Wkrótce SCF 2024 Fall

Leasing, inwestycje, zarządzanie. Trwa rejestracja uczestników na najważniejsze spotkanie decydentów rynku centrów handlowych. 1400 uczestników. 25-26.09.24, Warszawa, Expo XXI.

Rejestracja uczestników

GFK: w czerwcu lekka poprawa nastrojów konsumentów

Barometr Nastrojów Konsumenckich GfK, czyli syntetyczny wskaźnik ilustrujący aktualne nastroje wśród polskich konsumentów, wyniósł w czerwcu -3,6 i był jedynie o 0,2 pkt. proc. wyższy w stosunku do poprzedniego miesiąca.

W czerwcu składowe Barometru Nastrojów Konsumenckich kształtowały się następująco:

  • poprawiła się ocena bieżącej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego – wzrost o 4,9 pkt. proc., z poziomu -9,4 do -4,5;
  • pogorszeniu uległa ocena przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego – spadek o 5 pkt. proc., z poziomu 2,6 do -2,4;
  • pogorszyła się ocena przyszłej sytuacji gospodarczej kraju – spadek o 4,3 pkt. proc., z poziomu -15,9 do -20,2;
  • wzrosła skłonności do zakupów – wzrost o 5,3 pkt. proc., z poziomu 7,3 do 12,6.

Badanie zrealizowano w dniach 4-9 czerwca na kwotowej, reprezentatywnej przedmiotowo, ogólnopolskiej próbie n=1000 osób.

Barometr może przyjmować wartości od –100 do +100 i jest to saldo pomiędzy opiniami pozytywnymi a negatywnymi. Dodatnia wartość barometru wskazuje na to, iż w danej fali badania liczba konsumentów nastawionych optymistycznie przeważa nad liczbą konsumentów nastawionych pesymistycznie. Wartość ujemna barometru oznacza odwrócenie tej proporcji.

Barometr jest zagregowanym wskaźnikiem sporządzanym na zlecenie Komisji Europejskiej, wyliczanym od 1985 roku. Obecnie indeks obejmuje 27 krajów. Dane dla Polski pochodzą z badania GfK współfinansowanego przez Komisję Europejską. (PAP Biznes)