. Największy nominalny przyrost powierzchni odnotowała marka Sinsay (196,2 tys. mkw.). W tym okresie marka ta osiągnęła również największą dynamikę wzrostu powierzchni (103,1 proc. r/r) – podała spółka w komunikacie wynikowym za I kw. 2021 r.

Obecnie Grupa skupia się szczególnie na rozwoju sprzedaży stacjonarnej marek Sinsay, House i Cropp w mniejszych miejscowościach, kontynuacji otwarć salonów w Polsce, przyspieszeniu rozwoju w Europie, dalszej dwucyfrowej ekspansji w rejonie CIS. Jednocześnie nadal celem Grupy jest optymalizacja powierzchnię tj. zamykanie salonów nierentownych a powiększanie salonów dobrze prosperujących. Grupa zakłada, że rok 2021/22 zakończy wzrostem powierzchni o 25 proc. r/r oraz wejściem na nowy rynek tj. do Macedonii Północnej.

W I kwartale 2021/22 łączna sprzedaż wszystkich marek z obu kanałów tj. sklepów stacjonarnych oraz internetowych wynosiła 2 350,3 mln zł. Przychody te były wyższe o 99,4 proc. w porównaniu z tym samym okresem poprzedniego roku. Na wzrost przychodów wpływ miał dynamiczny wzrost sprzedaży w kanale online oraz odbicie w sprzedaży offline, a także różne terminy czasowych lockdownów w krajach, w których Grupa posiada sklepy tradycyjne.

R E K L A M A

Jak poinformowano w komunikacie, najwyższe wzrosty przychodów w I kwartale 2020/21 zanotowała marka Sinsay, co było efektem konsekwentnego rozwoju sieci sprzedaży tej marki oraz rosnącej jej rozpoznawalności za granicą. Jednocześnie zauważalny jest fakt, że wszystkie marki Grupy w tym okresie wygenerowały większe przychody z zagranicy niż z kraju, co świadczy o coraz bardziej globalnym charakterze marek.

Przychody ze sprzedaży w sklepach porównywalnych LFL (w walutach lokalnych liczone do 2019/20) w I kwartale 2021/22 zmalały o 41,8 proc.. Spadek sprzedaży porównywalnej w tym okresie był konsekwencją pandemii wirusa COVID-19 i zmian preferencji miejsc zakupowych klientów, którzy częściej wybierali kanał internetowych. Spadek sprzedaży porównywalnej został zanotowany przez wszystkie marki Grupy, a pod względem geograficznym prawie przez wszystkie kraje za wyjątkiem Rosji, Kazachstanu i Słowenii. Jednocześnie przychody ze sprzedaży w sklepach porównywalnych LFL w walutach lokalnych liczone do 2020/21 wzrosły o 74,5 proc.

Sprzedaż internetowa Grupy LPP

Przychody ze sprzedaży internetowej w I kwartale 2021/22 osiągnęły wysokość 988,3 mln zł tj. 157,3 proc. więcej niż przed rokiem. Wysokie trzycyfrowe wzrosty sprzedaży online były wynikiem zmian zwyczajów zakupowych klientów tj. migracją do kanału online. Wprowadzone restrykcje, wygoda oraz bezpieczeństwo zakupów online, spowodowały, że nowe trendy, które przyspieszyły wraz z początkiem COVID-19 nabrały trwałego charakteru zarówno w czasie, jak i w wymiarze geograficznym. Pomimo otwarć sklepów stacjonarnych w niektórych miesiącach pierwszego kwartału, popularność zakupów w internecie nie zmalała, w efekcie w całym I kwartale 2021/22 stanowiła około 42,0 proc. wszystkich przychodów Grupy. Zauważalny jest też fakt, że baza klientów e-commerce poszerza się o klientów preferujących wcześniej zakupy w salonach stacjonarnych, a struktura sprzedaży towarów e-commerce ulega zmianie na skutek zwiększenia popytu na produkty, które dotychczas były bardziej popularne w tradycyjnym kanale sprzedaży Grupy. Jednocześnie widoczna jest popularność urządzeń mobilnych w procesie zakupowym – 84 proc. wizyt i 68 proc. zakupów w sklepach internetowych Grupy miało miejsca poprzez urządzenia mobilne.

Aby dostosować się do nowej sytuacji Grupa już w poprzednich kwartałach skierowała intensywne działania na rozwój sprzedaży internetowej, które dotyczyły również technologii (rozwiązań IT) oraz logistyki. Natomiast rozwój sprzedaży internetowej poza Polską spowodował, że coraz większa część przychodów Grupy z tego kanału generowana jest z zagranicy. W I kwartale 2020/21 przez sprzedaż w kraju było wygenerowane już tylko około 41 proc. sprzedaży internetowej. Największe nominalnie przychody ze sprzedaży online oprócz Polski Grupa uzyskała z Ukrainy, Czech, Słowacji i Rumunii oraz Niemiec – podano w komunikacie.

Przychody LPP ze sprzedaży wg regionów

W I kwartale 2021/22 Grupa LPP odnotowała wzrosty sprzedaży r/r we wszystkich krajach działalności za wyjątkiem Wielkiej Brytanii. Największe nominalne wzrosty sprzedaży r/r Grupa uzyskała w Polsce, Rosji, na Ukrainie i w Rumunii. Natomiast największe procentowe dynamiki r/r wystąpiły w krajach, w których działa paneuropejski sklep internetowy oraz Słowenii, Kazachstanie oraz Bośni i Hercegowinie. Jednocześnie w I kwartale 2021/22 sprzedaż z zagranicy przewyższyła sprzedaż z Polski i stanowiła już 61,3 proc. sprzedaży Grupy, przy 38,7 proc. sprzedaży z Polski.