Newsletter SCF News
Dołącz do 6000 odbiorców!

Immofinanz zapowiada nowy projekt. Top on STOP to połączenie funkcji handlowych i mieszkalnych

Immofinanz zaprezentował nowy projekt nieruchomości, które będą działać pod nazwą Top on STOP. Top on STOP zakłada rozbudowę jednopoziomowych parków handlowych STOP SHOP o dodatkowe piętra, na których powstaną mieszania.

Immofinanz jest wystawcą Shopping Center Forum 2021 CEE. Z przedstawicielami firmy będzie można spotkać się już 22-23 września br. w EXPO XXI na stoisku 265.

Rozszerzenie oferty o segment zrównoważonego i przystępnego cenowo budownictwa mieszkaniowego jest elementem strategii rozwoju i jednoczesnego optymalizowania ryzyka. Projekt zakłada budowę w perspektywie średnioterminowej łącznie do 12 tys. mieszkań i jest kolejnym krokiem firmy w stronę ekologicznych rozwiązań z poszanowaniem wszelkich aspektów zrównoważonego budownictwa.

– W odpowiedzi na rosnące koszty gruntów w centrum miast oraz coraz większy ogólny brak dostępnych mieszkań, postanowiliśmy wykorzystać nasze ogromne zasoby w postaci największej w Europie sieci parków handlowych tworząc projekt Top on STOP. Poprzez to innowacyjne rozwiązanie, jako doświadczony deweloper, chcemy oferować przystępne cenowo i budowane w sposób zrównoważony mieszkania oraz wspierać odpowiedzialne wykorzystanie cennych zasobów gruntowych – podkreśla Dietmar Reindl, COO Immofinanz.

Nowy koncept Top on STOP

Nowa koncepcja Top on STOP zakłada przebudowę jednokondygnacyjnych parków handlowych pod marką STOP SHOP w celu stworzenia mieszkań bezpośrednio do nich przylegających.

Portfel parków handlowych STOP SHOP należących do Immofinanz obejmuje obecnie około 100 lokalizacji w dziesięciu krajach europejskich, a plany przewidują zwiększenie tej liczby do 140 w nadchodzących latach. Potencjał dla nowej koncepcji mieszkaniowej jest zatem znaczny.

– Planujemy przebudować około 50 proc. naszych obecnych i przyszłych lokalizacji STOP SHOP-ów i stworzyć w tych miejscach mieszkania pod wynajem.  Realizację zaczynamy od projektów pilotażowych w Austrii i krajach sąsiednich – dodaje Stefan Schönauer, dyrektor finansowy Immofinanz.

Top on STOP będą projektami w ramach których powstanie wiele obszarów zielonych, czy to na częściach wspólnych, takich jak place zabaw lub strefy spotkań. Ponadto na dachach stworzone zostaną zielone ogrody. Pierwszy projekt pilotażowy już się rozpoczął i zostanie szybko wdrożony po uzyskaniu zezwoleń miejskich.

Immofinanz to firma z sektora nieruchomości komercyjnych, której działalność skupia się na obiektach handlowych oraz biurowych na siedmiu głównych europejskich rynkach, tj. w Austrii, Niemczech, Czechach, Słowacji, Węgrzech, Rumunii oraz Polsce. Podstawa działalności firmy obejmuje zarządzanie nieruchomościami oraz część deweloperską. Marki handlowe STOP SHOP, VIVO! oraz marka biurowa myhive stanowią kluczowy obszar dla tych aktywności i odzwierciedlają koncentrację na wysokiej jakości usługach. Firma posiada portfel o wartości około 4,9 mld euro obejmujący ponad 210 nieruchomości. Spółka jest notowana na giełdzie w Wiedniu (indeks ATX) oraz w Warszawie.

Apsys partnerem strategicznym najnowszego wydania!

SCF Magazine nr 4/2023

SCF Magazine to czasopismo skierowane do najemców, deweloperów oraz firm zarządzających centrami handlowymi. Pierwszy numer magazynu ukazał się w roku 2005. Nakład to 3000 egz. Bezpłatna subskrypcja przysługuje uczestnikom SCF Fall oraz SCF Spring, najemcom oraz zarządcom centrów handlowych.