GTC podsumowuje I półrocze 2021: wysoki wzrost obrotów w polskich galeriach handlowych

Grupa GTC podsumowała wyniki finansowe za I półrocze 2021 roku, w którym osiągnęła marżę brutto z wynajmu w wysokości 59 mln euro. Skorygowany zysk EBITDA wyniósł 52 mln euro, a wskaźnik wynajęcia powierzchni kształtował się na poziomie 91 proc. W obiektach handlowych w Polsce odnotowano bardzo wysoki wzrost obrotów w maju, czerwcu i lipcu.

GTC przeprowadziło inwestycje w wysokości 268 mln euro związane z nabyciem nieruchomości komercyjnych i gruntów. Ponadto grupa utrzymała wysoką płynność przy środkach pieniężnych i ich ekwiwalentach w wysokości 246 mln euro. Przychody z wynajmu i usług wyniosły 79 mln euro i tym samym nie zmieniły się w porównaniu do tego samego okresu roku poprzedniego. Bardzo ważnym wydarzeniem dla GTC w I półroczu 2021 r. było przejście na finansowanie niezabezpieczone. Zrefinansowano 369,1 mln euro zabezpieczonych kredytów inwestycyjnych, a 82 mln euro zabezpieczonych kredytów inwestycyjnych jest w trakcie refinansowania.

Potencjał galerii handlowych GTC

– W pierwszym półroczu skupiliśmy się na zmianach w naszym portfolio. Podpisaliśmy przedwstępną umowę sprzedaży naszego portfela biurowców w Serbii, zabezpieczając jednak nasz przyszły rozwój w Belgradzie poprzez nabycie działki przeznaczonej pod etapową inwestycję biurową o dużej skali. Rozpoczęliśmy także nowy projekt biurowy GTC X. Ponadto zainwestowaliśmy znaczne środki w nieruchomości biurowe klasy A w Budapeszcie, zwiększając udział rynków o wyższym ratingu w naszym portfolio. Skupiliśmy się też na naszych galeriach handlowych, które po ostatnim lockdownie odnotowują świetne wyniki, a ich obroty znacznie przewyższają wartości z 2019 r., zwłaszcza w Polsce. Również w tym okresie, jako pierwszy deweloper w regionie Europy Środkowo-Wschodniej opublikowaliśmy raport ESG, będący zwieńczeniem 25 lat rozwoju GTC, opartego na wysokiej jakości ofercie, budowaniu długoterminowych relacji i transparentności działań. Był to naturalny kolejny krok dla naszej firmy – konsekwentnie realizujemy strategię korporacyjną, zakładającą dostarczanie podnoszących jakość życia rozwiązań na rynku nieruchomości i budowanie platformy biznesowej opartej na zaufaniu oraz współpracy z interesariuszami. Drugie półrocze będzie równie pracowite, ponieważ przygotowujemy się do pozyskania kapitału i przeprowadzenia kolejnych inwestycji – komentuje Yovav Carmi, prezes Zarządu GTC.

– Pierwsze półrocze przyniosło zmiany w strukturze finansowania i przejście z indywidualnych kredytów bankowych na poszczególne inwestycje, na finansowanie obligacjami niezabezpieczonymi. Przede wszystkim otrzymaliśmy ratingi kredytowe: od agencji Moody’s Investors Services na poziomie Ba1 oraz rating inwestycyjny na poziomie BBB- od agencji Fitch Ratings. Później wykorzystaliśmy rynek euroobligacji w poszukiwaniu bardziej elastycznych instrumentów i z sukcesem wyemitowaliśmy zielone euroobligacje o wartości 500 mln euro z kuponem 2,25%. Książka miała 2,8-krotną nadsubskrypcję, z portfelem zapisów przekraczającym 1,4 mld euro. Daje nam to dużo pewności i potwierdza zasadność zmiany strategii, modelu biznesowego oraz zrównoważonego i odpowiedzialnego podejścia w odniesieniu do naszych nieruchomości. Wierzę, że będziemy mogli wrócić na rynek jeszcze w tym roku, aby zrealizować nasz cel i zrefinansować większość pozostałego zadłużenia zabezpieczonego – skomentował Ariel Ferstman, dyrektor finansowy i członek Zarządu GTC.

Powierzchnie handlowe

100 proc. powierzchni GLA w obiektach handlowych GTC może prowadzić sprzedaż. Wskaźnik wynajęcia obiektów handlowych na koniec czerwca 2021 r. był na poziomie 94 proc. (95 proc. na dzień 31 grudnia 2020 r.).

W centrach handlowych GTC, mimo widocznego wpływu COVID-19 w I półroczu 2021 r, otwarto nowe sklepy. Między innymi 4,1 tys. mkw. dla Cinema City w Mall of Sofia (przedłużenie umowy), 608 mkw. dla Comsed w Mall of Sofia, czy też 315 mkw. dla Foot Locker w Galerii Jurajskiej.

W Avenue Mall i Ada Mall odnotowano wzrost zysku brutto na działalności operacyjnej o 0,5 mln euro, podczas gdy obiekty w Polsce i Bułgarii odnotowały spadek zysku brutto na działalności operacyjnej o 1,1 mln euro.

W obiektach handlowych w Polsce odnotowano bardzo wysoki wzrost obrotów w maju, czerwcu i lipcu.

Działalność operacyjna Grupy GTC

Grupa GTC w I półroczu 2021 roku zainwestowała 264 mln euro w cztery biurowce i jeden projekt typu mixed-use na Węgrzech, co zwiększy przychody z czynszu o 15 mln euro rocznie. Zakupiony obiekt to centrum handlowo-biurowe Hegyvidék o powierzchni najmu 6,4 tys. mkw. Koszt zakupu wynosił 21 mln euro.

Grupa GTC jest wiodącym inwestorem i deweloperem działającym na rynku nieruchomości, koncentrującym się na Polsce i stolicach krajów Europy Środkowo-Wschodniej. W ciągu 25 lat działalności, GTC wybudował w Europie Środkowo-Wschodniej 76 nowoczesnych obiektów biurowych i handlowych o wysokim standardzie, o łącznej powierzchni ponad 1,3 mln mkw.

Obecnie GTC aktywnie zarządza portfelem nieruchomości komercyjnych, na który składa się 53 budynków komercyjnych oferujących ok.  829 tys. mkw. powierzchni biurowej i handlowej do wynajęcia w Polsce, Budapeszcie, Bukareszcie, Belgradzie, Zagrzebiu i Sofii. Ponadto Grupa realizuje 400 tys. m kw. powierzchni komercyjnej w stolicach Europy Środkowo-Wschodniej, z których 54 tys. m kw. są w trakcie budowy. Akcje GTC S.A. notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz na Giełdzie Papierów Wartościowych w Johannesburgu.

Newsletter SCF News | Retailnet.pl

Codzienny newsletter dla profesjonalistów rynku centrów handlowych