Newsletter SCF News
Dołącz do 7000 odbiorców!

Wkrótce SCF 2024 Fall

Leasing, inwestycje, zarządzanie. Trwa rejestracja uczestników na najważniejsze spotkanie decydentów rynku centrów handlowych. 1400 uczestników. 25-26.09.24, Warszawa, Expo XXI.

Rejestracja uczestników

Przemysław Lutkiewicz, LPP: mamy wzrost sprzedaży o ponad 72 proc.

W trzecim kwartale roku obrotowego 2021/22 przychody LPP wzrosły o 60 proc. r/r osiągając wartość prawie 4 mld zł. Miniony kwartał przyniósł LPP podwojenie obrotów z e-commerce i powrót do trzycyfrowej dynamiki wzrostu. Dzięki temu, w okresie od lutego do października, w porównaniu z rokiem ubiegłym, LPP odnotowała wzrost sprzedaży online o 85 proc. Spółka po raz kolejny z rzędu osiągnęła wyższe wyniki sprzedaży z zagranicy, które w 3Q 2021/22 stanowiły już 57 proc. przychodów Grupy.

Po 9 miesiącach, wzrost sprzedaży LPP w ujęciu omnichannelowym wyniósł 72 proc. w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego, zapewniając firmie ponad 1 mld zł zysku netto.

Intensywny rozwój w modelu omnichannel

Kolejny kwartał bieżącego roku obrotowego upłynął w LPP pod znakiem intensywnego rozwoju w modelu omnichannel. Zgodnie z przyjętą strategią, polski producent odzieży wzmacnia sprzedaż e-commerce realizując jednocześnie plany powiększania powierzchni handlowej w kanale tradycyjnym. Na koniec października br. spółka posiadała już ponad 2100 salonów sprzedaży stacjonarnej na 26 rynkach, a oferta online dostępna była w 31 krajach. W efekcie, w trzecim kwartale 2021/22 firma zwiększyła swoją sprzedaż r/r o 60 proc., która wyniosła prawie 4 mld zł. Wypracowała jednocześnie od początku tego roku obrotowego zysk netto na poziomie ponad 1 mld zł, przy ponad 72 proc. wzroście przychodów w tym okresie.

– Dzięki dobrze zaplanowanym kolekcjom i realizacji strategii omnichannel, w trzecim kwartale nasza spółka nadal mogła korzystać z utrzymującego się efektu odłożonego popytu. Sukcesywne zwiększanie dostępności oferty naszych marek, wspierane przez udogodnienia jakie daje klientom model sprzedaży wielokanałowej, przyniosło w ciągu 9 miesięcy tego roku wzrost sprzedaży spółki o ponad 72 proc. r/r. Dobre wyniki to również zasługa korzystnej marży brutto, która na koniec trzeciego kwartału wynosiła ponad 58 proc. Ten znacząco wyższy, w porównaniu do roku ubiegłego poziom, to z jednej strony efekt bardziej korzystnych cen zakupu kolekcji jesienno-zimowej, a z drugiej niższych w stosunku do ubiegłego roku przecen ze względu na mniejszą dostępność towarów wynikającą z zaburzeń w łańcuchach dostaw – komentuje Przemysław Lutkiewicz wiceprezes LPP.

Wzrost sprzedaży ineternetowej

Miniony kwartał to dla polskiej spółki odzieżowej także czas podwojenia obrotów ze sprzedaży internetowej. Trzycyfrowa dynamika w tym kanale w okresie od sierpnia do października, przyczyniła się do wzrostu sprzedaży od początku roku o 85 proc. Mimo powolnego powrotu klientów do zakupów tradycyjnych, nadal sukcesywnie rośnie także udział sprzedaży online w przychodach Grupy. W trzecim kwartale br. stanowiła ona już ponad 23 proc. sprzedaży we wszystkich krajach.

– Wyższe o 147 proc. r/r przychody ze sprzedaży online w Europie za trzeci kwartał br. wyraźnie pokazują rosnące zainteresowanie ofertą naszych marek w tym regionie. Powody do zadowolenia daje nam też 120 proc. wzrost sprzedaży internetowej na rynkach wschodnich. Tak dobre wyniki potwierdzają słuszność naszych decyzji o inwestycjach w zaplecze logistyczne i technologiczne wspierające proces rozwoju e-commerce i omnichannelową transformację spółki. Wraz z rozbudową logistycznej sieci Fulfillment Centers w obszarze Europy Środkowej i Wschodniej oraz wejściem na nowy, 31. już rynek online w Bułgarii, zrobiliśmy kolejny krok na drodze zwiększania konkurencyjności na kluczowych dla nas rynkach – dodaje Przemysław Lutkiewicz.

57 proc. przychodów z zagranicy

Wzrost powierzchni sieci sprzedaży stacjonarnej o 30 proc. r/r i utrzymująca się dynamika e-commerce przyniosły LPP wzrost sprzedaży we wszystkich krajach europejskich o 74 proc. r/r. Jak potwierdza zarząd spółki, podjęte zawczasu decyzje dotyczące zamówień towarów z wyprzedzeniem i przygotowania się na odmrożenie popytu, dają dziś możliwość odpowiadania na oczekiwania klientów na wszystkich rynkach. Tym samym, dzięki podwojeniu wyników w Czechach, Bułgarii, Chorwacji i Słowenii, a także w regionie CIS, firma zakończyła trzeci kwartał br. z udziałem sprzedaży zagranicznej na poziomie blisko 57 proc. przychodów Grupy.

Podwyżki dla pracowników

Mimo utrzymującego się poczucia niepewności wynikającego z zaostrzenia się pandemii i zakłóceń w łańcuchach dostaw, umocnienie pozycji LPP na kluczowych rynkach i dobra kondycja finansowa spółki pozwoliły na wprowadzenie masowych podwyżek dla pracowników. – Jako polska firma rodzinna mamy świadomość, że tak dobrych wyników nie udałoby się nam osiągnąć bez ogromnego wsparcia tych, którzy z nami tworzą LPP – naszych pracowników. Przy niekwestionowanym udziale i determinacji wszystkich zespołów, które wspierały nas w walce o przetrwanie firmy, dziś możemy działać i dalej się rozwijać – komentuje Przemysław Lutkiewicz.

W podziękowaniu za zaangażowanie pracowników LPP, zarząd spółki podjął decyzję o podwyżce wynagrodzeń dla wszystkich zespołów. Poza tym zadecydował o wprowadzeniu z początkiem roku zmian w polityce wynagrodzeń pracowników sieci sprzedaży, obejmujących między innymi nowy system premiowy. – Mamy nadzieję, że poczucie bezpieczeństwa i nowe, lepsze warunki zatrudnienia pozwolą nam wspólnie z naszymi pracownikami budować dalej sprawną i dobrze prosperującą organizację – podsumowuje wiceprezes LPP.

Dobre wyniki finansowe polskiej spółki odzieżowej dają jej możliwość nie tylko wprowadzania zmian w polityce wynagrodzeń wszystkich zatrudnionych w LPP pracowników. To także możliwość realizacji zobowiązań wynikających ze strategii zrównoważonego rozwoju i podejmowanie działań ograniczających jej wpływ na otoczenie. Konsekwentne działania firmy w tym obszarze dają też realne i mierzalne efekty, czego potwierdzeniem jest wysoka ocena w badaniu „Benchmark Strategii Klimatycznych”, przeprowadzonym przez ekspertów i praktyków ESG z Centrum UNEP/GRID-Warszawa i Go Responsible Polska. Gdańska spółka znalazła się tym samym w gronie liderów najlepiej raportujących kwestie klimatyczne, wśród firm z grupy WIG20 i mWiG40. Drugie miejsce w rankingu to kolejna, po badaniu Spółek Świadomych Klimatycznie, wysoka ocena LPP w zakresie raportowania wpływu firmy na środowisko.