Newsletter SCF News
Dołącz do 7000 odbiorców!

PARTNERZY SERWISU

Metro Properties
Designer Outlet Kraków

C&A przedstawia strategię adaptacji do nowej rzeczywistosci

C&A zapowiada modernizację oddziałów w Europie, która zapewni spółce lepszą pozycję w przyszłości. Proponowany plan zakłada skonsolidowanie głównych stanowisk biznesowych w centrali poprzez stworzenie bardziej elastycznego modelu działalności, opartego na koncepcji lean. Planowane są istotne inwestycje w rozwiązania cyfrowe, aby zapewnić, by spółka C&A będzie lepiej przygotowana do obsługi klientów.

Europejskie kierownictwo C&A ogłosiło dzisiaj proponowane plany konsolidacji i centralizacji stanowisk korporacyjnych, kładące podwaliny pod przyszły wzrost w radykalnie zmieniającym się środowisku rynkowym sprzedawców detalicznych z branży modowej.

Cel: lepsza obsługa klientów

Celem spółki jest stworzenie bardziej elastycznego i szybciej działającego przedsiębiorstwa, które potrafi szybko zaadaptować się do nowej rzeczywistości na rynku. Propozycja zmierza również ku stworzeniu prostszego, bardziej bezpośredniego modelu działania, który poprawi podejmowanie decyzji, skuteczność i wydajność organizacyjną, aby zapewnić jeszcze lepszą obsługę klientów.
Pandemia COVID-19 wywarła istotny wpływ na wszystkich sprzedawców detalicznych, w tym C&A, pokazując jak bardzo ważne jest połączenie podejścia tradycyjnego i cyfrowego. Wykorzystując obecny moment jako katalizator, spółka C&A zaproponowała więc plan nowego myślenia strategicznego na temat przyszłej struktury przedsiębiorstwa. Propozycja ta może spowodować szereg zmian organizacyjnych w Europie, które umożliwią spółce zmianę prowadzącą do lepszej obsługi klientów dziś i w przyszłości. Ważnym elementem proponowanego podejścia jest planowana znacząca inwestycja w rozwiązania cyfrowe, których celem jest zapewnienie przekształcenia działalności C&A zgodnie z priorytetami biznesowymi, co pozwoli poprawić komfort klientów dzięki zaspokajaniu ich potrzeb drogą internetową tak samo skutecznie jak w sklepach.

Zmiany nigdy nie są łatwe

Proponowane zmiany, które zakomunikowano europejskim przedstawicielom pracowników i pracownikom C&A, rzutują na szereg stanowisk w oddziałach europejskich. Spółka C&A zobowiązuje się ściśle współpracować z partnerami społecznymi i członkami zespołu, wspierając pracowników, na których mogą potencjalnie wpłynąć zmiany. Proces ten odbywać się będzie zgodnie ze wszystkimi przepisami lokalnymi i krajowymi.

– Na współczesnym rynku niezbędne jest rozważenie zajęcia takiej pozycji, która zapewni nam sukces dzięki nowoczesnemu podejściu w sklepach i lepszej ofercie cyfrowej, dopasowanej do tego, czego potrzebują nasi klienci, oraz gotowości do ich obsługi. Jesteśmy świetnym przedsiębiorstwem i planujemy zmienić naszą strukturę organizacyjną tak, aby była bardziej dynamiczna, oparta na współpracy, nowoczesna i gotowa na przyszłość. Tego typu zmiany nigdy nie są łatwe. Zobowiązujemy się ściśle współpracować z partnerami społecznymi, uczestniczyć w otwartym dialogu i wspólnie realizować ten proces, maksymalnie szanując potencjalnie dotkniętych nim członków zespołu – mówi Giny Boer, dyrektor wykonawcza C&A.

W ramach proponowanych zmian C&A przewiduje nową strukturę organizacyjną skupioną wokół następujących działów: merchandisingu i zrównoważonego rozwoju, działu operacyjnego, rozwiązań cyfrowych i dla konsumentów, sprzedaży i rynków, finansów i systemów informatycznych, ludzi i kultury oraz komunikacji korporacyjnej i Fasion PR. Działy te funkcjonowałyby w nowym, scentralizowanym systemie mającym na celu ściślejsze dopasowanie i współpracę między europejskimi i krajowymi siedzibami na terenie czterech proponowanych rynków: Niemiec, Europy Środkowo-Wschodniej, Beneluksu i Europy Południowej.

1400 sklepów w 18 krajach

Spółka C&A to jeden z największych europejskich dostawców detalicznych w branży modowej, posiadający ponad 1400 sklepów w 18 krajach Europy i zatrudniający około 23 000 pracowników. Tradycyjne i internetowe sklepy C&A, odwiedzane codziennie przez miliony użytkowników, oferują wysokiej jakości, trwałe ubrania w przystępnych cenach dla całej rodziny. Dodatkowe informacje można uzyskać, odwiedzając naszą witrynę: www.c-a.com