Newsletter SCF News
Dołącz do 7000 odbiorców!

PARTNERZY SERWISU

Metro Properties
Designer Outlet Kraków

NEINVER z certyfikatem w zakresie ochrony środowiska, spraw społecznych i ładu korporacyjnego

NEINVER zdobył 5 gwiazdek w ratingu GRESB Benchmark 2021, głównym międzynarodowym badaniu oceniającym poziom zaangażowania przedsiębiorstw branży nieruchomości w zakresie ochrony środowiska, spraw społecznych i ładu korporacyjnego (ESG).

Uzyskując tak wysoką ocenę drugi rok z rzędu, NEINVER ponownie znalazł się wśród najlepszych 20% firm branży nieruchomości pod względem zaangażowania społecznego i zrównoważonego rozwoju (ESG).

Lepiej niż w ubiegłym roku

Co więcej, NEINVER poprawił swój wynik ogólny uzyskując 92/100 punktów, czyli dwa punkty więcej niż w roku ubiegłym i zdecydowanie powyżej średniej ratingu GRESB na poziomie 73/100.

– Znakomite wyniki w obszarze GRESB potwierdzają nasze zaangażowanie w zarządzanie, rozwój i inwestycje zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju, mimo tak trudnego roku, jakim jest czas pandemii. Działania w obszarze ESG stanowią główną oś naszej działalności, odgrywając fundamentalną rolę w osiąganiu długofalowych celów. Wychodząc z powodzeniem naprzeciw naszym globalnym wyzwaniom, opracowujemy nową i ambitną strategię działania (road map) z perspektywą do roku 2030, w ramach której wprowadzimy model energetyczny na poziomie zerowym netto, odporny na zmiany klimatyczne oraz będziemy przedstawiać raporty na temat jego realizacji – zgodnie z rekomendacjami Grupy Zadaniowej ds. Ujawniania Informacji Finansowych Związanych z Klimatem (Task Force on Climate-Related Financial Disclosures, TCFD) – mówi Carlos González  Managing Director, NEINVER.

Relacje z najemcami jednym z obszarów oceny

Prowadząc intensywną aktywność w obszarze ESG, firma osiągnęła świetne wyniki w takich aspektach, jak ocena ryzyka i zarządzanie nim w zakresie ESG, certyfikacja własnego portfolio w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju, wyniki spółki pod kątem zrównoważonego rozwoju z uwzględnieniem emisji GHG, raportowanie w obszarze ESG, a także zaangażowanie firmy w relacje z najemcami oraz jej wkład w życie lokalnych społeczności, w których prowadzi działalność.

W swych ustaleniach badanie GRESB kieruje się tym, co według inwestorów i branży jest istotne dla inwestycji w branży nieruchomości w zakresie zrównoważonego rozwoju, a oceny te są zgodne z międzynarodowymi ramami, celami i regulacjami w zakresie sprawozdawczości.

Analiza badania GRESB Benchmark 2021 objęła działania NEINVER w obszarze ESG, jak również inwestycji prowadzonych wspólnie ze spółką Nuveen Real Estate w projekcie joint venture Neptune, na który składa się 15 obiektów o wartości blisko 1,4 miliarda euro.