Wkrótce SCF 2024 Fall

Leasing, inwestycje, zarządzanie. Trwa rejestracja uczestników na najważniejsze spotkanie decydentów rynku centrów handlowych. 1400 uczestników. 25-26.09.24, Warszawa, Expo XXI.

Rejestracja uczestników

GTC podsumowuje I półrocze 2021: wysoki wzrost obrotów w polskich galeriach handlowych

Grupa GTC podsumowała wyniki finansowe za I półrocze 2021 roku, w którym osiągnęła marżę brutto z wynajmu w wysokości 59 mln euro. Skorygowany zysk EBITDA wyniósł 52 mln euro, a wskaźnik wynajęcia powierzchni kształtował się na poziomie 91 proc. W obiektach handlowych w Polsce odnotowano bardzo wysoki wzrost obrotów w maju, czerwcu i lipcu.

GTC przeprowadziło inwestycje w wysokości 268 mln euro związane z nabyciem nieruchomości komercyjnych i gruntów. Ponadto grupa utrzymała wysoką płynność przy środkach pieniężnych i ich ekwiwalentach w wysokości 246 mln euro. Przychody z wynajmu i usług wyniosły 79 mln euro i tym samym nie zmieniły się w porównaniu do tego samego okresu roku poprzedniego. Bardzo ważnym wydarzeniem dla GTC w I półroczu 2021 r. było przejście na finansowanie niezabezpieczone. Zrefinansowano 369,1 mln euro zabezpieczonych kredytów inwestycyjnych, a 82 mln euro zabezpieczonych kredytów inwestycyjnych jest w trakcie refinansowania.

Potencjał galerii handlowych GTC

– W pierwszym półroczu skupiliśmy się na zmianach w naszym portfolio. Podpisaliśmy przedwstępną umowę sprzedaży naszego portfela biurowców w Serbii, zabezpieczając jednak nasz przyszły rozwój w Belgradzie poprzez nabycie działki przeznaczonej pod etapową inwestycję biurową o dużej skali. Rozpoczęliśmy także nowy projekt biurowy GTC X. Ponadto zainwestowaliśmy znaczne środki w nieruchomości biurowe klasy A w Budapeszcie, zwiększając udział rynków o wyższym ratingu w naszym portfolio. Skupiliśmy się też na naszych galeriach handlowych, które po ostatnim lockdownie odnotowują świetne wyniki, a ich obroty znacznie przewyższają wartości z 2019 r., zwłaszcza w Polsce. Również w tym okresie, jako pierwszy deweloper w regionie Europy Środkowo-Wschodniej opublikowaliśmy raport ESG, będący zwieńczeniem 25 lat rozwoju GTC, opartego na wysokiej jakości ofercie, budowaniu długoterminowych relacji i transparentności działań. Był to naturalny kolejny krok dla naszej firmy – konsekwentnie realizujemy strategię korporacyjną, zakładającą dostarczanie podnoszących jakość życia rozwiązań na rynku nieruchomości i budowanie platformy biznesowej opartej na zaufaniu oraz współpracy z interesariuszami. Drugie półrocze będzie równie pracowite, ponieważ przygotowujemy się do pozyskania kapitału i przeprowadzenia kolejnych inwestycji – komentuje Yovav Carmi, prezes Zarządu GTC.

– Pierwsze półrocze przyniosło zmiany w strukturze finansowania i przejście z indywidualnych kredytów bankowych na poszczególne inwestycje, na finansowanie obligacjami niezabezpieczonymi. Przede wszystkim otrzymaliśmy ratingi kredytowe: od agencji Moody’s Investors Services na poziomie Ba1 oraz rating inwestycyjny na poziomie BBB- od agencji Fitch Ratings. Później wykorzystaliśmy rynek euroobligacji w poszukiwaniu bardziej elastycznych instrumentów i z sukcesem wyemitowaliśmy zielone euroobligacje o wartości 500 mln euro z kuponem 2,25%. Książka miała 2,8-krotną nadsubskrypcję, z portfelem zapisów przekraczającym 1,4 mld euro. Daje nam to dużo pewności i potwierdza zasadność zmiany strategii, modelu biznesowego oraz zrównoważonego i odpowiedzialnego podejścia w odniesieniu do naszych nieruchomości. Wierzę, że będziemy mogli wrócić na rynek jeszcze w tym roku, aby zrealizować nasz cel i zrefinansować większość pozostałego zadłużenia zabezpieczonego – skomentował Ariel Ferstman, dyrektor finansowy i członek Zarządu GTC.

Powierzchnie handlowe

100 proc. powierzchni GLA w obiektach handlowych GTC może prowadzić sprzedaż. Wskaźnik wynajęcia obiektów handlowych na koniec czerwca 2021 r. był na poziomie 94 proc. (95 proc. na dzień 31 grudnia 2020 r.).

Newsletter SCF News

Obserwuj rynek centrów handlowych

Dołącz do ponad 7000 czytelników i otrzymuj codzienny, bezpłatny newsletter

Zapisz

W centrach handlowych GTC, mimo widocznego wpływu COVID-19 w I półroczu 2021 r, otwarto nowe sklepy. Między innymi 4,1 tys. mkw. dla Cinema City w Mall of Sofia (przedłużenie umowy), 608 mkw. dla Comsed w Mall of Sofia, czy też 315 mkw. dla Foot Locker w Galerii Jurajskiej.

W Avenue Mall i Ada Mall odnotowano wzrost zysku brutto na działalności operacyjnej o 0,5 mln euro, podczas gdy obiekty w Polsce i Bułgarii odnotowały spadek zysku brutto na działalności operacyjnej o 1,1 mln euro.

W obiektach handlowych w Polsce odnotowano bardzo wysoki wzrost obrotów w maju, czerwcu i lipcu.

Działalność operacyjna Grupy GTC

Grupa GTC w I półroczu 2021 roku zainwestowała 264 mln euro w cztery biurowce i jeden projekt typu mixed-use na Węgrzech, co zwiększy przychody z czynszu o 15 mln euro rocznie. Zakupiony obiekt to centrum handlowo-biurowe Hegyvidék o powierzchni najmu 6,4 tys. mkw. Koszt zakupu wynosił 21 mln euro.

Grupa GTC jest wiodącym inwestorem i deweloperem działającym na rynku nieruchomości, koncentrującym się na Polsce i stolicach krajów Europy Środkowo-Wschodniej. W ciągu 25 lat działalności, GTC wybudował w Europie Środkowo-Wschodniej 76 nowoczesnych obiektów biurowych i handlowych o wysokim standardzie, o łącznej powierzchni ponad 1,3 mln mkw.

Obecnie GTC aktywnie zarządza portfelem nieruchomości komercyjnych, na który składa się 53 budynków komercyjnych oferujących ok.  829 tys. mkw. powierzchni biurowej i handlowej do wynajęcia w Polsce, Budapeszcie, Bukareszcie, Belgradzie, Zagrzebiu i Sofii. Ponadto Grupa realizuje 400 tys. m kw. powierzchni komercyjnej w stolicach Europy Środkowo-Wschodniej, z których 54 tys. m kw. są w trakcie budowy. Akcje GTC S.A. notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz na Giełdzie Papierów Wartościowych w Johannesburgu.