Newsletter SCF News
Dołącz do 7000 odbiorców!

Wkrótce SCF 2024 Fall

Leasing, inwestycje, zarządzanie. Trwa rejestracja uczestników na najważniejsze spotkanie decydentów rynku centrów handlowych. 1400 uczestników. 25-26.09.24, Warszawa, Expo XXI.

Rejestracja uczestników

Przychody Pepco zwiększyły się o prawie 25 proc.

W roku obrotowym 2021 przychody sieci Pepco wyniosły 2.166 mln euro, co oznacza wzrost o 24,6 proc. rdr i 29,3 proc. wzrostu przy stałym kursie walutowym. Przychody Poundland Group wyniosły 1.956 mln euro, czyli wzrosły o 9,7 proc. przy stałym kursie.

W tym samym czasie marża brutto wzrosła o 220 punktów bazowych i osiągnęła poziom 42,9 proc., co oznacza powrót do poziomu z roku obrotowego 2019. Grupa Pepco tłumaczy to lepszym zarządzaniem przecenami i asortymentem produktów pomimo doświadczanych trudności w zakresie łańcuchów dostaw.

– W ubiegłym roku po raz kolejny wypracowaliśmy dobre wyniki finansowe, jednocześnie dodatkowo wzmacniając nasz bilans. Pomimo trudnego otoczenia rynkowego poczyniliśmy imponujące postępy w realizacji naszych strategicznych celów, dzięki czemu jeszcze bardziej poprawiliśmy naszą pozycję, jako podmiotu charakteryzującego się jednym z najbardziej dynamicznych i najbardziej atrakcyjnych wskaźników wzrostu w branży stacjonarnej sprzedaży detalicznej w Europie –  mówi Andy Bond, dyrektor generalny Pepco Group

Dynamiczny rozwój sieci sprzedaży

Sieć Pepco Group liczyła na koniec września 3.504 sklepów. W ciągu roku grupa otworzyła 483 nowe sklepy netto (wzrost o 16 proc. rdr). W sieci Pepco otwarto 364 nowych sklepów netto, co oznacza wzrost o 17,3 proc. (w tym 36 sklepów na rynkach Europy Zachodniej). W Grupie Poundland otwarto 119 nowych sklepów netto, co oznacza wzrost o 12,9 proc. rdr (6,5 proc. bez uwzględnienia sklepów Fultons). Przeprowadzono modernizacje 954 sklepów Pepco Group.

– Mimo iż początek nowego roku obrotowego przebiega pod presją inflacji cen towarów, zwiększonymi kosztami spedycji i zakłóceniami łańcuchów dostaw, grupa posiada klarowną strategię łagodzenia skutków tych zjawisk – podało Pepco Group.- W celu dalszej realizacji naszych ambitnych planów rozwojowych, grupa zamierza w dalszym ciągu inwestować w ofertę cenową celem utrzymania, a nawet ewentualnego zwiększenia naszej przewagi cenowej w roku obrotowym 2022, co stanowi istotny element realizowanej przez nas strategii, zważywszy na wrażliwość cenową naszej podstawowej bazy klientów. Grupa zmniejszy również swoją bazę kosztów operacyjnych z myślą o trwałej kontynuacji ścieżki rentownego wzrostu wyników przez wiele kolejnych lat – czytamy w komunikacie Pepco .

Długi cień pandemii

Według Pepco wciąż trudno obecnie ocenić wpływ kolejnej fali pandemii.

– W oparciu o naszą wiedzę na temat obecnego poziomu wpływu Covid na przychody i koszty przewidujemy, że jesteśmy pewni osiągnięcia całorocznego zysku zgodnego z historycznie notowanymi poziomami – napisano w komunikacie Pepco Group.

Pepco zapowiada, że pomimo pandemii i rosnącej inflacji nadal będzie trzymać się dotychczasowej polityki cenowej.

– W bieżącym roku obrotowym zamierzamy dokonywać dalszych inwestycji mających na celu utrzymanie lub zwiększenie naszej przewagi cenowej oraz wspieranie naszych klientów w okresie, gdy budżety gospodarstw domowych są bardzo napięte. W celu łagodzenia zwiększonej obecnie presji inflacyjnej na rynkach, gdzie prowadzimy działalność, będziemy również w dalszym ciągu wdrażać nasz plan redukcji kosztów operacyjnych – mówi Andy Bond.

Dalsza ekspansja

Andy Bond, dyrektor generalny Pepco Group, poinformował również , że wyniki wypracowane przez zachodnioeuropejskie sklepy Pepco są bardzo obiecujące, a plany otwarcia placówek w Niemczech w pierwszej połowie 2022 r. są na dobrej drodze.

– W ramach realizowanego przez nas programu rentownej ekspansji sklepów Grupy, Pepco Group otworzyła w tym roku, licząc netto, rekordowe 483 nowe sklepy, w tym pierwsze sklepy marki PEPCO w Austrii, Serbii i Hiszpanii. Wyniki wypracowane przez te zachodnioeuropejskie sklepy PEPCO są bardzo obiecujące i dają nam coraz większą pewność, że nasza oferta ma szansę przyjąć się w całej Europie, a plany otwarcia placówek w Niemczech w pierwszej połowie 2022 r. są na dobrej drodze. Dzięki otwieraniu nowych sklepów możemy stworzyć co najmniej 13 000 miejsc pracy w ciągu najbliższych trzech lat – mówi Bond.