Wkrótce SCF 2024 Fall

Leasing, inwestycje, zarządzanie. Trwa rejestracja uczestników na najważniejsze spotkanie decydentów rynku centrów handlowych. 1400 uczestników. 25-26.09.24, Warszawa, Expo XXI.

Rejestracja uczestników

Grupa Eurocash w pierwszym półroczu 2021 r. z lekkim wzrostem sprzedaży

Skonsolidowana sprzedaż Grupy Eurocash w pierwszym półroczu 2021 r. sięgnęła 12,36 mld zł i była o 2% wyższa niż w analogicznym okresie 2020 r. W samym drugim kwartale br. skonsolidowana sprzedaż wyniosła 6,55 mld zł, co oznacza wzrost o 5,7% r/r. Pozytywny wpływ na wzrost sprzedaży Grupy miał format Eurocash Serwis oraz odbicie w formatach Eurocash Dystrybucja i Gastronomia, a także segment Projekty, dzięki pełnej konsolidacji i ekspansji Frisco.

Skonsolidowana EBITDA (tj. zysk operacyjny powiększony o amortyzację) w pierwszym półroczu 2021 r. wyniosła 202,6 mln zł wobec 336,6 mln zł przed rokiem. Istotny wpływ na raportowane wyniki miały gorsze rezultaty osiągane przez sklepy własne Delikatesy Centrum oraz odpis w kwocie 80 mln zł dokonany w drugim kwartale br. związany z planowanym zamknięciem 59 własnych placówek.

Program naprawczy w sklepach własnych Delikatesy Centrum, Inmedio odzyskuje sprzedaż

Sprzedaż zewnętrzna zrealizowana przez Grupę Eurocash w segmencie detalicznym w pierwszej połowie 2021 r. nieznacznie przekroczyła 3,0 mld zł, co oznacza wzrost o 1,5% r/r. Wynik EBITDA tego segmentu wyniósł -5,4 mln zł wobec +81,7 mln zł rok wcześniej.

– Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, wyniki drugiego kwartału i całego półrocza tego roku zostały obciążone odpisem w kwocie 80 mln zł, który zdecydowaliśmy się utworzyć w związku z planowanym zamknięciem 59 sklepów własnych prowadzonych w sieci Delikatesy Centrum. Chodzi o placówki, które najsłabiej radziły sobie na rynku i w których podjęte działania naprawcze nie rokowały trwałą poprawą rezultatów. Naszym celem jest budowa największej sieci małych supermarketów w Polsce w oparciu o rentowne i dobrze prosperujące placówki handlowe. Pod względem efektywności, pozostałe sklepy własne także ustępują placówkom prowadzonym przez franczyzobiorców. Będziemy więc dążyć do tego, by równały w górę, co powinno przełożyć się na poprawę rentowności segmentu detalicznego, począwszy od przyszłego roku – zapowiedział Jacek Owczarek.

Rozwijana przez Grupę Eurocash sieć małych supermarketów na koniec czerwca 2021 r. liczyła 1584 sklepy (w tym 1545 funkcjonujących pod marką Delikatesy Centrum) – 966 z nich to sklepy franczyzowe, a 618 to sklepy własne lub prowadzone w ramach joint venture.

Segment detaliczny Grupy Eurocash obejmuje ponadto 428 saloników prasowych Inmedio. Ich sprzedaż w pierwszym półroczu 2021 r. wyniosła 225,8 mln zł i była o 23,3% wyższa niż rok wcześniej.

Newsletter SCF News

Obserwuj rynek centrów handlowych

Dołącz do ponad 7000 czytelników i otrzymuj codzienny, bezpłatny newsletter

Zapisz

Frisco już w trzech miastach, Duży Ben ze 158 sklepami

Sprzedaż segmentu Projekty w pierwszym półroczu 2021 r. sięgnęła 247 mln zł i była niemal trzykrotnie wyższa niż w analogicznym okresie 2020 r., głównie dzięki pełnej konsolidacji Frisco. Po tym jak w połowie 2020 r. Eurocash został właścicielem 100% akcji tego e-supermarketu – lidera warszawskiego rynku e-grocery, Frisco udanie zadebiutowało we Wrocławiu (w grudniu ub.r.) oraz w Poznaniu (w maju br.). W pierwszej połowie tego roku sprzedaż Frisco sięgnęła 137,6 mln zł, z czego 10,9 mln zł to sprzedaż zrealizowana poza Warszawą. Udział nowych miast w łącznej sprzedaży w przyszłych okresach powinien rosnąć, gdyż Frisco zamierza rozszerzyć swoją działalność na kolejne duże miasta Polski.

Zanotowany przez Grupę Eurocash wzrost sprzedaży w segmencie Projekty to także efekt dalszej ekspansji sieci marketów alkoholowych Duży Ben. Na koniec pierwszego półrocza liczyła ona już 158 sklepów wobec 129 na koniec 2020 r.

Grupa Eurocash to największa polska firma zajmująca się hurtową dystrybucją żywności i innych produktów szybkozbywalnych (FMCG). Współpracuje z ponad 90 tys. klientów, z których aż 70 tys. stanowią niezależni przedsiębiorcy prowadzący lokalne sklepy detaliczne w całej Polsce, których Eurocash wspiera w obszarze dystrybucji, marketingu, nowych technologii i edukacji.
Grupa Eurocash to również organizator znanych sieci franczyzowych, agencyjnych i partnerskich takich jak: ABC, Groszek, Lewiatan, Euro Sklep, Gama, Duży Ben. Firma, w oparciu o placówki franczyzowe i własne, rozwija Delikatesy Centrum – największą sieć supermarketów w Polsce.